Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Απίστευτη συνάντηση με Σάτυρους στους αρχαίους Φιλίππους


Η παρακάτω μαρτυρία στάλθηκε με e-mail από φίλο του blog και την δημοσιεύω αυτούσια.

Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για το ωραίο σας site.

Θα ήθελα να μοιραστώ με τους αναγνώστες σας ένα περιστατικό που άλλαξε την ζωή μου και με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι πολλά από τα πράγματα που θεωρούσα δεδομένα στην ζωή μου, χρειαζόταν αναθεώρηση.


Καταρχήν ονομάζομαι Βασίλης Δ. και είμαι 38 ετών. Κατάγομαι από ένα χωριό της Καβάλας αλλά τα τελευταία 19 χρόνια κατοικώ μόνιμα στην πόλη της Καβάλας. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν μέσο άνθρωπο, οικογενειάρχη, με δική μου επιχείρηση και αρκετά μεγάλη μόρφωση . Είμαι Χριστιανός από πεποίθηση και πιστεύω όχι γιατί έτσι μου είπαν να κάνω, αλλά γιατί θέλω να πιστεύω. Έχω δουλέψει πολύ όλα αυτά τα χρόνια και έχω καταφέρει να σταθώ μόνος μου στα πόδια μου αφού έμεινα ορφανός και από τους δύο γονείς,από τα 14 χρόνια μου. Όλα αυτά τα γράφω για να καταλάβετε ότι δεν είμαι κάποιος φαντασμένος που δεν έχει τι άλλο να κάνει και δημιουργεί ιστορίες από το μυαλό του απλά για να ενθουσιάσει, μιας και ποτέ δεν είχα την πολυτέλεια να ασχοληθώ με μεταφυσικά και παρόμοια θέματα.

Αυτό που θα σας περιγράψω συνέβει το καλοκαίρι του 2006 ( πριν από 4 χρόνια δηλαδή) στην περιοχή των αρχαίων Φιλίππων της Καβάλας. Στις 14 Αυγούστου περί της 10 η ώρα το βράδυ κατευθυνόμουν με το αυτοκίνητο μου στον δρόμο που ενώνει την Καβάλα με την Δράμα με κατεύθυνση την Δράμα. Τότε δεν υπήρχε ο νέος δρόμος που υπάρχει σήμερα και η διαδρομή περνούσε μέσα από τους Φιλίππους και τα υπόλοιπα χωριά. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν εγώ και η σύζυγος μου. Αφού περάσαμε τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και το χωριό Κρηνίδες, λίγο πριν να φτάσουμε στο βαπτιστήριο της αγίας Λυδίας, κατάλαβα ότι το αυτοκίνητο είχε πάθει λάστιχο. Σταματώ στην άκρη του δρόμου σε ένα πλάτωμα και βλέπω ότι όντος η δεξιά μπροστά ρόδα του αυτοκινήτου μου είχε πατήσει κάτι και είχε χάσει όλο τον αέρα της.

Το λέω στην γυναίκα μου και αρχίζω να ετοιμάζω τα εργαλεία και την ρεζέρβα για να αλλάξω το λάστιχο, ενώ η γυναίκα μου έχει βγει από το αυτοκίνητο για να καπνίσει όση ώρα θα αλλάζω εγώ το λάστιχο.

Δεν πέρασαν ούτε 5 λεπτά και ακούμε ψιθυρίσματα και γέλια μέσα από τους θάμνους που ήταν κοντά μας. Να πω ότι σε εκείνο το σημείο του δρόμου δεν υπήρχε δημόσιος φωτισμός και το λάστιχο το άλλαζα υπό το φως ενός φακού που κρατούσε η γυναίκα μου. Στην αρχή λοιπόν φοβήθηκα πως κάποιοι ήταν εκεί και η γυναίκα μου πανικοβλήθηκε αμέσως. Της είπα να μπεί στο αυτοκίνητο και να κλειδώσει έχοντας το κινητό της στο χέρι για να καλέσει της αστυνομία αν συμβεί κάτι. Εγώ πήρα στο ένα χέρι μου τον φακό και στο άλλο τον σταυρό που βιδώνουμε τα μπουλόνια των τροχών και με αργά βήματα κατευθύνθηκα προς το σημείο που ακουγόταν οι ψίθυροι. Δεν ήθελα να το παίξω ήρωας αλλά μιας και δεν μπορούσα να φύγω με 3 ρόδες, έπρεπε να δω τι συμβαίνει. Όσο πλησίαζα τόσο πιο πολύ τους άκουγα. Ξαφνικά όμως σταμάτησαν να ακούγονται και κατάλαβα ότι με έχουν αντιληφθεί. Συνέχισα να περπατώ φωτίζοντας συνέχεια την περιοχή δεξιά αριστερά και ξαφνικά πάγωσα αφού με τον φακό μου φώτισα δύο πλάσματα που καθόταν στο χώμα και με κοιτούσαν κατευθείαν στα μάτια.

Έμοιαζαν με τον αρχαίος θεό Πάνα και τους Σάτυρους στην όψη. Ήταν γυμνά από την μέση και πάνω μικρά στο μέγεθος και με πολλές τρίχες από το στήθος και κάτω, μέχρι τα πόδια. Είχαν πυκνά μακριά μαύρα μαλλιά και στο πρόσωπο θύμιζαν μικρά παιδιά αλλά είχαν και κάποιες αραιές τρίχες σαν γένια. Δεν θυμάμαι αν είχαν πόδια κατσικιού, όπως αναφέρει η μυθολογία, αλλά ήταν μάλλον κανονικά καλυμμένα με πάρα πολλές μαύρες τρίχες. Επίσης δεν είδα να είχαν κέρατα στο κεφάλι αλλά τα μαλλιά τους ήταν τόσο πυκνά που ίσως και να μην φαινόταν.

Ήταν καθισμένα και τα δύο στο χώμα, το ένα δίπλα το άλλο και με κοιτούσαν χωρίς να κάνουν καμία κίνηση. Δεν μπόρεσα όμως ούτε κι εγώ να κάνω καμία κίνηση γιατί ένοιωθα παγωμένο το αίμα στις φλέβες μου και από τον φόβο μου ο σταυρός που κρατούσα στο δεξί μου χέρι έπεσε στο χώμα. Έμεινα να κοιτώ τα πλάσματα παγωμένος. Το ένα από αυτά έκανε μία κίνηση του κεφαλιού του δεξιά – αριστερά, σαν να με ρωτούσε τι θέλω ή τι κάνω ή απλά να ήταν μία κίνηση. Δεν ήταν καθόλου επιθετική όμως. Συνεχίσαμε να κοιταζόμαστε για αρκετά λεπτά. Εμένα μου φάνηκαν πάρα πολλά γιατί περνούσαν χιλιάδες σκέψεις από το μυαλό μου εκείνη την ώρα και ο φόβος μου γινόταν όλο και μεγαλύτερος με αποτέλεσμα να αρχίσω να τρέμω και να αισθάνομαι ότι θα λιποθυμήσω. Τότε σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, όταν άκουσα την φωνή της γυναίκας μου να φωνάζει το όνομα μου και να με επαναφέρει λίγο θυμίζοντας μου ότι δεν είμαι τελείως μόνος. Τα πλάσματα ακούγοντας την γυναίκα μου να με φωνάζει έστρεψαν το βλέμμα της προς την μεριά του αυτοκινήτου και αφού σηκώθηκαν αργά το ένα μου είπε κάτι που μέσα στην ζάλη και τον φόβο μου ακούστηκε σας “ μη φοβού” ή κάτι παραπλήσιο του “φοβού”. Μου μίλησε πάντως και είμαι σίγουρος γι αυτό.

Αργά μου γύρισαν την πλάτη και αφού έκαναν μερικά βήματα χάθηκαν στο σκοτάδι που δεν είχα το κουράγιο να φωτίσω με τον φακό μου. Η γυναίκα μου συνέχισε να φωνάζει και να με βλέπει που κρατώ τον φακό ακίνητος και ήρθε προς το μέρος μου. Με βρήκε ακόμη παγωμένο, κάτασπρο και να τρέμω. Όταν την είδα ένοιωσα κάπως καλύτερα αλλά δεν μπορούσα να της μιλήσω όσο και να προσπαθούσα. Άρχισα να κλαίω από τον φόβο μου με αναφιλητά και λυγμούς. Φανταστείτε ότι ακόμη και τώρα που γράφω αυτές τις σειρές οι αναμνήσεις είναι τόσο έντονες που ανατριχιάζω. Η γυναίκα μου φοβήθηκε πολύ νομίζοντας πως κάτι έχω πάθει ή κάποιος μου έκανε κακό και πήρε κλαίγοντας στο κινητό τον αδελφό της για να ρθεί να μας βοηθήσει. Εγώ τελικά έπεσα στο έδαφος και λιποθύμησα για αρκετή ώρα μη αντέχοντας το βάρος που ένοιωθα μέσα μου. Όταν συνήλθα με είχαν μεταφέρει στο αυτοκίνητο και μου έριχναν νερό στο πρόσωπο η γυναίκα μου και ο αδελφός της.

Έκανα να μιλήσω περίπου μισή ώρα και μόνον αφού με πήραν από εκείνο το σημείο. Τους διηγήθηκα στη συνέχεια τι είχα δεί και έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Μου είπαν μήπως δεν είδα καλά ή μήπως ήταν κάποιο ζώο ή διάφορα άλλα απίθανα πράγματα αλλά είμαι σίγουρος για το τι είδα όσο σίγουρος είμαι ότι ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή. Διηγήθηκα το συμβάν και σε έναν φίλο μου ακόμη αλλά και αυτός ήταν διστακτικός στο να το πιστέψει. Είμαι σίγουρος όμως πως και σ΄ εμένα αν διηγόταν κάποιος την ίδια ιστορία, θα ήμουν το ίδιο επιφυλακτικός στο να την πιστέψω.

Ελπίζω να μην σας κούρασα και να μην ήταν βαρετή η “περιπέτεια” μου. Νοιώθω ευτυχισμένος που είχα μία τέτοια εμπειρία στη ζωή μου παρόλο τον φόβο που ένοιωσα και νοιώθω ακόμη όταν περνάω από εκείνο το σημείο.

Εύχομαι καλή συνέχεια στις αναζητήσεις σας.
Βασίλης Δ. Καβάλα.
21 Σεπτεμβρίου 2010

26 σχόλια:

Ευρύνοος είπε...

Πραγματικά καταπληκτική εμπειρία!!

μακάρι να γινόταν να έρθω σε επικοινωνία με τον Βασίλη Δ.
να ξέρει οτι δέν είναι μόνος του και οτι υπάρχουν κι άλλοι προφανώς που έχουν παρόμοιες εμπειρίες..

ένας απο αυτούς είμαι κι εγώ..
αν διαβάζει το σχόλιο μου, ας επισκεφτεί το μπλογκ μου που έχω το mail μου..
το αστείο (?) είναι οτι έχουμε κοινή οικογενειακή κατάσταση (δίχως γονείς απο νεαρή ηλικία)..

και να ξέρει οτι κάποιοι τον πιστεύουν..
εμάς ποιός θα πιστέψει;

καλησπέρα σας..

Ανώνυμος είπε...

kalhmera file kai eyxaristw gia ta kala sou logia. Xairomai poy yparxoyn kai alloi poy pistevoun sta osa "perierga" gia toys polloys exw grapsei.

Logo doyleias den eixa ton xrono na dw to sxolio soy sthn selida toy filoy poy filoksenei thn empeiria moy.
Tha xarw poly na milisoyme. to mail moy einai to vasilisdan_2000@yahoo.gr.

Eyxaristw kai to strangehellas gia thn amesh dhmosieysh toy arthroy moy.
Vasilis D.

Ανώνυμος είπε...

Φιλε Βασιλη ονομαζομαι Βλασης και ειμαι ΕΛΛΗΝΑΣ!!! Διαβασα το αρθρο σου και πραγματικα ανατριχιασα αλλα παραλληλα συγκινηθηκα γιατι "αυτοι" σε καθησυχασαν. Μην φοβασαι...Πιστευω οτι καποια στιγμη θα βλεπουμε πραγματα που ουτε καν μπορουμε να φανταστουμε, αρκει να ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ οι καλυτεροι και πρεπει να τους το αποδειξουμε.

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ.ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ,ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ.ΕΧΩ ΚΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ,ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΠΟΛΥΤΑ.ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 'ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ',ΩΡΑ 3.3ΟΠΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΔΕ ΕΝΑ 'ΓΚΡΙΖΟ ΔΟΥΛΟ'.Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ.ΣΟΚΑΡΙΣΤΗΚΕ ΕΩΣ ΤΡΟΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΔΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΕ ΠΑΡΚΑΡΕΙ ΕΝΑ ΓΚΡΙΖΟ ΠΛΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΧΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΦΥΛΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΝΩΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΛΑΣΜΑ ΕΙΔΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΧΩ ΓΙΝΕΙ ΑΚΡΩΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΙΚΗ.

Ανώνυμος είπε...

Παρόμοια εμπειρία είχε η μητέρα μου πριν πολλά χρόνια. Το γεγονός έλαβε χώρα σε κοντινό χωριό στην ευρύτερη περιοχή του Παρανεστίου Δράμας. Αν θέλει ο φίλος Βασίλης Δ. από την Καβάλα ας επικοινωνήσει μαζί μου στο mail platon1821@yahoo.gr

StrangeHellas είπε...

Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι πολλοί φίλοι έχουν έρθει σε επαφή με περίεργα όντα όπως αυτά του φίλου Βασίλη. Θα ήθελα να μου στείλετε τις εμπειρίες σας αυτές για να δημοσιευθούν στο blog και να δώσουν την αφορμή και σε άλλους αναγνώστες να μας μιλήσουν για παρόμοια περιστατικά. Πάντα ήμουν υπέρμαχος της λογικής και της σκέψης αλλά ποτέ δεν αρνήθηκα την ύπαρξη αυτών των πλασμάτων. Το ότι υπάρχουν ¨κάπου¨ αυτά τα πλάσματα (και όχι στην φαντασία μας!), αποδεικνύεται από τις εκατοντάδες αναφορές που, ανά τον κόσμο, υπάρχουν. Αναφορές ανθρώπων όλων των μορφωτικών και κοινωνικών στρωμάτων. Σίγουρα δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τρελοί ή φαντασιόπληκτοι και σίγουρα οι περισσότεροι (ή οι λιγότεροι) λέγαν της αλήθεια.

Γνωρίζω πολλούς που έχουν έρθει σε επαφή αλλά δεν τολμούν να μιλήσουν μήπως τους περάσουν για τρελούς. Ανώνυμα λοιπόν μπορείτε να μου στείλετε της ιστορία σας και θα δημοσιευθεί πάραυτα.

Θα χαιρόμουν πολύ να διαβάσω και να δημοσιεύσω την εμπειρία της μητέρας σου, φίλε μου από την περιοχή του Παρανεστίου, λόγω της μικρής απόστασης από την περιοχή που αναφέρει ο φίλος Βασίλης.

kirikio είπε...

Με έκπληξη παρακολούθησα όλη την παραπάνω κουβέντα καθώς και γενικότερα τα θέματα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το συγκεκριμένο blog και σας αξίζουν πολλά εύσημα!
To kirikio.blogspot.com σας πρόσθεσε στα Φιλικά Ιστολόγια με μεγάλη του χαρά!

StrangeHellas είπε...

Ευχαριστώ φίλε μου για τα καλά σου λόγια.

Τέτοια σχόλια αποτελούν την κινητήρια δύναμη του blog για να συνεχίσει το ταξίδι του στην άγνωστη και παράξενη Ελλάδα.

Έρρωσθε καί ευδαιμονείτε.
Ιωάννης Καρυοφυλάκης.

Ανώνυμος είπε...

Γειά σας, ευχαριστώ το Βασιλη που έκανε γνωστή την εμπηρία του.Λέγωμαι Λαμπριανίδης Α. και είμαι φύλακας του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, μπορώ να πώ οτι εχω τσιτωθεί, δεν είχα ποτέ ανάλωγη φάση.Στην περιοχή το τοπικό τριχοτό πλάσμα που λατρεύωταν στην αρχαιότητα λεγόταν ΄Μαρσείας΄και συνόδευε τον Διόνησο μαζί με άλλες λεπτεπίλεπτες οντότητες. Υπάρχει αγγείο κ άγαλμα στο μουσείο Φιλίππων με το θέμα. Οι νύχτες είναι πιο μεγάλες πια στους Φιλίππους!!!

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα.Παρακολούθησα τη συζήτηση και χαίρομαι που επιτέλους κάποιοι μιλάνε ανοιχτά.Τους σάτυρους,τους κενταύρους και τα γκρι ανθρωπάκια μη τα φοβάστε.Πιο πιθανό είναι να τρομάξουν αυτά παρά εμείς.Εντάξει οι κένταυροι είναι πιο δυνατοί.Άμα δείτε τίποτα άλλο βάλ'τε το στα πόδια.Αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τα άλλα.Μπορεί κάποιοι από εσάς σε εθνικούς δρόμους ή σε αστικές πόλεις να έχουν δει συνθήματα όπως:έξω απ'την Ελλάδα.Σκέτο,χωρίς να λέει ξένους.Ενδεχομένως να αναφέρεται σε αυτούς.Εγώ δεν έχω κάποια ανάλογη εμπειρία,αλλά επειδή διαβάζω Λιακόπουλο πλάκα θα είχε να συναντούσα ένα από τα τρία αυτά είδη,μιας και είμαι εξοικειωμένος στην ιδέα.

elprotogerakis@yahoo.gr

dikeopolis είπε...

Καλησπέρα. Μου φτιάξατε την μέρα γιατί ο καιρός είναι βαρύς και έτσι ήταν και το κέφι μου. Λοιπόν δεν αμφιβάλω όσοι είδατε ότι είδατε ότι λέτε. Μόνο που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα. Όλα αυτά είναι δημιουργήματα του μυαλού. Ναι το μυαλό έχει αυτή την ικανότητα και άλλες πολλές. Και δεν χρειάζεται να είναι κανένας "τρελός̈́". Αρκεί υπερευαίσθητος.
dikeopolis

Ανώνυμος είπε...

γεια σας ...με λενε μαρια κορσιανου και εχω μαγαζι με νεραιδες και ξωτικα...πιστευω οτι υπαρχουν ολα τα πλασματα...οι πελατες μου μου εχουν πει πολλα....www.fairyworld.gr!!!

Ανώνυμος είπε...

αφηστε τις χαζομαρες κ ασχοληθειτε με τιποτα αλλο

Ανώνυμος είπε...

Φίλε μου Βασίλη και εγώ σε πιστεύω και το μόνο που έχω να πω είναι...Ο Καιρός Γαρ Εγγύς!!!Και όποιος κατάλαβε κατάλαβε!!!;)

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνετε κάποιοι να αμφισβητούν αυτά που γράφει ο Βασίλης από την στιγμή που δεν έχει να κερδίσει κάτι με το να πει ψέμματα ότι τα είδε αυτά που λέει. Βλέπω αυτόν που γράφει πιο πάνω "αφήστε τις βλακείες και ασχοληθείτε με τίποτα άλλο" και απορώ γιατί θεωρεί βλακεία κάτι που δεν γνωρίζει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ούτε για τον ίδιο μου τον εαυτό, πόσο μάλλον για κάποιον που δεν γνωρίζω

ΑΟΡΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ είπε...

παιδιά συγχαριτήρια για το blog σας...όσον αφορά τον
Ανώνυμος είπε...

αφηστε τις χαζομαρες κ ασχοληθειτε με τιποτα αλλο

απλώς το κάνει σκόπιμα και η καλύτερη απάντηση είναι να τον αγνοήσουμε...
προσωπικά δεν είχα κάποια τέτοια εμπειρία αλλά είχε ο πατέρας μου σε παιδική ηλικία και θα το δημοσιεύσω σύντομα στο δικό μου blog...
www.aorata-gegonota.blogspot.com
σας πρόσθεσα στα φιλικά blogs

StrangeHellas είπε...

Καλώς μας ήλθες Αόρατε. Ευχαριστώ για την προσθήκη!

Ανώνυμος είπε...

φιλε βασιλη Δ πιστευω στην εμπειρια σου δεν ειχα ποτε τετοια εμπειρια αλλα κατα καιρους αρχιζω να πηστευω πως οτι πηστευαν οι αρχαιοι ελληνες δεν ηταν τυχαιο ισως ολα αυτα τα μυθολογικα πλασματα πραγματι υπηρχαν δεν εχω κανενα λογο να ανφισβητισω οσα λες αλλα αντιθετως να μαθαινω περισσοτερα απο αυτα

theoharis είπε...

exete akousta gia tous nefelim ? Ola auta pou lete einai geni nefelim Brukolakes = Baxomex Kentauroi, Saturoi.. Lukanthrwpoi gorgones ktlp ktlp apla skefteite to ligo kai ri3te mia matia www.liako.gr

StrangeHellas είπε...

Αγαπητέ φίλε γνωρίζω τα όσα υποστηρίζει ο Λιακόπουλος και έχω μελετήσει και τα βιβλία του. Επί της ευκαιρίας όμως θα ήθελα να γράψω κάποια πράγματα για να τον Λιακόπουλο για να δώσω με τον τρόπο μου μία άλλη οπτική γωνία του όλου θέματος.

Ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο έχει κάνει κακό στους Έλληνες εκδίδοντας την σειρά βιβλίων που αναφέρεται στους Νεφελίμ (γιατί και πως ζουν ανάμεσά μας), αλλά έχει προκαλέσει και μία γενικευμένη σύγχυση σε όσους τα έχουν διαβάσει.

Έχει βάλει μέσα σε έναν αναδευτήρα το βιβλίο του Ενώχ, την Ελληνική, Αιγυπτιακή και Βαβυλωνιακή μυθολογία, τις Ινδικές βέδες και τους μύθους των Ινδιάνων και έβγαλε ένα έκτρωμα φαντασίας. Έντυσε το έργο του με τον σοβαροφανή μανδύα των “Χάλκινων Βιβλίων” ( που φυσικά μόνο αυτός κατέχει) και πάσαρε στο ανυποψίαστο αναγνωστικό κοινό ένα έργο που θα ζήλευε ακόμη και ο Άντερσεν.

Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ από τα βιβλία του. Την συνεργασία του Διαβόλου με τους Ολύμπιους θεούς; Την συνεργασία του Διαβόλου με τους Νεφελίμ; Την συνεργασία των Ολύμπιων θεών με τον θεό των Εβραίων (Γιαχβέ); Τους δύο αντίπαλους Αντίχριστους; Τον θεό (ων) και τον μη θεό ( μη ων). Τις μάχες μεταξύ ανθρώπων, Λυκανθρώπων, Κενταύρων, Βρυκολάκων, Ελλήνων Ηρώων και θεών; Έφτασε στο σημείο να προσφέρει ακόμη και τα σχέδια αυτών των μαχών και την παράταξη των στρατευμάτων (!).

Όλα αυτά που γράφω αναφέρονται μέσα στα βιβλία του και πιθανών να τα γνωρίζεις. Όμως θα σε συμβούλευα να σκεφτείς καλύτερα από μόνος σου και να τα εξετάσεις όχι από την πλευρά του ευκολόπιστου αναγνώστη αλλά από την πλευρά ενός σκεπτικιστή που διαβάζει ένα βιβλίο μία φορά και δέκα προσπαθεί να το απορρίψει ή να το κάνει κτήμα του.

Φιλικά.

Κωνσταντάς Χατζηκωσταράτσος είπε...

Καλά ρε παλουκάρια, τότε γιατί η ομάδα σας λέγεται "Ομάδα ερευνών"; Άμα σας έστελνα ένα τελείως ψευδές μήνυμα πως κάθε βράδυ έρχεται η Αφροδίτη και κοιμόμαστε αγκαλιά, με τα επιχειρήματα που παρουσιάσατε πως θα το ξεχωρίζατε από ένα αληθινό μήνυμα;
-.

StrangeHellas είπε...

Το να ερευνήσεις κάτι είναι, τις περισσότερες φορές, εύκολο. Το να βγάλεις πόρισμα είναι δύσκολο. Πληροφοριακά η ομάδα μας ήρθε σε επαφή με τον κ. Βασίλη που είχε την παραπάνω εμπειρία και ερεύνησε τον χώρο του συμβάντος παρουσία του. Το τι καταγράψαμε όμως είναι κάτι που θα το δείτε σε μελλοντικό άρθρο. Το ότι ο κ. Βασίλης δέχτηκε να μας συναντήσει και να απαντήσει σε ότι τον ρωτήσαμε δείχνει άνθρωπο που είναι βέβαιος γι΄ αυτό που είδε και δεν έχει τίποτα να κρύψει. Αν πιστεύεις ότι επινόησε αυτή την ιστορία θα πρέπει να μου βρείς και τον λόγο που πιστεύεις ότι το έκανε από την στιγμή που δεν κέρδισε τίποτα από αυτή.

Παύλος είπε...

Φίλε Βασίλη μου κάνει εντύπωση ότι αν και δηλώνεις εκ πεποιθήσεως Χριστιανός δεν πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό σου ότι όλο αυτό που έζησες μπορεί να ήταν απλά μια δαιμονική ενέργεια και τίποτε παραπάνω.
Ήθελα να’ξερα αυτή την ιστορία την μοιράστηκες με τον πνευματικό σου;
Αν ναι ποια ήταν η τοποθέτησή του;

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω το strangeHellas με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει μια τέτοιου είδους έρευνα αφού το περιστατικό έγινε σε συγκεκριμένο χρόνο; Και ως γνωστό ο χρόνος πίσω δε γυρνά......
Η μήπως ψάχνεται για ίχνη ή κάποια σημάδια που μπορεί να άφησαν τα όντα.
Ρωτώ από περιέργεια διότι πρόκειται για κάτι μεταφυσικό κάτι δηλαδή που δε διέπετε από κανόνες φυσικής, οπότε πώς μπορεί να υπάρχουν φυσικά ίχνη;

Ενδιαφέρον το μπλογκ σας
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Χριστός Ανέστη σε όλους.

StrangeHellas είπε...

Αγαπητέ Παύλε.
Ερευνήσαμε τον χώρο του περιστατικού (μαζί με τον κύριο Βασίλη) με ειδικές συσκευές εντοπισμού μαγνητικών πεδίων και μέτρησης της αλλοίωσης τους. Κάναμε λοιπόν κάποιες έρευνες εκεί γιατί θέλαμε να δούμε το πόσο μαγνητικά «φορτισμένη» και από τι ήταν η περιοχή και όχι για να βρούμε τα ίχνη των Σατύρων όπως πιθανών να κατάλαβες. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μας όμως θα γίνουν άρθρο κάποια στιγμή στο μέλλον.

Για τα υπόλοιπα που ρωτάς θα πρέπει να περιμένεις να σου απαντήσει ο κύριος Βασίλης. Ευχαριστούμε για το σχόλιο σου.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που έγραψες για τον Λιακόπουλο!Εγώ έχω διαβάσει μόνο τα τρία πρώτα Γιατί και πως ζουν ανάμεσά μας(ΕΛΟΧΙΜ,ΝΕΦΕΛΙΜ,ΕΛ)μέχρι εκεί μπόρεσα,η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να συνδυάσει την αρχαία ελληνική ιστορία (ή μυθολογία όπως έχει επικρατήσει)με τη χριστιανική παράδοση, σε ορισμένα συμφωνώ σε κάποια όχι!Πιστεύω, σε συνδυασμό μάλιστα και με όσα γράφει στο site του ότι τα έχει όλα αυτά κάνει έναν αχταρμά με σκοπό να μην κακοκαρδίσει όσους είναι φανατικοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το χειρότερο όμως που κάνει, κυρίως μέσω της ιστοσελίδας και πάλι,είναι ότι, κάθε φορά που αναφέρεται στα γένη των νεφελίμ που εξουσιάζουν τον κόσμο τούτο κλπ κλπ, υπονοώντας ότι κάθε γεγονός τοπικό ή διεθνές συμβαίνει εξαιτίας τους,λέει ότι στην ουσία όσοι δεν τον πιστεύουν είναι γκοίμ (σκλάβοι, ζώα,πρόβατα δλδ) και από την άλλη όσοι πιστεύουν μόνο μια υπερβατική και αόρατη δύναμη θα μας/τους σώσει από τις ορδές των Ρυπαρών Γενών!
Πάντως για να αποδώσουμε τα του Καίσαρος, τα Νεφελίμ αναφέρονται και από τον Αγ.Ανδρέα και κυρίως μέσα στην Αποκάλυψη (στην οποία πιστεύω και την έχω διαβάσει)και τέλος και συγγραφείς του εξωτερικού πολύ πιο πριν από τον Λιακόπουλο έχουν εκδώσει βιβλία για την ύπαρξη των Νεφελίμ (αντλώντας και αυτοί τα στοιχεία τους κυρίως από Αιγυπτιακή και Βαβυλωνιακή μυθολογία!
Γενικά ο Λιακόπουλος λόγω της απήχησης που έχει στον κόσμο έχει δημιουργήσει ένα φανατικό και θα έλεγα και φανατισμένο,κοινό!

Ευχαριστώ πολύ και συνεχίστε την υπέροχη δουλειά που κάνετε εδώ μέσα!

Researcher είπε...

Είδα τα παραπάνω και έμεινα έκπληκτος πιο πολύ από μερικά σχόλια.... Εγώ πιστεύω ότι σε πολλούς έχουν συνέβη πολλά παρόμοια γεγονότα και πρόκειται να συμβούν προφανώς! Ακόμα δικιά μου άποψη είναι ότι αυτά τα πλάσματα είναι πλάσματα της Μέσης Γης. Περαιτέρω, δεν δηλώνω για λόγους επιφυλακτικούς.
Συγχαρητήρια για το blog σας, πολύ ωραίο το άρθρο μπράβο σου Βασίλη Δ. εγώ σε πιστεύω, όπως και πολλοί άλλοι!! Συνεχίστε την έρευνα, όσοι ερευνάτε!!!Καλύτερο πράμα πιστεύω δεν υπάρχει. Να είστε καλά.