Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Βρέθηκε ο τάφος του Αλεξάνδρου?


Πριν από μερικούς μήνες έπεσε στα χέρια μου ένα κείμενο με μία πολύ περίεργη αναφορά περί του τάφου του μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα λοιπόν με τα γραφόμενα, πριν από 2 χρόνια κάποιος άραβας από το Αμάν της Ιορδανίας ζήτησε να συναντήσει στην Αθήνα γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό ταινιών ιστορικού περιεχομένου, (δεν αναφέρω όνομα για ευνόητους λόγους) με σκοπό να του μιλήσει για μία ανακάλυψη που τον ενδιέφερε. Το ραντεβού έγινε και ο άραβας του μίλησε για μία πολύ σημαντική ανακάλυψη που έκανε στην Ιορδανία. Του είπε ότι σε παράνομη λαθρανασκαφή σε μία απομακρυσμένη περιοχή της Ιορδανίας βρέθηκε ο τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου!

Ο Έλληνας ζήτησε αποδείξεις για τα λεγόμενα του και αφού του έδειξε ο άραβας κάποιες φωτογραφίες από την είσοδο και τον προθάλαμο του τάφου με χαραγμένες ελληνικές γραφές, άρχισε να του περιγράφει τα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν.


Ο τάφος είναι λαξευμένος εξ ολοκλήρου μέσα στον βράχο. Υπάρχει γλυπτό δύο λεόντων στην είσοδο του και από εκεί ξεκινά διάδρομος 8 περίπου μέτρων ο οποίος καταλήγει στην μεγάλη αίθουσα η οποία έχει δεξιά και αριστερά της από ένα μαρμάρινο τραπέζι με 6 θρόνους. Από εκεί ξεκινά άλλος διάδρομος ο οποίος στρίβει δεξιά για 6 μέτρα και φτάνει στην είσοδο του νεκρικού θαλάμου. Η είσοδος του θαλάμου δεν καλύπτεται με μαρμάρινη θύρα (όπως όλοι οι μακεδονικοί τάφοι) αλλά με μαγνητικό πεδίο (!) το οποίο απωθεί όποιον επιχειρήσει να το περάσει. Δεν ήταν δυνατή ούτε η φωτογράφιση του, σύμφωνα με τα λεγόμενα του άραβα. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι στην αρχή αισθάνεσαι μία πίεση σε ολόκληρο το σώμα που όσο προχωράς γίνετε εντονότερη, ενώ 2 μέτρα πριν την είσοδο αυτή γίνετε τεράστια και σε απωθεί προς τα πίσω. Από όσα μπόρεσαν να δουν από το σημείο που φτάσανε του είπε ότι υπάρχει μία γυάλινη σαρκοφάγος στα αριστερά του θαλάμου με την σωρό του Αλεξάνδρου τυλιγμένη με γάζες (στα πρότυπα αιγυπτιακής μούμιας) αλλά με το κεφάλι ακάλυπτο. Ολόκληρη η σαρκοφάγος είναι γεμάτη με ένα υγρό και το πάνω μέρος της είναι γαλάζιου χρώματος. Επάνω της υπάρχουν τοποθετημένα το ξίφος και η περικεφαλαία του Αλέξανδρου. Στα Δεξιά του τάφου υπάρχει μαρμάρινο τραπέζι με 6 μαρμάρινους θρόνους στην κάθε πλευρά του και βασιλικό θρόνο στην κεφαλή της με χαραγμένο αετό στην πλάτη του. Απέναντι από την είσοδο υπάρχει άλλο ένα δωμάτιο που φράσσει την είσοδο του μονολιθική θύρα με ένα τεράστιο αστέρι της Βεργίνας στο κέντρο της και την επιγραφή “ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ”. Στο κέντρο της αίθουσας υπάρχει μεγάλος κρύσταλλος σε σχήμα καρδιάς ο οποίος φωτίζει (άγνωστο πως) ολόκληρο τον ταφικό θάλαμο, ενώ εντύπωση του προκάλεσε το γεγονός πως δεν υπάρχει ίχνος σκόνης πουθενά και όλα μοιάζουν σαν να τοποθετήθηκαν εκεί πριν μία μέρα.


Αυτά ήταν τα λεγόμενα του άραβα. Ζήτησε από τον Έλληνα το ποσό των 150.000 ευρώ για να του επιτρέψει να δεί τον τάφο. Ο Έλληνας μετά από συζητήσεις με γνώστες της αρχαιολογίας συμπέρανε ότι ίσως και να του λέει αλήθεια. Έτσι λοιπόν πήγε στην Ιορδανία, αλλά φοβήθηκε ότι μπορεί και να του λέγανε ψέμματα και αποσκοπούσαν μόνο στα χρήματα του οι άραβες, δεν τους πήγε το ποσό που του ζήτησαν αλλά ζήτησε να του δώσουν και άλλες εγγυήσεις για την ορθότητα των λεγομένων τους. Αυτοί του έδειξαν και άλλες φωτογραφίες, που κάποιες μάλιστα πήρε και μαζί του. Επιστρέφοντας στην Αθήνα τις έδειξε σε αρχαιολόγο ο οποίος απεφάνθη ότι ανήκουν σε βασιλικό τάφο της ελληνιστικής εποχής. Αφού λοιπόν πείστηκε ταξίδεψε άλλες 3 φορές στην Ιορδανία με σκοπό να δώσει τα χρήματα αλλά ο άραβας άλλαξε γνώμη ( γιατί πήρε δημοσιότητα το θέμα) και αρνήθηκε να τον οδηγήσει στο τάφο.


Αυτή είναι όλη η πραγματικά πολύ παράξενη ιστορία. Αν υποθέσουμε ότι ο Έλληνας παραγωγός λέει την αλήθεια ( αναφέρει και το όνομα του στο κείμενο και είναι πράγματι γνωστός) τότε κάποιος πρέπει να επέμβει και να εξετάσει το θέμα. Δεν μιλάμε για την ανακάλυψη κάποιου τυχαίου μακεδόνα βασιλιά. Μιλάμε για τον τάφο του μέγιστου των Ελλήνων. Του ανθρώπου που ο τάφος θα έλυνε μία για πάντα το λεγόμενο “Μακεδονικό ζήτημα” και δεν θα άφηνε χώρο ύπαρξης κανενός ψευτομακεδονικού κρατιδίου. Μιλάμε για τον τάφο που θαύμασαν και θαυμάζουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για τον τάφο που θα έκανε περήφανους εκατομμύρια Έλληνες Μιλάμε απλά για το “ιερό δισκοπότηρο” της αρχαιολογίας.

Ερωτώ ποιός από εμάς δεν θα ήθελε να θαυμάσει τα όσα θαυμαστά εξιστορεί αυτός ο άραβας? Και στο κάτω κάτω ας μένει στην Ιορδανία η σωρός του Αλέξανδρου αν δεν γίνετε να μας επιστραφεί. Αρκεί να βρεθεί. Αρκεί να πούμε ότι ξέρουμε που είναι ο τάφος του Αλέξανδρου, τον έχουμε δεί. Η επιγραφή “ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ” πρέπει να διαβαστεί από όλο τον κόσμο, να γίνει βίωμα τους η αλήθεια αποτρέποντας τα σχέδια των γνωστών παραχαρακτών της ιστορίας μας.


Δεν αναφέρομαι καν στο μαγνητικό πεδίο που καλύπτει την είσοδο του τάφου ούτε στον αυτόφωτο κρύσταλλο γιατί θεωρώ ότι η ανακάλυψη του τάφου είναι κατά πολύ σημαντικότερη από την ανακάλυψη αρχαίας υψηλής τεχνολογίας.

Τα σχόλια δικά σας.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Poies einai oi piges sou Ioanni?

ellasAZ είπε...

Φαντάσθηκε ποτε κανείς φίλε Ιωάννη την τιμή που θα πρόσφερε στην Ελλάδα μας η ανακάλυψη τού μεγίστου των Ελλήνων; και μάλιστα με επιγραφή ως: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ; Και να είναι αληθές, δυστυχώς, δεν πρόκειται ποτέ να βγεί στην δημοσιότητα (όπως έκαναν καί με την κ. Σουλβατζή στήν Σίουα)όσο υπάρχουν ανθέλληνες στο υπουργείο α-πολιτισμού της Ελλάδος!

Ανώνυμος είπε...

Giati de mas les re Gianni apo pou tis ksethapses tis plirofories aftes. Afta einai sovara pragmata kai prepei na mas peis pou ta diavases. Pes mas na kseroume kai meis. An kai mou fainetai ligo hazo na dechtike o Megas Alexandros na ton thapsoune ektos Ellados.