Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Η αθέατη πλευρά της Σελήνης


Παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη στον επιστημονικό κόσμο.

Το ταξίδι στη Σελήνη υπήρξε ένα άπιαστο όνειρο μέχρι τις επανδρωμένες αποστολές «Απόλλων», στη δεκαετία του 1960. Οι Αμερικανοί κατόρθωσαν να κατακτήσουν τον μοναδικό δορυφόρο της Γης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος περπάτησε στο φεγγάρι, δεν κατάφερε να αποκαλύψει τα ανεξήγητα και παράξενα μυστήριά του. Όσο για την αθέατη πλευρά της Σελήνης, πέρα από τις φωτογραφίες των διαστημοπλοίων, μένει άγνωστη και απρόσιτη.

Στη Σελήνη υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε και στη Γη, με τη μοναδική διαφορά ότι οι σεληνιακές μέρες είναι δεκαπέντε φορές μεγαλύτερες.


Κάποιοι ερευνητές έχουν δώσει, κατά καιρούς, συνταρακτικές πληροφορίες για το τι μπορεί να κρύβεται στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Για παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες στο διαδίκτυο ενός αρχαίου ιπτάμενου δίσκου, που βρισκόταν παγιδευμένος σε έναν κρατήρα της αθέατης όψης. Οι φωτογραφίες ήταν παρμένες από τη μυστική και απόρρητη αποστολή «Απόλλων 20» και, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, όλα αυτά έβλεπαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Αργότερα, ειδικοί επιστήμονες απέρριψαν το θέμα ως μη επιστημονικό.

Οι πρώτες φωτογραφήσεις
Ο Σωτήρης Σοφιάς στο βιβλίο του «Το μυστήριο της Σελήνης» (εκδόσεις άγνωστο), γράφει για τις αρχαίες φωτογραφίες της αθέατης όψης και παραθέτει σημαντικά επιχειρήματα για το τι μπορεί να κρύβεται στη Σελήνη. «Φωτογραφίες που είδε για πρώτη φορά ο άνθρωπος από την αθέατη πλευρά της Σελήνης μεγάλωσαν αντί να λύσουν τις απορίες μας για τον φυσικό μας δορυφόρο», ομολογεί ο Σοφιάς στη σελίδα 28. Στη συνέχεια μιλά για φωτογραφίες που δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα: «Η φωτογράφηση της αθέατης πλευράς της Σελήνης συνεχίστηκε από πλευράς Αμερικανών με τις αποστολές "Απόλλων", αλλά οι φωτογραφίες ουδέποτε δόθηκαν στη δημοσιότητα, με εξαίρεση κάποιες λίγες που έδειχναν από ψηλά και χωρίς την απαιτούμενη ευκρίνεια, τμήματα της πιο παράξενης πλευράς της Σελήνης». (Σελίδα 28). Στο ίδιο βιβλίο ο συγγραφέας δίνει γεωμετρικούς σχηματισμούς, θέτοντας αποκαλυπτικά και αναπάντητα ερωτήματα.

Η αποκάλυψη του Πυθαγόρα
Ο Don Wilson, στο περίφημο βιβλίο του «Τα μυστικά της Σελήνης», υποστηρίζει ότι ο δορυφόρος της Γης είναι ένα τεράστιο τεχνητό διαστημόπλοιο», που ήρθε πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια από ένα άλλο αστρικό σύστημα. Στη σελίδα 310 μιλά για τον επίσκοπο Ουίλκινς ο οποίος έγραψε ένα εκπληκτικό έργο. Ιδού τι λέει: «Ο συγγραφέας της "Ανακάλυψης του νέου κόσμου" βασίζει πολλά από τα επιχειρήματά του στη διδασκαλία του Πυθαγόρα, μας πληροφορεί ότι ο μεγάλος δάσκαλος της αρχαιότητας είπε σχετικά με τη Σελήνη ότι "κατοικείται από θεϊκά όντα, όμοια με τους κατοίκους της Γης". Στη Σελήνη υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε και στη Γη, με τη μοναδική διαφορά ότι οι σεληνιακές μέρες είναι δεκαπέντε φορές μεγαλύτερες από τις δικές μας!

