Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Τι μας κρύβουν? Παράξενα κρανία.
Κατά καιρούς ανακαλύπτονται σε όλο τον κόσμο κάποια πολύ παράξενα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία προκαλούν πολλά ερωτηματικά σχετικά με την καταγωγή τους. Η συμβατική ιστορία – αρχαιολογία αλλά και η λεγόμενη “κοινή λογική”, που μας ανάγκασε το κατεστημένο να ακολουθούμε σε όλη μας την ζωή, δέχονται πως ο άνθρωπος απλά εξελίχθηκε από πίθηκος σε μία μακρά περίοδο χιλιετιών και κατέκτησε μόνος του την γνώση και την τεχνολογία για να φτάσει στην σημερινή ακμή του πολιτισμού και του ανθρωπίνου πνεύματος. Φυσικά σε όλο αυτό το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εξέλιξης και εξανθρωπισμού των πιθήκων ήταν μόνοι τους πάνω στον πλανήτη γη και ουδέποτε είχαν έρθει σε επαφή με άλλα ανώτερα και πιό εξελιγμένα τεχνολογικά (ή και πνευματικά) όντα.


Πέραν αυτού το κατεστημένο έχει καταφέρει να γελοιοποιήσει κάθε αναφορά και κάθε θεωρεία που ξεφεύγει από τον άξονα την εξέλιξης πίθηκος – ανθρωπίδα – άνθρωπος. Πολλές φορές σοβαροί επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα με διαφορετικές απόψεις από το κατεστημένο, λέγοντας πως στο παρελθόν υπήρχαν και έζησαν ανάμεσα στους ανθρώπους κάποια πολύ ανώτερα όντα τα οποία και δίδαξαν τον βασικό πολιτισμό στο ανθρώπινο είδος και τους μετέφεραν επιστημονικές γνώσεις. Φυσικά και αυτοί οι επιστήμονες γελοιοποιήθηκαν και εκδιώχθηκαν ως αιρετικοί από τις όποιες θέσεις κατείχαν αφού τόλμησαν να αμφισβητήσουν την άρχουσα και πάντα αλάνθαστη (κάτι σαν τον Πάπα δλδ) επιστημονική κοινότητα.

Αυτοί οι “αιρετικοί” επιστήμονες όμως δεν έβγαλαν αυτά τα συμπεράσματα από το μυαλό τους. Δεν ξύπνησαν μία ωραία πρωία γράφοντας ένα βιβλίο και λέγοντας όσα είπαν. Κάπου στηρίχθηκαν οι έρευνες τους και σίγουρα είχαν αποδείξεις ή έστω ενδείξεις γι αυτά που έλεγαν. Εδώ όμως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο των αρχαιολογικών ευρημάτων που απλά δεν ταιριάζουν με τα όσα μας λέει η συμβατική ιστορία. Αυτά είναι χιλιάδες και έχουν βρεθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάποια είναι τόσο παράξενα που δεν τα χωράει ο νούς ούτε του πιό “φευγάτου” ανθρώπου. Η χρονολόγηση πολλών ευρημάτων μας πάει εκατομμύρια χρόνια πίσω τότε που, όπως μας λένε, ο άνθρωπος έτρωγε βελανίδια πάνω στα δέντρα. Πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων τα ευρήματα αυτά είναι θαμμένα σε αποθήκες μουσείων ή πανεπιστημίων και δεν εκτίθενται σε καμία προθήκη αρχαιολογικού μουσείου.

Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Γιατί μας κρύβουν αυτά τα ευρήματα? Θεωρώ πως δεν θα άλλαζε τίποτα στην ζωή των περισσότερων ανθρώπων αν μαθαίναμε αύριο ότι τελικά υπήρχαν και κάποια άλλα όντα που έζησαν στην γη στο μακρινό παρελθόν και απλά δεν ζουν τώρα ( ή έτσι νομίζουμε). Δεν θα άλλαζε τίποτα στην καθημερινότητα όλων μας γιατί απλά αυτό αφορά το παρελθόν του ανθρωπίνου είδους. Φανταστείτε να έβγαινε αύριο ο Ομπάμα στις τηλεοράσεις και να ανακοίνωνε ότι οι ταλιμπάν κατέχουν πυρηνικά όπλα και απειλούν να πλήξουν με αυτά κάποιες χώρες. Θα επικρατούσε πανικός και θα επηρέαζε τον τρόπο ζωής όλων των ανθρώπων του πλανήτη λόγω των μέτρων που θα λαμβανόταν και φυσικά του φόβου που θα φώλιαζε σε όλους μας μήπως αποτελέσουμε κι εμείς κάποιο στόχο. Αυτό όμως είναι κάτι που αφορά το παρόν και το μέλλον μας. Μας αφορά άμεσα γιατί έχει να κάνει με την δική μας ζωή και την ζωή των άλλων ανθρώπων που συμβιούμε πάνω στον πλανήτη την παρούσα χρονική περίοδο. Το να παραδεχτεί λοιπόν η επιστημονική κοινότητα την ύπαρξη στο παρελθόν κάποιων διαφορετικών όντων από εμάς δεν θα μας κοστίσει τόσο. Δεν θα επηρεάσει στο ελάχιστο τον τρόπο ζωής μας και αντιθέτως θα μάθουμε κάτι που δεν ξέρουμε.

Μήπως όμως δεν θέλουν να μας δείξουν αυτό το κάτι που δεν ξέρουμε γιατί δεν συμφέρει κάποιους? Το ποιούς όμως δεν συμφέρει και το ποιοί είναι αυτοί που έχουν φιμώσει στην κυριολεξία την επιστήμη κοινότητα, επιβάλλοντας καθεστώς χούντας στο τι θα μας πουν και τι όχι, είναι ένα μεγάλο θέμα που φυσικά και θα αναφέρω αλλά σε μελλοντικό μου άρθρο.

Αυτό που μας απασχολεί στο παρών άρθρο είναι τα παράξενα κρανία “όντων” που έχουν βρεθεί σε πολλά σημεία του πλανήτη και τα περισσότερα κρατούνται κρυμμένα από τα αδιάκριτα βλέμματα του κοινού. Κατάφερα να συγκεντρώσω κάποιες φωτογραφίες από αυτά και σας τις παρουσιάζω εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί και στην Ελλάδα παρόμοια κρανία αλλά έχω στο αρχείο μου πολλές αναφορές για σκελετούς “άλλων” όντων που βρέθηκαν εδώ, όπως γιγάντων, που θα παραθέσω σε άρθρο που ήδη ετοιμάζω. Να ξέρετε ότι εκτός από το κρανίο που βρέθηκε στην Βουλγαρία (η πρώτη φωτογραφία που ακολουθεί), που είναι και το πιό πρόσφατο εύρημα, και μελετήθηκε από επιστήμονες που δήλωσαν ότι δεν ξέρουμε τι πραγματικά είναι, όλα τα άλλα κρανία αν και έχουν μελετηθεί από πάρα πολλούς απλά “δεν υπάρχουν”! Ο λόγος που δεν υπάρχουν είναι γιατί “ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ”.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης.


7 σχόλια:

Αλέξανδρος Ζήβας είπε...

Οι Σούπερ Πειραματιστές….!

.....Σε ηλιακό νησάκι….,
που το ονομάζαν Γη….,
τ’ ανθρωπάκια φανταστήκαν
άλλως τα φυτόζωα….,
πιο μεγάλα να τα φτιάξουν….,
να ‘χουν σούπερ το φαΐ….!

Κι άρχισαν, φτου,
τα πειράματα….,
με χημικά και άλλα….,
ζώα, φυτά,….. να, μετάλλαχτα….,
εγίναν πιο μεγάλα….!

…..Τα ‘’πρωτότυπά’’ τους ‘χάσαν….,
‘’δένει το γλυκό….. ξινό…..’’….,
μάσα….. και μεταλλαχτήκαν….,
γίνανε σαν πίθηκοι….,
κι είπαν δίκαιο πως είχε
ο Δαρβίνος…., χω -- χω -- χω….!.....

Γεια….: Αλέξανδρος Ζήβας,
URL : www.alexandros-zivas.gr
….: αποκαλυπτικές ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ όλων των αποκωδικοποιητέων…..

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γράφετε και δε θελω να κανω την έξυπνη, αλλά αναρρωτιέμαι:
δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ανθρώπινα τα κρανία? να είναι τερατογεννέσεις για παράδειγμα?
φιλικα..

StrangeHellas είπε...

Καλησπέρα.
Για τα δύο τελευταία κρανία των φωτογραφιών ίσως και να υπάρχει μία πολύ μικρή πιθανότητα να ανήκουν σε ανθρώπινα όντα που όχι για λόγους τερατογένεσης αλλά πρωτόγονης θρησκευτικής κουλτούρας - παράδοσης, να επιμήκυναν τα κρανία τους με τεχνητά μέσα, όπως το δέσιμο τους με σφιχτά πανιά από την βρεφική ακόμη ηλικία του ατόμου. Ο λόγος όμως που έγινε αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκος απ ότι θα περιμέναμε. Να γίνω περισσότερο σαφής λέγοντας σου ότι οι πρωτόγονες κοινωνίες λειτουργούσαν μιμητικά ως προς την κουλτούρα τους και αυτό δεν έχει εκλείψει ως και τις μέρες μας.

Αν δεχτούμε λοιπόν ότι ανήκουν σε ανθρώπους αυτά τα κρανία, τίθεται το ερώτημα ποιους μιμήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και έδωσαν αυτό το σχήμα στα κρανία τους; Μία απάντηση που μπορώ να σου δώσω είναι πως μιμήθηκαν τους θεούς που λάτρευαν, οι οποίοι είχαν παρόμοιο σχήμα κρανίου.

Μπορείς να βρείς αρκετές τέτοιες πρωτόγονες βραχογραφίες στο διαδίκτυο που απεικονίζουν ακριβώς τέτοια ανθρωπόμορφα πλάσματα.

Αυτά για τα δύο τελευταία κρανία των φωτογραφιών. Για όλα τα υπόλοιπα αποκλείεται ακόμη και η υπόθεση της τερατογένησης γιατί πρώτον: Η δομή τους είναι τέτοια που διαφοροποιούνται πλήρως από τα κρανία του ανθρωπίνου είδους και δεύτερον: Βρέφη που θα γεννιούνταν με αυτού του είδους την κρανιακή ανωμαλία θα ήταν δύσκολο να ενηλικιωθούν, ενώ τα κρανία ανήκουν σε ενήλικα όντα.

Ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να σχολιάσεις το άρθρο μου.
Φιλικά
Ιωάννης Καρυοφυλάκης

Ανώνυμος είπε...

kalispera....8a h8ela na pw to exhs me thn tapeinh m apopsh.yparxei polu megalh pi8anothta na einai texnhta ola auta g tn aplo logo oti palaiotera uphrxan emfaniseis ufo sto amerika kai sto mexico kai h kuvernhsh afhse na ennoei8ei oti ontws einai ufo...enw htan peiramatika aeroplana polemika g thn akriveia apo thn amerikanikh kuvernhsh.ara upo8etw oti kai auta einai texnhta gia na dhmiourghsoun ston kosmo thn amfivolia ths yparxhs twn ufo.....den 8elw na fanw egwisths ennnoontas oti sauto to syban eimaste monoi mas......apla lew oti polu pi8anon na einai texnhta gia na yparxei suspense!auta apo mena euxaristw ek twn proterwn.

StrangeHellas είπε...

Καλησπέρα φίλε μου.

Δεκτή η άποψη σου και φυσικά σεβαστή. Υπήρχαν περιπτώσεις εμφάνισης ufo που, όντως, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν διέψευσε. Δεν σημαίνει όμως ότι άφησε να εννοηθεί ότι ήταν αληθινές. Το τηρώ σιγή ιχθύος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποδέχομαι κάτι. Να σου θυμίσω ότι στο θέμα της εξωγήινης ύπαρξη όλα αυτά τα χρόνια η Αμερική παίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι και όταν κινδυνεύει να χαθεί ο έλεγχος τότε κάποιος γελοιοποιείται με σκοπό να χάσει το κύρος του.

Όσων αφορά τώρα τα κρανία δεν χωρά αμφισβήτηση και κουτοαμερικανική προπαγάνδα για τους εξής απλούς λόγους. Είναι ευρήματα που ανήκουν σε (ιστορικά) διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανακαλύφθηκαν με μεγάλα μεταξύ τους χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη ( το παλαιότερο ανακαλύφθηκε το 1912 στο Περού και το πιο πρόσφατο το 2009 στην Βουλγαρία) και τέλος το κατεστημένο έχει φροντίσει να αποκρύψει το σύνολο τους στις αποθήκες των μουσείων εφαρμόζοντας την χρόνια τακτική του « Είναι ευκολότερο το να αποδεχθείς ότι δεν υπάρχει κάτι, παρά να προσπαθήσεις να εξηγήσεις την ύπαρξη του».

Ελπίζω να σε κάλυψε η απάντηση μου.
Σ΄ ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να σχολιάσεις το άρθρο.

Φιλικά
Ιωάννης Καρυοφυλάκης

Ανώνυμος είπε...

Μήπως ανοίκουν σε μερικούς από τα 72 γένη Νεφελίμ? Πολούς από αυτούς έσφαξε ο μέγας Αλέξανδρος. που ξέρει κανείς πόσοι γλίτωσαν και κυκλοφορούσαν εδώ και εκεί?

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό το άρθρο σας! Μέσα σε αυτό το χάος που λέγεται ίντερνετ δημοσιεύονται πάρα πολλά σχετικά με αυτό το θέμα μ'αποτέλεσμα ο κόσμος να χάνεται, αλλά το συγκεκριμένο κείμενο ήταν απόλυτα μετρημένο και με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις τις εικόνες που προσθέσατε στο τέλος. Προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα στην πραγματική ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού όντων που σήμερα αναφέρονται ως μυθολογικά. Δεν μπορεί να βρίσκουμε ακριβώς τις ίδιες παραστάσεις ενός όντος (τοιχογραφίες, ζωγραφιές πάνω σε αγγεία,ομοιώματα) ανάμεσα σε πολιτισμούς που (σύμφωνα πάντα με τη συμβατική ιστορία) δε συναντήθηκαν ποτέ τους.
"Η γνώμη των πολλών θολώνει ακόμη και μια καθαρότατη εικόνα του ενός" και αυτό δεν είναι απλώς μια κοινοτυπία που αρέσει σε όσους ασχολούνται με το μεταφυσικό, αλλά μία αποδεδειγμένη διαπίστωση μέσα από ψυχολογικές έρευνες. Ας έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη σε αυτό που βλέπουμε και που μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά, ας πιστέψουμε σε αυτό και ας μην παραβλέπουμε τις ίδιες τις αποδείξεις, επειδή δε συμφωνούν με τους πολλούς..