Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Αναζητώντας τον χρυσό θρόνο στον Πρωταρά


Έναν ξεχασμένο θρύλο ξαναζωντάνεψαν οι αρχαίοι τάφοι που εντοπίστηκαν στον Πρωταρά. Ο θρύλος κάνει λόγο για την ύπαρξη, στη συγκεκριμένη περιοχή, ενός χρυσού θρόνου και ανεκτίμητου θησαυρού που ενταφιάστηκε με μια βασίλισσα. Ο χρυσός θρόνος της βασίλισσας της Σαλαμίνας και μια ολόχρυση άμαξα, πιστεύεται ότι βρίσκονται στο υπέδαφος της περιοχής όπου εντοπίστηκαν οι αρχαιολογικοί τάφοι.


Σύμφωνα με την παράδοση, τον 3ον αιώνα π.Χ., όταν πέθανε η κόρη του βασιλιά της Σαλαμίνας, αυτός διέταξε μόλις έδυε ο ήλιος να ξεκινήσει πορεία και να πηγαίνει προς ανατολάς δίπλα από το νερό και εκεί όπου θα ανέτελλε ο ήλιος, να έθαβαν τη βασίλισσα. Οι παλαιότεροι που θυμούνται το θρύλο, όπως ακριβώς τον διηγούνταν οι πρόγονοί τους, ανέφεραν στη «Σημερινή» ότι ο Πρωταράς γι’ αυτό πήρε το όνομά του, από την πρώτη ηλιαχτίδα και στο σημείο όπου σήμερα γίνονται οι ανασκαφές, έθαψαν τότε την βασίλισσα, με ανεκτίμητους θησαυρούς.

Στο πέρασμα των αιώνων, ούτε οι κουρσάροι αλλά ούτε και ξένοι ερευνητές, αρχαιολόγοι, ή αρχαιοκάπηλοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον ανεκτίμητο αυτό θησαυρό. Μαρτυρίες των παλαιότερων Παραλιμνιτών αναφέρουν:

- «Όπως μας έλεγαν οι παππούδες μας, ξεκίνησαν από Σαλαμίνα με άμαξες να τη θάψουν και τους είπε ο βασιλιάς εκεί που θα φανεί η πρώτη ηλιαχτίδα, και στην πορεία εκεί στον Πρωταρά, εκεί να τη θάψουν».
- «Εκεί που γεννήθηκε ο ήλιος την έθαψαν, ήταν λέει καθισμένη σε χρυσό θρόνο».
- «Έλεγαν ότι υπήρχε πάρα πολύς θησαυρός μαζί της».

Μύθος ή πραγματικότητα η ύπαρξη του ανεκτίμητου θησαυρού; Οι απόψεις στο Παραλίμνι διίστανται. Παραθέτουμε μερικές απόψεις:
- «Τζιείνα που μας ελαλούσαν οι παππούδες μας, σήμερα εβκήκαν».
- «Πρέπει να 'ναι μύθος, αλλά μπορεί να 'ναι κι αλήθεια».
- «Μπορεί να 'ναι πραγματικότητα ο μύθος; Μπορεί».

Το νόμισμα

Νόμισμα που βρέθηκε, θα καθορίσει την ακριβή αρχαιολογική αξία του θαλαμικού τάφου. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές συνεχίστηκαν και χθες στην περιοχή του Πρωταρά, με τους αρχαιολόγους να έχουν στα χέρια τους εξαιρετικής σημασίας ευρήματα, μεταξύ των οποίων και ένα νόμισμα, που θα καταδείξει την ακριβή αρχαιολογική αξία του θαλαμικού τάφου.

Όπως διαπίστωσαν οι αρχαιολόγοι, ο συγκεκριμένος τάφος χρησιμοποιήθηκε πολλαπλά κατά την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο, δηλαδή από τον 3ον π.Χ. αιώνα μέχρι τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Θα γίνει προσπάθεια να συντηρηθούν τα ανευρεθέντα όσο περισσότερο γίνεται στην αρχική τους μορφή, ώστε να εκτιμηθεί η ακριβής τους αξία.

Τέσσερις σαρκοφάγοι

Η ανεκτίμητη αξία του τάφου φαίνεται από το γεγονός ότι είναι ένας από τους ελάχιστους που βρέθηκαν ασύλητοι από την αρχαιολογική σκαπάνη.

Συνολικά εντοπίστηκαν τέσσερις σαρκοφάγοι, μία εκ των οποίων έχει μελανόμορφα σχήματα, οστά, γυάλινα και πήλινα αγγεία, κάποια από τα οποία είναι άθικτα. Είναι, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ένας τάφος πλούσιος σε ευρήματα διαφόρων τύπων, σαρκοφάγους και άλλα μικρότερα ευρήματα.

Το Παραλίμνι θέλει Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Αντρέας Ευαγγέλου υπογράμμισε ότι πλέον «υπάρχει και πρακτική επί του χώματος ανακάλυψη αρχαιοτήτων. Εμείς απαιτούμε όπως το Τμήμα Αρχαιοτήτων συνεχίσει τις ανασκαφές». Αρχαιολογικοί χάρτες του 13ου αιώνα καταδεικνύουν μέχρι σήμερα τα σημεία στο πέρασμα των αιώνων, στα οποία υπάρχουν σημαντικές αρχαιολογικές παρακαταθήκες.

Το αίτημα για δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου και τοποθέτηση των ευρημάτων όλων των εποχών επανέφερε ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, Ανδρέας Ευαγγέλου, υπογραμμίζοντας την πρόθεση τού Δήμου για πλήρη συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ώστε να ανασυρθεί όλος αυτός ο αρχαιολογικός πλούτος.

Ο κ. Ευαγγέλου απηύθυνε έκκληση στην Κυβέρνηση, αν δεν δύναται το Τμήμα Αρχαιοτήτων να συνεχίσει τις ανασκαφές, να εκχωρήσουν το δικαίωμα στο Δήμο να αποταθεί σε πανεπιστημιακούς και να συνεχιστούν οι ανασκαφές. «Ο αρχαιολογικός πλούτος πρέπει να αναδειχθεί», κατέληξε, ανεξαρτήτως κόστους.

Αναδημοσίευση από:  http://www.sigmalive.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: