Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Το μοναδικό στον κόσμο νεκροταφείο βρεφών της Αστυπάλαιας.


Ένα μοναδικό στον κόσμο νεκροταφείο βρεφών -2.750 ετών κατά τους ειδικούς- με ταφές σε πήλινα αγγεία αποκαλύφθηκε στην Αστυπάλαια.


Όμως τα ευρήματα μένουν στοιβαγμένα σε χαρτοκιβώτια και καφάσια σε αίθουσα του παλαιού σχολείου του νησιού, περιμένοντας τη χρηματοδότηση του υπουργείου Αιγαίου για να αξιολογηθούν και να εκτεθούν.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα,εδώ και δύο χρόνια το έργο αυτό έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα που διαχειρίζεται το υπουργείο Αιγαίου για τα μικρά νησιά, αλλά τίποτα ακόμη δεν έχει γίνει με κίνδυνο να καταστραφεί το σπουδαίο αυτό αρχαιολογικό υλικό.

Oι έρευνες άρχισαν το 1996 από ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής την αρχαιολόγο Μαρία Μιχαλάκη-Κόλλια, στην οποία μετέχουν η αρχαιολόγος Δέσποινα Καμπούρη, σχεδιαστές, τοπογράφοι, τεχνίτες και άλλοι ειδικοί. Τα πρώτα ευρήματα ήρθαν στο φως στη θέση Κυλίνδρα, σε κατωφέρεια άκτιστου λόφου.

Επρόκειτο για πήλινα αγγεία και αμφορείς που περιείχαν ταφές με οστά από βρέφη. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 2.174 ταφές, ενώ οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά εάν συνεχιστούν οι έρευνες. Τα αγγεία ήταν τοποθετημένα σε αβαθείς λάκκους και σε ορισμένες περιπτώσεις περικλείονται και καλύπτονται με πέτρες.

Όπως λέει η υπεύθυνη των ανασκαφών Μαρία Κόλλια, «η ταφή του βρέφους στις περισσότερες περιπτώσεις γινόταν από μια οπή, που είχε ανοιχθεί στην κοιλιά του αγγείου, η οποία στη συνέχεια καλυπτόταν με το ίδιο τεμάχιο που είχε αποκοπεί ή, εάν αυτό είχε σπάσει, με άλλα τεμάχια αγγείων. Η οπή ήταν συνήθως κυκλική, είχε προηγηθεί εργασία με τρυπάνι ή και με μαχαίρι. Τα πιο πολλά αγγεία είναι υδρίες με γραπτή διακόσμηση και χρονολογούνται στην Υστερογεωμετρική Περίοδο (δηλαδή περίπου στο 750 π.Χ.)- τότε υπολογίζεται πως έγινε και η έναρξη λειτουργίας του βρεφικού νεκροταφείου».

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλος αριθμός αγγείων που χρησιμοποιήθηκαν στις ταφές των μωρών προέρχεται από Σάμο, Χίο, Θάσο, Κω, Κνίδο, ακόμη κι από την Παλαιστίνη, χωρίς όμως να εκτιμάται ότι έφερναν από εκεί τα βρέφη, για να τα θάψουν στην Αστυπάλαια.

Από μελέτη που έγινε από το Ανθρωπολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου σε 800 σκελετούς, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών πέθαναν στη γέννα ή λίγο μετά, ενώ υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις πρόωρων.

Πηγή Πληροφορίας: Ο πολιτιστικός οργανισμός “Associazione Tradizionale Pietas” http://www.apietas.org/el/node/8

Αναδημοσίευση από: http://educandus.forumotion.com/forum-f9/topic-t45.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: