Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Δελφοί. Η Ιερή Γη. Συγκλονιστικό υλικό. Ο Απόλλωνας ζει ακόμα εδώ


Το μαντείο του Απόλλωνος ουδέποτε εσίγησε. Τι κι αν στίφη βάρβαρα το ιερό πυρ κατέσβησαν; Τι κι αν της Κασταλίας τα νάματα στερέψανε; Του Φοίβου Απόλλωνα ποιος δύναται το στόμα να του κλείσει;

Ο παραπάνω στίχος περιγράφει απόλυτα αυτά που θα δείτε και θα διαβάσετε στο άρθρο που ακολουθεί.
Ολόκληρο το σπάνιο υλικό μου το εμπιστεύτηκε ένας καλός μου φίλος που του ανήκουν και τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού. Παρουσιάζονται στο διαδίκτυο για πρώτη φορά από το StrangeHellas ενώ στο παρελθόν είχαν δημοσιευθεί σε ελληνικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας.
Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον φίλο μου για την μεγάλη τιμή που μου έκανε δίνοντας μου να δημοσιεύσω αυτό το υλικό κλείνοντας με μία φράση του που συγκράτησα από την συνομιλία μας: Η γνώση είναι για όλους και αφού μπορώ, την προσφέρω σε όλους.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης - StrangeHellas

Δελφοί. Η Ιερή Γη


Οι Δελφοί ήταν πασίγνωστοι κατά την αρχαιότητα, ιδιαίτερα για το περίφημο Μαντείο τους.


Ακόμη και σήμερα, πλήθος κόσμου απ’ όλα τα μέρη της γης τους επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Είναι ένας από τους ισχυρότερους ενεργειακούς χώρους της Ελλάδος


Η παρουσίαση αυτή θα εστιαστεί στα ανεξήγητα αποτελέσματα της προαναφερθείσης «ενέργειας».


Η φύση της ενέργειας αυτής είναι άγνωστη στη σημερινή επιστήμη .


Κάτω από άγνωστες συνθήκες και μη ελεγχόμενες καταστάσεις, τα αποτελέσματα της γίνονται ορατά.


Είχαμε την ανέλπιστη τύχη να έχουμε στα χέρια μας τέτοια αποτελέσματα όπως θα δείτε στη συνέχεια.


Πριν όμως φτάσουμε εκεί, ας δούμε μερικά από τα κυριώτερα σημεία του χώρου των Δελφών


Η Παρουσίαση έφτασε στο χώρο που μας ενδιαφέρει και που δεν είναι άλλος από την Κασταλία Πηγή, εικόνες της οποίας θα δείτε στις επόμενες διαφάνειες.Όλες οι προηγούμενες φωτογραφίες είναι από τις εικόνες του Google στο λήμμα «Δελφοί».

Οι επόμενες τραβήχτηκαν από μια παρέα στο χώρο της Κασταλίας πηγής πριν από εφτά χρόνια περίπου.

Για τη φωτογράφηση χρησιμοποιήθηκε μια μηχανή Nikon με αυτόματο διάφραγμα και κλασσικό έγχρωμο φιλμ.

-Τα αρνητικά είναι ακόμη στην κατοχή μας , που τα φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού, ελέγχθηκαν από εργαστήριο Ελληνικού Πανεπιστημίου και δεν διαπιστώθηκε καμμία παραποίηση , τρυκ, χρήση τεχνητού φωτισμού ή άλλου είδους επέμβαση (φωτομοντάζ κλπ).

Χρόνος-Συνθήκες
Φωτογράφησης


Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε Ισημερίες 20/21 Μαρ , Σεπτ και ώρες από 2300 έως 0400 περίπου.

Δεν χρησιμοποιήθηκε φλας ή κάποιου άλλου είδους τεχνητός φωτισμός , ούτε υπήρχε φεγγάρι.

Στο χώρο μπροστά από την Κασταλία επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι .

Οι λήψεις γίνονταν σε τυχαία και ακανόνιστα χρονικά διαστήματα με γενική κατεύθυνση από το μικρό πλάτωμα προς το χώρο της Κασταλίας.

Το φιλμ δεν είχε χρησιμοποιηθεί για άλλες φωτογραφίσεις ούτε πριν ούτε μετά τις υπ’ όψιν φωτογραφίσεις.

Ενώ είχαν χρησιμοποιηθεί όλες οι στάσεις, οι περισσότερες βγήκαν «καμένες».

Υπάρχουν και άλλες σχετικές φωτογραφίες, όχι όμως τόσο σημαντικές όσο αυτές.


Στην επόμενη φωτογραφία προσέξτε το γαλάζιο χρώμα του ουρανού καθώς και το έντονο πράσινο χρώμα των φυλλωμάτων , επισημαίνοντας ότι επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι.
Το γεγονός ότι ήταν νύχτα, συμπεραίνεται και από το γεγονός ότι στο κομμάτι του ουρανού, στη κορυφή της χαράδρας των Φαιδριάδων φαίνεται ο αστερισμός της Μικρής Άρκτου


Η Κασταλία στις φλόγες


Εννοείται ότι κατά τη στιγμή της λήψης τα μάτια μας δεν έβλεπαν τίποτε από όσα «έβλεπε» το φιλμ.

Δεν νομίζω να υπάρχει εξήγηση με τα δεδομένα της σημερινής επιστήμης.


Η επόμενη φωτογραφία είναι τραβηγμένη με απόλυτο σκοτάδι, λίγο πιο πάνω από την Κασταλία πηγή.
Πως βγήκε φωτεινή και τι μπορεί να είναι το περίεργο αυτό σύμπλεγμα που είναι σε πρώτο πλάνο, ακόμη αναρωτιόμαστε.


Η επόμενη φωτογραφία είναι τραβηγμένη από λίγο πιο πίσω παίρνοντας μερικούς από τους 40 περίπου επισκέπτες εκείνης της βραδιάς.

Τα πρόσωπα φαίνονται σαν φαντάσματα και τα έντονα φώτα στο βάθος δεν είναι φλας γιατί συμφωνήσαμε να μην τα χρησιμοποιήσει κανείς μας.

Με προσεκτική παρατήρηση θα διαπιστώσει κανείς και πολλές άλλες ανεξήγητες λεπτομέρειες


Η επόμενη φωτογραφία είναι τραβηγμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από την Κασταλία.
Κάτω δεξιά φαίνονται τα φώτα ενός διερχόμενου αυτοκινήτου από το δρόμο κάτω χαμηλά.
Παρατηρήστε το πράσινο χρώμα των φύλλων και το χρώμα του ουρανού στο φόντο της φωτογραφίας.
Μην ξεχνάτε ότι ΔΕΝ είναι μέρα αλλά νύχτα με απόλυτο σκοτάδι.


Και η επόμενη φωτογραφία τραβήχτηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση από την Κασταλία.
Προσέξτε πάλι το χρώμα του ουρανού αλλά κυρίως το παράξενο φωτεινό αντικείμενο που προβάλλεται επάνω στο βράχο, στο επάνω δεξιό μέρος της φωτογραφίας.

Δεν υπήρχε φεγγάρι αλλά και αν υπήρχε θα ήταν στο φόντο και όχι σε πρώτο πλάνο σε σχέση με τον κατακόρυφο βράχο.


Η επόμενη και τελευταία φωτογραφία , τραβήχτηκε από γνωστό μας πρόσωπο, με την μηχανή στραμμένη προς την Κασταλία και σε ύψος 20 μέτρων περίπου.

Όπως κι εμείς έτσι κι εκείνος φωτογράφιζε το απόλυτο σκοτάδι.

Το φωτεινό αντικείμενο που τώρα φαίνεται καθαρά, πέρα από κάθε αμφιβολία, πρέπει να είναι ίδιο με το φωτεινό αντικείμενο που επισημάνθηκε στην προηγούμενη φωτογραφία.

Δεν είναι άλλο από τον θρυλικό Ήλιο του Μεσονυκτίου, ο οποίος αναφέρεται στους Μύθους σχεδόν όλων των αρχαίων Λαών.


Ενεργειακός χώρος των Δελφών


Όλα αυτά τα παράξενα, και ανεξήγητα φαινόμενα που βλέπουμε στις φωτογραφίες, επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των Δελφών ως Ενεργειακού χώρου.

Παρόμοιοι ισχυροί ενεργειακοί χώροι είναι η Ακρόπολη, το Σούνιο, ο Όλυμπος, ο Άθως, η Πεντέλη κ.α.

Όλοι οι αρχαιοελληνικοί Ναοί, Μαντεία και ιερά ήταν κτισμένα επάνω σε ενεργειακούς χώρους.


Στους ενεργειακούς αυτούς χώρους συνέβαιναν και συμβαίνουν ανεξήγητα φαινόμενα, τα οποία γνώριζε το χριστιανικό ιερατείο.

Αυτός ήταν ένας από τους κυριώτερους λόγους που η νέα θρησκεία του Χριστιανισμού έκτιζε τους Ναούς της σε ερείπια αρχαιοελληνικών ναών, προκειμένου να αποδώσει τα φαινόμενα αυτά στον Χριστό, στην Παναγία, σε κάποιον άγιο ή προφήτη.


Τ Ε Λ Ο Σ

StrangeHellas.blogspot.com

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καταπληκτικές φωτογραφίες! Συγχαρητήρια στον άνθρωπο που τις έβγαλε και σου τις έδωσε για να τις μοιραστείς μαζί μας! Ένα μεγάλο ευχαριστώ κι από εμένα!! Μυρτώ

Ανώνυμος είπε...

Στη δευτερη φωτο υπαρχει ενα προσωπο πανω απο τους 2 που καθονται. ειναι σαν ινδιανος η σαν την θεα αρτεμη; δεν ξερω τι να πω. ειδα και αλλα παραξενα στις φωτο. τρομερη ενεργεια εχει ο χωρος. μπραβο σε αυτον που τις εβγαλε

markella είπε...

EYΓΕ ΥΠΕΡΟΧΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια κ. Ιωάννη για τα καταπληκτικά άρθρα του ιστολογίου σας.

Ανώνυμος είπε...

Εύγε! Να σας δώσω κι εγώ μια συμβουλή. Μι δίνετε πολύ σημασία στον άνθρωπο που είδε δαίμονα στις φωτογραφίες. Ο χριστιανικός ιός θολώνει το μυαλό του ανθρώπου. Να περιμένετε και άλλες επιθέσεις από χριστιανούς γι αυτή σας την δημοσίευση. Τους τρελαίνει όταν βλέπουν ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουν αυτοί. Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

Ως χριστιανή ορθόδοξη ωφείλω να ομολογήσω πως η απάντηση σας ήταν κάτι παραπάνω από καταπληκτική. Έχετε ήθος αγαπητέ..... Εύγε!

StrangeHellas είπε...

Σ΄ευχαριστώ πολύ.

Ανώνυμος είπε...

τοσο δυσκολο ειναι?

ΕΛΛΗΝΑΣ = μη χριστιανος

Ανώνυμος είπε...

επειδη ειναι πολυ φορεμενο αυτο το γυριζουμε στισ παλιες θρησκειες...σκοτεινες η μη(οσοι γνωριζουν)θελω να πω 2 λογια...αυτο για το οτι η εκκλησια εχει ναους πανω σε αρχαια ιερα για να εκμεταλευ8ει την ενεργεια θα με ηρεμουσε αν ηξερα οτι προερχετε απο ημιμα8εια..αλλα επειδη βλεπω οτι οι περισσοτεροι εισται και εξυπνοι και "διαβασμενοι"..τοτε μπορω να σκεφτω οτι πονταρετε στην ημιμαθεια τον αλλων...ποσοι απο εσας τελικα γνωριζετε την "πατρωα" θρησκεια;και εκτος απο τον απολλωνα(που εχει γινει λιγο τσιχλα) γνωριζετε αλλες οντοτητες?προσπαθητε να κυνηγησετε "εχ8ρους"..προσπαθητε να καπηλευθητε την ενδοξη ιστορια του τοπου..για να γεμισετε δικα σασ κενα.λετε εβραικη θρησκεια τον χριστιανισμο οταν αποδεδιγμενα οι εβραιοιουτε τον χριστο αποδεχθηκαν ποτε ουτε την θρησκεια που δημιουργη8ικε...αλη8εια που ηταν οι ολυμπιοι 400 χρονια σκλαβιας?ελληναρες μου;ιταλοι περασαν γερμανοι περασαν τουρκοι περασαν...αλλα οι ολυμπιοι που8ενα...αντιθετος υπηρχαν ιστοριες να βλεπουν την παναγια και αλλους αγιους..και ψεματα να ηταν..οπτασιες!τουλαχιστων αυτα τα ψεματα βοη8ησαν να μη χαθουμε σαν εθνος στους πολεμους...και κατι τελευταιο για μαθεις για κατι ποσο αλη8εια ειναι..ψαξε στο ακριβος αντιθετο του...

ΑΟΡΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ είπε...

Καταπλητκική επιχειρηματολογία κύριοι του strangehellas...προσωπικά έχω να προσθέσω ένα λιθαράκι...οι σφαγείς των Ελλήνων πριν και κατά την βασιλεία του Θεοδόσιου ήταν Βησιγότθοι Χριστινοί και ρασοφόροι μοναχοί με αρχηγό τον Αλάριχο...Αυτοί κατεδάφισαν το ιερό της Ελευσίνας, αυτοί κατεδάδησαν τα ιερά και όσια...με την ανοχή του βασιλιά που απέσειρε τις λεγεώνες του κι άφησε απροστάτευτη την κυρίως Ελλάδα..ωστόσο πραγματικά οι Έλληνες ποτέ δεν εκχριστιανίστηκαν τελείως...λάτρεις των πατρόων θεών υπήρχαν ιστορικά αποδεδειγμένα στην ορεινή Πελοπόνησο ως το 16ο αιώνα μΧ...Ωστόσο θα ήθελα να πρακαλέσω και τις 2 πλευρές παρότι υποστηρικτής των πατρόων Θεών σε μετριπάθεια...όχι στο φανατισμό...τουλάχιστων οι υποστηρικτές των Πατρόων Θεών δεν είναι φανατικοί Ρασοφόροι..και δεν υπήρξαν ποτέ θρησκευτικά φανατισμένοι σαν τους Ιουδαίους,Χριστινούς και μουσουλμάνους...

Ανώνυμος είπε...

δειτε λιγο ενα μικρο βιντεο γιατι την καλη χριστιανοεβραια θρησκεια,,,

http://www.youtube.com/watch?v=lrURe4nNRqE&feature=related

και επισης να μας πουν οι πιστοι τους για το χανουκα των εβραιων και τι δουλεια εχουν και τι γιορταζουν και οι "χριστιανοι" την 1 αυγουστου...για τα χριστουγεννα σας και το πεσαχ (πασχα) σας

Ανώνυμος είπε...

επισης και αυτο με καποια σχολια παραπανω

http://www.youtube.com/watch?v=xKYP-kAhEaM

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ.
ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΤΑΤΟ.
ΙΣΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΔΙΑΛΥΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ.
ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ είπε...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ. ΕΥΓΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΕΤΣΙ ΔΥΝΑΤΑ!