»Η παραπάνω αποκάλυψη προκαλεί μεγάλη εντύπωση, γιατί με ποιον τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σε θέση να ξέρουν ότι η σεληνιακή ημέρα διαρκεί δυο εβδομάδες;».

Η αθέατη πλευρά της Σελήνης έχει περισσότερους κρατήρες απ' ό,τι η ορατή όψη της. Το περίεργο είναι ότι μεγάλοι κρατήρες που έχουν διάμετρο πολλών χιλιομέτρων, δεν έχουν σχεδόν καθόλου βάθος, όπως για παράδειγμα ο Κλαύδιος με διάμετρο 230 χιλιόμετρα έχει βάθος μόνο 1 χιλιόμετρο. Ο Don Wilson υποστηρίζει ότι η Σελήνη έχει μεταλλικό περίβλημα γι’ αυτό και δεν έχει βαθιούς κρατήρες.

Πιθανότητα ζωής
Αρκετοί γεωλόγοι και αστρολόγοι υποστηρίζουν ότι σε βάθος 60 περίπου μέτρων κάτω από την επικράτεια της Σελήνης πρέπει να υπάρχει νερό που εμποδίζεται να βγει στην επιφάνεια. Ο Ρώσος επιστήμονας Ι. Σ. Σκλόφσκι και ο Αμερικανός αστρονόμος Καρλ Σαγκάν, στο βιβλίο τους «Ζωή στο Σύμπαν», σημειώνουν στη σελίδα 178 μια σημαντική άποψη: «Αν υπάρχει μια περιοχή κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης με ευνοϊκή θερμοκρασία, νερό σε υγρή κατάσταση και πιθανότητα ύπαρξης πρωτόγονης οργανικής ύλης, τότε θα ήταν πρόωρο να αποκλείσουμε οριστικά την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στη Σελήνη».

Στον κρατήρα Αρίσταρχο καταγράφηκαν παράξενες λάμψεις. Η πρώτη το 1783 από τον Σερ Ουίλιαμ Χέρσελ, ενώ το 1963 οι αμερικανοί Μπάρο και Τζέιμς του αστεροσκοπείου Λόβελ της Αριζόνα παρατήρησαν το ίδιο φαινόμενο στον ίδιο κρατήρα. Όσο για την αθέατη πλευρά, τα μυστικά παραμένουν ανέγγιχτα από το χώρο και το χρόνο. Αν κάποτε γίνει μια ανθρώπινη βάση στο Φεγγάρι, ίσως να λυθούν και αρκετά αινίγματα της επιστήμης σχετικά με την προέλευση της ζωής και τη δημιουργία της Σελήνης.

Του Σοφοκλή Κωνσταντίνου.

Αναδημοσίευση από: www.sigmalive.com

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κι εγώ το πιστεύω ότι η Σελήνη κρύβει μυστήρια που ίσως δε θα γνωρίσουμε ποτέ!!!
Ο Πυθαγόρας λέει ότι τα όντα που ζουν στη Σελήνη είναι μεγαλύτερα σε ύψος και ομορφότερα από τους κατοίκους της Γης!!!

Επιπλέον, η Σελήνη σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς θεοποιείται και λατρεύεται ως το υπέρτατο θηλυκό, αυτή που φέρνει την ευτυχία, κι ακόμα και σε αναπαραστάσεις της παναγίας στην καθολική εκκλησία τη βλέπουμε να στεφανώνεται με τη νέα σελήνη ή να πατάει πάνω σε μια ημισέληνο.
Κι ούτε είναι τυχαίο που ακόμα και σήμερα ονομάζουμε μήνα του μέλιτος τις πρώτες μέρες του έγγαμου βίου και honeymoon οι αγγλόφωνοι λαοί το γαμήλιο ταξίδι διότι η Σελήνη συμβολίζει επίσης τη γυναικεία γονιμότητα και τον μηνιαίο "κύκλο" της γυναίκας...