Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Οι πανάρχαιες βραχογραφίες του Παγγαίου αποκαλύπτουν.

Οι περισσότεροι έχουμε δει και διαβάσει κατά καιρούς για την ανακάλυψη, σε διάφορα σημεία του κόσμου, εντυπωσιακών βραχογραφιών που αναπαριστούν πρωτόγονες σκηνές κυνηγιού, μορφές ζώων, ανθρώπων κτλ.

Οι περισσότεροι όμως δεν γνωρίζουμε ότι οι αρχαιότερες βραχογραφίες του κόσμου έχουν χαραχθεί σε ελληνικούς βράχους και μάλιστα πριν 500.000 χρόνια (!). Πρόκειται για τις προϊστορικές βραχογραφίες του όρους Παγγαίο, κοντά στο χωριό Κρυονέρι Καβάλας, που έχουν χρονολογηθεί από τον Ινδό ανθρωπολόγο καθηγητή Σ.Μ. Μισθρά το 1981 ως χαράγματα σε βράχους ηλικίας τουλάχιστον 500.000 ετών. Αυτές οι βραχογραφίες μπορούν να αλλάξουν τον ρου της συμβατικής ( και παραχαραγμένης) Ελληνικής ιστορίας, τεκμηριώνοντας ατράνταχτα την ύπαρξη, δράση και λατρεία των πανάρχαιων ελληνικών φύλων στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και ταυτόχρονα να καταρρίψουν την τόσο γελοία και ιστορικά πλήρως αβάσιμη θεωρεία της “ινδοευρωπαικής” καταγωγής των Ελλήνων. Το γιατί όμως ακόμη και σήμερα κάποιοι επιμένουν να μας λένε ότι καταγόμαστε από τους άγνωστους ινδοευρωπαίους είναι πραγματικά περίεργο και ίσως ύποπτο, αφού το να επιμένει κάποιος να ρίχνει σκοτάδι στο φως με τέτοια μεγάλη συχνότητα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε σίγουρα κάτι συμβαίνει.

Οι βραχογραφίες αναπαριστούν καβαλάρηδες, τόξα, ακόντια, ήλιους και γενικότερα στοιχεία της φύσης. Εντύπωση όμως προκαλούν η αναπαράσταση ιστιοφόρου πλοίου και αυτή του ζωδιακού κύκλου (!) που είναι και οι αρχαιότερες αναπαραστάσεις τους σε ολόκληρη την υφήλιο. Ο ζωδιακός αρχίζει από το ζώδιο του τοξότη και φτάνει μέχρι το ζώδιο του Αιγόκερου, αφήνοντας ατράνταχτες αποδείξεις (για όσους μπορούν και θέλουν να τις δουν τουλάχιστον) ότι στο απώτερο παρελθόν (πριν 500.000 χρόνια) οι πρόγονοι μας δεν κυνηγούσαν όλη μέρα ελάφια και βουβάλια για να τραφούν, ούτε ήταν ντυμένοι με δέρματα ζώων μέσα σε σπηλιές τρώγοντας βελανίδια! Δεν γίνετε να δεχτούμε αυτά που μας σερβίρει το αρχαιολογικό κατεστημένο για να καλύψει την ανυπαρξία των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών φυλών που όντος ήρθαν στην Ευρώπη χιλιάδες χρόνια αργότερα. Εδώ ανθούσε ισχυρός πολιτισμός. Έχουμε στοιχεία γι αυτό, έχουμε αποδείξεις. Ο λαός αυτός είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες. Μυθιστορία και θρησκεία. Είχε μνήμες και βιώματα. Μελετούσε τα αστέρια και είχε ημερολόγιο. Ταξίδευε στην ανοιχτή θάλασσα και ίδρυε αποικίες. Έχτιζε μεγαλιθικά μνημεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είχε γραπτή γλώσσα και έναρθρο λόγο. Ποιός μπορεί να τα αμφισβητεί όλα αυτά? Αλλά και ποιός νοιάζεται πλέον.

Για το τέλος άφησα όμως το καλύτερο! Κατά την παράδοση λοιπόν από το όρος Παγγαίο απογειώνονταν τα μυθικά ιπτάμενα άρματα των θεών Απόλλωνα και Ήλιου. Σε μία από τις βραχογραφίες του Παγγαίου λοιπόν υπάρχει κάτι που όταν το πρωτοείδα ανατρίχιασα! Δεν ξέρω αν θέλετε να το πιστέψετε ή όχι, το αφήνω στην προσωπική άποψη του καθενός. Όμως το σίγουρο είναι πως υπάρχει και είναι χαραγμένο στον ίδιο βράχο την τελευταία μισή χιλιετία. Πρόκειται και την αναπαράσταση ενός διαστημικού οχήματος με ραντάρ, δεξαμενή καυσίμου, πίνακα ελέγχου, καμπίνα πλοήγησης και πλοηγό!(φωτό 2) Είναι παρόμοιο με σχέδια που βρέθηκαν στον πολιτισμό των Μάγιας της Λατινικής Αμερικής και γίνετε λόγος γι αυτά τόσο συχνά στους κύκλους των εραστών του μυστηρίου. Εμείς όμως (αν μου επιτρεπόταν ο όρος) έχουμε το πρωτότυπο σχέδιο! Σε μία άλλη βραχογραφία που και πάλι απεικονίζει ένα UFO αλλά το κάτω μέρος του οχήματος, δηλαδή όπως θα το έβλεπε κάποιος από το έδαφος, υπάρχει χαραγμένος ο αγκυλωτός σταυρός. Πέρα από το γεγονός του ότι αποδεικνύεται άλλη μία φορά η πατρότητα του συμβόλου, αποκαλύπτεται και η πραγματική χρήση του. Για να γίνω πιο σαφής θα πω ότι ο αγκυλωτός σταυρός στο κάτω μέρος του οχήματος παίζει τον ρόλο της εξάτμισης του UFO, όπου αποβάλλοντας ταυτόχρονα αέρια και από τα 4 στόμια του, έχουμε τον στροβιλισμό και την απαιτούμενη ανύψωση του οχήματος. Το σύστημα στροβιλοσυμπιεστή λειτουργεί ακριβώς κατ αυτόν τον τρόπο και έχει χρησιμοποιηθεί κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους ναζί της Γερμανίας στα οχήματα τύπου UFO που κατασκεύασαν ( τα γνωστά “Χανεμπού”) που να θυμίσω ότι χρησιμοποιούσαν καθολικά και το σύμβολο του αγκυλωτού σταυρού! Σύμπτωση? Κατά την γνώμη μου όχι!
Ιωάννης Καρυοφυλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: