Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Η αλήθεια για τα Ίμια.


Τι πραγματικά συνέβη τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου του 1996 στα Ίμια? Γιατί η Τουρκία διάλεξε τις συγκεκριμένες βραχονησίδες που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις χιλιάδες άλλες που βρίσκονται διάσπαρτες στο Αιγαίο και μάλιστα κάποιες από αυτές πολύ πιο κοντά στα παράλια της? Δύο ανεμοδαρμένοι βράχοι είναι στην ουσία τα Ίμια που όμως κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό.


Αρχικά η κατάληψη τους από τους Τούρκους καταδρομείς, και η υποστολή της Ελληνικής σημαίας που είχε προηγηθεί, έγειραν θέμα αμφισβήτησης, από την Τουρκία, της Ελληνικής κυριαρχίας στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Κάτι τέτοιο ήταν ( και εξακολουθεί να είναι) αιτία πολέμου για οποιοδήποτε κράτους του οποίου του κατακτούν τμήμα της εδαφικής κυριαρχίας του. Λέω του κατακτούν γιατί στην ουσία αυτό έγινε στα Ίμια. Οι Τούρκοι καταδρομείς κατέκτησαν εκείνη την νύχτα την μικρή βραχονησίδα των Ιμίων και κατείχαν Ελληνικό έδαφος για πολλές ώρες. Κάτι που είχε να γίνει από το 1974 στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης τους ήταν το ότι ακόμη και σήμερα η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή να ονομάζεται από την Τουρκία “γκρίζα ζώνη”.

Στην ουσία όμως μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Θα μου πείτε πάντα έτσι δεν γίνετε? Πάντα μόνοι μας δεν προκαλούμε τα προβλήματα μας? Φυσικά εγώ, εσείς και ο υπόλοιπος Ελληνικός λαός δεν φταίμε άμεσα αλλά έμμεσα έχουμε κάποιο μερίδιο των ευθυνών γιατί πάντα εκλέγουμε τους πλέων ακατάλληλους εθνοπατέρες μαζί με τους απόλυτα άχρηστους και ανάξιους πολιτικάντηδες για να λυμαίνονται το χρήμα και την αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού. Ακόμη και αν καταργούσαμε τις εκλογές και στέλναμε στην βουλή με κλήρωση τους βουλευτές μας, σίγουρα από τους 300 θα υπήρχαν και κάποιοι σοβαροί εκεί μέσα. Αυτό που επικρατεί στην βουλή έχει καταρρίψει κάθε στατιστική αρχή. Από τους 300 “βολευτές” δεν υπάρχει ούτε ένας ένας βουλευτής.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι έγινε στα Ίμια.

Στις 28 Ιανουαρίου του 1996 μία ομάδα Τούρκων δημοσιογράφων από την εφημερίδα Hurriyet πετά με ελικόπτερο πάνω από την μεγάλη βραχονησίδα και υποστέλλει την Ελληνική σημαία υψώνοντας την Τούρκικη. Βγάζουν φωτογραφίες του ανδραγαθήματος τους και επιστρέφουν στην Τουρκία. Το συμβάν γίνετε γνωστό στο ελληνικό υπουργείο Αμύνης την ίδια μέρα και με εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχου Λυμπέρη η τούρκικη σημαία αποστέλλετε και υψώνετε πάλι η Ελληνική. Δίνετε η εντολή σε όλες τις μονάδες του στρατού να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.

Στις 30 Ιανουαρίου έρχεται στο φως (τυχαία πάντα) τουρκικό σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία διεκδικεί βραχονησίδες του αιγαίου που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια. Επικρατεί ένταση αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή και το απόγευμα πλοία του πολεμικού ναυτικού και των δύο χωρών παρατάσσονται σε διάταξη μάχης στην ευρύτερη περιοχή των Ιμίων. Άνδρες των Ο.Υ.Κ αποβιβάζονται στην μεγάλη βραχονησίδα και άνδρες των ειδικών δυνάμεων στην Καλόλιμνο. Στις 23:00 διατάσσεται επιστράτευση στις μονάδες του Έβρου και των νήσων αιγαίου. Οι μονάδες του Δ΄ΣΣ εξέρχονται στους προβλεπόμενους από τα σχέδια χώρους διασποράς με πλήρη επάνδρωση και έτοιμες ακόμη και για το ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία.

Στις 1:30 τα ξημερώματα, και ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι κάκιστες και η ορατότητα μηδενική, 10 άνδρες της μονάδες υποβρυχίων καταστροφών του τουρκικού ναυτικού (SAT) διαφέυγουν της προσοχής των πλοίων και αποβιβάζονται στην μικρή βραχονησίδα των Ιμίων.

Τα γεγονότα που ακολουθούν είναι αυτά που επιμελώς το σάπιο πολιτικό κατεστημένο των κυβερνώντων κουφιοκεφαλάκιδων χαρτογιακάδων απέκρυψε από τον Ελληνικό λαό για να μην τους πάρουμε με τις πέτρες. Διαβάστε λοιπόν και φρίξτε.

Στην μικρή βραχονησίδα πριν να επιβιβαστούν οι Τούρκοι κομάντος είχαν επιβιβαστεί 2 Έλληνες των Ο.Υ.Κ. Βλέποντας αυτοί τους Τούρκους κατάφεραν να τους αιφνιδιάσουν και να τους αφοπλίσουν. Αφού τους κατέστησαν αιχμαλώτους επικοινώνησαν με την μονάδα τους και ιεραρχικά ειδοποιήθηκαν ο Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Λυμπέρης, το υπουργείο αμύνης και ο υπουργός αμύνης Γ. Αρσένης και ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης ( ή Ααρών Αβούρ που είναι και το πραγματικό του όνομα). Ακολούθησε συνδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό και αφού επικοινώνησαν με τον Ναύαρχο Λυμπέρη του ανακοίνωσαν ότι πρέπει να ελευθερώσουν τους Τούρκους αιχμαλώτους και να τους επιστρέψουν τον οπλισμό τους. (?) Περιπολικό σκάφος του ναυτικού πλησιάζει την μικρή βραχονησίδα και αφού ελευθερώνει τους Τούρκους, επιβιβάζει τους 2 Έλληνες ΟΥΚάδες και αποχωρεί από την περιοχή. Το ίδιο διατάσσονται να κάνουν και οι υπόλοιποι Έλληνες ΟΥΚάδες από την μεγάλη βραχονησίδα.

Αφού αφήσαμε λοιπόν τους Τούρκους ελεύθερους πάνω στην βραχονησίδα και φύγαμε, αυτοί ανενόχλητοι και χαρούμενοι φαντάζομαι για την μεγάλη (πολιτική και όχι στρατιωτική) αποτυχία μας, σηκώνουν την τούρκικη σημαία κατεβάζοντας την Ελληνική, που επίσης κυμάτιζε και στην μικρή βραχονησίδα, και παραμένουν σύμφωνα με τις εντολές που είχαν λάβει στην θέση τους.

Περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα απογειώνεται από την φρεγάτα ΝΑΥΑΡΙΝΟ του Ελληνικού ναυτικού ένα ελικόπτερο ΑΒ-212 για να επιθεωρήσει πάνω από την μικρή βραχονησίδα και να δει εάν οι Τούρκοι κομάντος είναι ακόμη εκεί ή έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους. Το ελικόπτερο αφού πλησίασε την βραχονησίδα δέχτηκε τα πυρά και των 10 Τούρκων, που φυσικά δεν είχαν φύγει ακόμη, με αποτέλεσμα να καταπέσει λίγο αργότερα παίρνοντας μαζί του στον θάνατο και τους τρεις επιβαίνοντες αξιωματικούς: Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση. Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και σημαιοφόρο Έκτορα Γιαλοψό. Η φωτογραφία που ακολουθεί δείχνει την άτρακτο του ελικοπτέρου που φαίνονται καθαρά οι τρύπες από τις σφαίρες τον Τούρκων. Είναι από τις λίγες φωτογραφίες που δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν αυτοί που έβγαλαν το πόρισμα για το δήθεν ατύχημα που οφειλόταν σε καρδιακά προβλήματα του ήρωα - χειριστή Καραθανάση.Το συμβάν γίνετε γνωστό στους υπουργούς και τον πρωθυπουργό που συνεδριάζουν εκ νέου και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους Τούρκους ομολόγους τους και την διαμεσολάβηση των Αμερικανών αποφεύγεται η γενικευμένη πολεμική σύρραξη. Στις 6:10 το πρωί οι υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, Γ. Αρσένης και Θ. Πάγκαλος, ανακοινώνουν την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας με προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Clinton και του ειδικού διαμεσολαβητή R. Holbrooke.

Έτσι όλα πήγαν κατ ευχήν, όπως μας είπαν τότε, και χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες τους δεν πολεμήσαμε με τους Τούρκους. Είπαν και ένα ευχαριστώ στους Αμερικανούς και όλα μέλι γάλα. Ο Ελληνικός λαός δεν θα θυμάται τίποτα σε λίγα χρόνια για την ανικανότητα μας σκέφτηκαν και στις επόμενες εκλογές θα μας συγχωρέσει, θα μας λατρέψει σαν ήρωες και θα μας κουνήσει πάλι τις σημαίες κάτω απ τα μπαλκόνια μας. Ο Ελληνικός λαός πράγματι ξέχασε. Ξέχασε τους τρεις ήρωες αξιωματικούς που στάλθηκαν εκεί ως πρόβατα για σφαγή. Ξέχασε το πόσο ανεύθυνοι ήταν πάντοτε οι πολιτικοί της Ελλάδας. Ξέχασε το πόσο τους διχάζουν τα κόμματα και ρίχτηκε σε νέους προεκλογικούς αγώνες γεμίζοντας πλατείες και δρόμους για να ακούσουν τις ανακυκλωμένες βλακείες που κάθε φορά μας πλασάρουν οι επικίνδυνα ανθέλληνες κουφιοκέφαλοι πολιτικοί.

Μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου οι Τούρκοι διατάσσονται να εγκαταλείψουν την βραχονησίδα και περισυλλέγονται από τουρκικό περιπολικό σκάφος ένα μίλι ανατολικότερα. Το εκεί στρατοκρατούμενο κράτος όμως κατάλαβε ότι κάποια μέρα θα πλήρωναν ακριβά αυτή τους την πράξη. Αν αποκαλυπτόταν η κατάρριψη του ελικοπτέρου και η εισβολή σε γειτονικό έδαφος θα κινδύνευε να μείνει για πάντα στο περιθώριο. Έτσι αποφασίζει να σβήσει τα ίχνη του αποτρόπαιου εγκλήματος της με ένα νέο έγκλημα. Μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα των Ιμίων επιβιβάζει και τους 10 κομάντος, που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σε ένα ελικόπτερο και τους καταρρίπτει σε θαλάσσια περιοχή με αποτέλεσμα όλοι τους να βρούν τραγικό θάνατο. Το γεγονός πέρασε τότε και στον Ελληνικό τύπο αλλά κανείς δεν έψαξε να βρεί τον συσχετισμό του με τα γεγονότα των Ιμίων.

Γιατί όμως η Τουρκία έστησε όλο αυτό το τραγικό πανηγύρι στην περιοχή των Ιμίων. Σίγουρα όλοι έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Κάποιοι θα πουν το πετρέλαιο που υπάρχει εκεί και είναι πράγματι πολύ. Είναι λοιπόν και το πετρέλαιο αλλά ο βασικότερος λόγος είναι το “όσμιο”. Το όσμιο είναι το πλέων ακριβό και δυσεύρετο ορυκτό του πλανήτη με χρήση στην στρατιωτική και όχι μόνο βιομηχανία. Η μόνη χώρα που κάνει εξόρυξη οσμίου είναι ο Καναδάς γιατί δεν υπάρχουν αλλού κοιτάσματα του. Μάλλον όμως υπάρχουν!

Σύμφωνα με παλιές μελέτες επιστημόνων έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες οσμίου στις βραχονησίδες των Ιμίων που είναι μεγάλης καθαρότητας και φυσικά εξορύξιμες. Η έρευνα αυτή δεν είναι κάτι το άγνωστο για τα αρμόδια υπουργεία της χώρας μας αλλά και την Τουρκίας. Το παράξενο είναι ότι ουδέποτε η Ελλάδα θέλησε να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα οσμίου, σε αντίθεση με την Τουρκία που εκεί αποσκοπούσε χωρίς καν να της ανήκουν. Αφού όμως πιέστηκε όπως είδαμε από τους Αμερικανούς (για δικά τους συμφέροντα) και κατάλαβε ότι δεν μπορεί να προσαρτήσει τις βραχονησίδες, άλλαξε την τακτική της και αποφάσισε να αμφισβητήσει και την Ελληνική κυριαρχία στην περιοχή, δημιουργώντας γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

Το θέμα των Ιμίων μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας παραποιημένο όπως όλα τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις παραβιάσεις που δεχόμαστε από την Τουρκία, τις απειλές στους Έλληνες ψαράδες της περιοχής και την αδιάλλακτη αλαζονεία που επιδεικνύει κάθε φορά. Φυσικά και η Τουρκία να μην υπήρχε δίπλα μας και να είχαμε π.χ την Ελβετία, που δεν θα κινδυνεύαμε στο ελάχιστο να εμπλακούμε σε πόλεμο μαζί της, πάλι θα κατάφερναν οι πολιτικοί να τα κάνουμε σαλάτα. Δεν ξέρω αν είναι έμφυτο αυτό το χάρισμα που έχουν ή αποτέλεσμα μακράς προσπάθειας αλλά είναι σίγουρο ότι με το που θα τους δοθεί η ευκαιρία να τα θαλασσώσουν το κάνουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μα πόσο παράξενη είναι τελικά αυτή η Ελλάδα??
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης

22 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

pes ta xrysostome!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΜΑΚΡΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ Η ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΥΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ανώνυμος είπε...

NΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

ΚΤΥΠΗΣΤΕ ΑΛΥΠΗΤΑ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Υπηρέτησα στον Ελληνικό στρατό σαν έφεδρος αξιωματικός . Και να μη μου έλεγε κανένας το πώς ακριβώς έγιναν εκεί τα πεπραγμένα κάπως έτσι τα φανταζόμουν . Εκείνο που με στεναχωρεί είναι η ανικανότητα των πολιτικών .Δυστυχώς ακόμα και σήμερα με αυτή την κρίση αυτοί (πολιτικοί) δεν είναι σε θέση να σκεφτούν πατριωτικά .

Με το ζόρι μας βάζουν να αναπολούμε άλλους καιρούς .

Κουράγιο Έλληνες . Κάποτε θα ξεσκατωθούμε από αυτούς.

Ανώνυμος είπε...

εγω παντος που ημουνα εφεδρος οπλιτης εκεινη την περιοδο στον εβρο,και ενω ημασταν ολο το βραδυ εξω στους μειον 10 και μεχρι το πρωι,τα πυρομαχηκα ακομα ερχονται...

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που μας κυβερνούν εδώ και δεκαετίες είναι εβραιόδουλοι προδότες εσχάτης προδοσίας.
Μόνο με το Γουδί καθαρίζουμε.
Όλα τα υπόλοιπα είναι μπούρδες του καναπέ.
Ανώνυμος (για ευνόητους λόγους)

ΚΕΡΒΕΡΟΣ είπε...

Eκείνο βράδυ του Ιανουαρίου του 1996, όταν τρεις γενναίοι Αξιωματικοί είχαν χύσει το αίμα τους για την Ελλάδα, υπερασπιζόμενοι τα γαλανά νερά του Αιγαίου και όταν ένα κράτος δειλών είχε υποστείλει την Ελληνική Σημαία από εθνικά κυρίαρχο έδαφος, εκείνο το βράδυ λοιπόν ήταν «ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ»!!!!!

Ιωάννης είπε...

εγω ενα εχω να πω αν μιλας πια για την ελλαδα σε λενε χουντικο,σε λενε φασιστα δεν σε λενε ομως ελληνα,εγω δεν ειμαι χουντικος δεν ειμαι φασιστας δεν ειμαι χρυσαυγιτης ειμαι απλα ελληνας και τιποτα αλλο και μια σοφη κουβεντα ειναι "ως ποτε στον κορφο της ελλαδας θα φωλιαζουν ηγετες προδοτες"

Ανώνυμος είπε...

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΙΝΙΚΟΥ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΙΚΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΙΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΛΩΝ ΤΕΣΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ.ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΩ ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΝΟΥΝ ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ ΑΠΙΘΑΝΑ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΩ ΚΑΙ ΑΣ ΦΑΝΩ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΣΚΕΨΗ.ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΝΤ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΘΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΕΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ ΤΟΤΕ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΕΔΑΦΗ ΤΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑ 3ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΒΡΕΧΕΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ Ο 3ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Η ΜΕΡΕΣ ΚΟΝΤΕΒΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ,Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 10 ή 20 ΕΤΩΝ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.ΕΞΩ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ!!!

Ανώνυμος είπε...

fasistes kalimera kai ante sta tsakidia

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙ ΧΟΥΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΕΤΣΙ? ΚΑΠΙΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΔΕ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΠΩΣ ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ

Ανώνυμος είπε...

MOLON LAVE AM EPOS AM ERGON EKIMESA EKATIKOUSE PIKRAMENI ENTROPALI STA KOKALA TON ELINON TA IERA.KAI XANA PROS TI DOXA TRABA ELLAS ELLINON ARISTERON DEXION GIFTON POMAKON XRISTIANON DODEKATHEISTON OMOGENON TIS DIASPORASKAI OPOU ALOU REI ELINIKO AIMA ENOTHITE SE MIA DYNAMI TON ELINONMAS TREMOUN OTAN EIMASTE MONIASMENI.ZHTO O ELIN ZHTO H ELLAS.

Ανώνυμος είπε...

σιγά λεβέντες μου και λεβεντονιές μου ,μην επαναστατήστε πολύ και τρομοκρατηθούν οι μεταξοβράκηδες του Κολωνακίου της Κηφισιάς και της Εκάλης. Τρόποι να τους κάνετε να χάσουν τον ύπνο τους τα εβραιόπουλα είναι:Μην αγοράζεται τίποτε από τα μεγάλα μαγαζιά (κρατηθείτε δεν θα αποβάλει κανένας η καμία)
2. Πάρτε όλοι τα λεφτά σας από τις τράπεζες που
έχουν σχέση με Γερμανία , Γαλλία,Αμερική,Αυστρία κλπ τροϊκανούς. ΝΙΚΉΣΑΤΕ ΚΟΡΌΙΔΑ διαφορετικά ΧΆΣΑΤΕ και Χάσαμε. Από αύριο όλοι στις Λαϊκές Αγορές και στα μπακάλικα της γειτονιάς να αγοράζεται μόνο ελληνικά προϊόντα ,μην δω κανέναν σας να ψωνήζει φίρμες και επώνυμα κάηκε.
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΠΟΝΑΕΙ ΑΛΙΩΣ ΣΕ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ Π.Π.Ρ.Α ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑ.

petros είπε...

esu kala ta les alla!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΣΟ ΜΑΣ ΧΤΥΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΜΑΣ. ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΖΗΤΙΑΝΩΝ, ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ, ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΓΙΝΑΜΕ Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΦΑΝΕ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΗΤΑΝ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΥ.ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΚ.ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΛΑ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ.ΕΝΩ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

thanatos sto lao twn varvarwn!g poso akomh tha plirwnei h ellada gia tin anthellinikh politikh pou askeite?sto onoma mias upotithemenhs dhmokratias pethanan ta palikaria stin imia?meta h anodos ths xrushs aughs sas tromazei..xsush augh k mono..h elada prepei να ανήκει στουσ ελληνεσ και όχι να σκύβει το κεφάλι κάτω από τησ σύμφωνιεσ που.βλάπτουν τουσ ελληνεσ.επιτέλουσ.να κλείσουν τα σύνορα..γειά σου ελλάδα!

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ. ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΥΚΑΔΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

Τι παπαριες είναι αυτές μωρέ που γράφετε; Όταν το 1897 έκανε η χώρα τον ατυχή πόλεμο με την Τουρκία μετά από προτροπή και κραυγές κάποιων ανεγκέφαλων, υποτίθεται υπερπατριωτων όταν χάσαμε κατά κράτος αυτοί είχαν εξαφανισθεί. Όπως το 1974 που τα πρωτοπαληκαρα τις χούντας χέστηκαν από τον φόβο τους και είχαν εξαφανισθεί. Ο πόλεμος κάποτε γίνετε αναπόφευκτος Όμως αν μπορείς να τον κάνεις όταν έχεις το επάνω χέρι και πιθανότητες να τον κερδίσεις και για να τον κερδίσεις θέλεις 1) ισχυρό στρατό ενημερωμένο λαό και πλάτες αλλιώς περιμένεις την κατάλληλη στιγμή.