Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Βρέθηκε ο τάφος του Αλεξάνδρου? Δεύτερο μέροςΕπανέρχομαι στο προηγούμενο άρθρο μου για τον τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου για να διατυπώσω και να αναπτύξω μία νέα θεωρεία που ίσως τελικά να αποδώσει κάτι στην έρευνα και ανακάλυψη του τάφου του.


Τα στοιχεία που θα διαβάσετε δεν αναφέρονται για πρώτη φορά, όμως μέχρι εχθές δεν ξέρατε (όλοι τουλάχιστον) για την περίεργη ιστορία που σας μετέφερα, που ίσως να είναι το κλειδί για την έρευνα.Αρχίζοντας λοιπόν θα αναφέρω το όνομα του ανθρώπου που ήρθε σε επαφή με τους Άραβες για να του δείξουν τον τάφο του Αλεξάνδρου. Πρόκειται για τον πολύ γνωστό Παύλο Πισσάνο. ( Κάντε μία έρευνα για το όνομα του στο διαδίκτυο όσοι δεν τον γνωρίζετε), ο οποίος πολύ καλά έκανε και δεν έκρυψε το γεγονός της συνάντησης του και έδωσε στην δημοσιότητα όσα στοιχεία είχε.
Βέβαια δεν ασχολήθηκε κανείς αρμόδιος μαζί του αλλά αυτό δεν νομίζω να κάνει εντύπωση αυτό σε κανέναν!


Μέσα από το κείμενο του λοιπόν, αλλά και σε ένα dvd που εξέδωσε για το θέμα, αναφέρει όσα διαβάσατε. Το θέμα αρχίζει κάπου εδώ. Έχοντας μία μαρτυρία πως “κάτι” βρέθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας που “ίσως” και να είναι ο πραγματικός τάφος του Αλεξάνδρου. Αν ψάξουμε τώρα για την ιστορία του Αμμάν θα δούμε ότι μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου περιήλθε στην κυριαρχία των Πτολεμαίων μετά από την κατάκτηση της το 285 π.Χ από τον υιό και διάδοχο του ιδρυτή της δυναστείας των Πτολεμαίων, Πτολεμαίο Α΄ τον σωτήρα (στρατηγό του Αλεξάνδρου). Ο Πτολεμαίος Β΄ο Φιλάδελφο (309-246 π.Χ) ανεβαίνοντας στον θρόνο του πατέρα του ξανάχτισε την πόλη και από Ραββά που ονομαζόταν την ονόμασε Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για την αρχαία πρωτεύουσα των βιβλικών “Αμμωνιτών” που έχουν τις ρίζες του ονόματος τους στον “Άμμωνα”.Οι ίδιοι οι Αμμωνίτες αποκαλούσαν την πόλη Ραββά Αμμών, δηλαδή Βασιλική πόλη. Μετά τον θάνατο του Πτολεμαίου΄Β η Φιλαδέλφεια πέρασε στα χέρια των Ναβαταίων για να περιέλθει το 106 μ.Χ στα χέρια των Ρωμαίων.Μέχρι εδώ όλα καλά και όλα γνωστά! Αρχίζοντας τώρα να ξετυλίγουμε το κουβάρι της ιστορίας ας σταθούμε στο κείμενο του Πλούταρχου που αναφέρει τα γεγονότα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Το σώμα του όπως ξέρουμε τοποθετήθηκε σε χρυσή σαρκοφάγο με σκοπό να μεταφερθεί από την Βαβυλώνα στην αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων τις Αιγές. Κάτι πολύ παράξενο όμως έγινε στην πορεία. Όταν η πομπή έφτασε στην Δαμασκό, η σωρός του Αλεξάνδρου απήχθη με εντολή του στρατηγού Πτολεμαίου και μεταφέρθηκε για ενταφιασμό στην Μέμφιδα. Αυτά τα λέει ο Πλούταρχος επαναλαμβάνω. Στην πορεία η σωρός “έφυγε” από την Μέμφιδα και μεταφέρθηκε στην όαση Σίβα ( ή Σίουα) όπου τοποθετήθηκε σε υπόγεια κρύπτη (ίσως αυτή που ανακάλυψε η Λιάνα Σουβαλτζή). Το παράξενο όμως είναι ότι στον αρχικό τάφο του Αλεξάνδρου στην Μέμφιδα τοποθετήθηκε μία ψεύτικη σωρός (που έμοιαζε στον Αλέξανδρο) με σκοπό να χαθούν τα ίχνοι του, αφού όλοι οι επίγονοι του έριζαν για το ποιός θα κατείχε την σωρό του.Με λίγα λόγια από αυτή την στιγμή και μετά δεν ξέρει κανείς (πέρα του Πτολεμαίου) τι απέγινε το σώμα του Αλεξάνδρου. Μέχρι τώρα υπάρχουν δύο σωροί, μία αληθινή και μία ψεύτικη. Αργότερα η σωρός του από την Όαση Σίβα μεταφέρθηκε εκ νέου στην Αλεξάνδρεια για να τοποθετηθεί σε μαυσωλείο με το όνομα Σήμα. Κανείς δεν μας λέει όμως αν και πάλι ο Πτολεμαίος άφησε μία ψεύτικη σωρό στον τάφο της Σίβας, όπως έκανε και με την Μέμφιδα, ή έφερε στην Αλεξάνδρεια αντί του σώματος του Αλεξάνδρου κάποιο ψεύτικο. Αν υπολογίσουμε ότι οι πόλεμοι των επιγόνων δεν είχαν κοπάσει εκείνη την περίοδο, και ότι όλοι ήθελαν να έχουν το σώμα του Αλεξάνδρου θαμμένο σε δικό του έδαφος, τότε το να φέρει ο Πτολεμαίος την γνήσια σωρό και να την αποθέσει σε κοινή θέα στην Αλεξάνδρεια ήταν μάλλον ρίσκο. Κατά την γνώμη μου δεν πήγε εκεί την γνήσια σωρό αλλά μία ψεύτικη και το που πραγματικά ήταν η γνήσια σωρός αποτελούσε επτασφράγιστο μυστικό. Να σημειώσω εδώ, σε περίπτωση που δεν γνωρίζει κάποιος, πως όλοι οι επίγονοι έριζαν για την σωρό του Αλεξάνδρου λόγω μία προφητείας του μάντη Αρίστανδρου ο οποίος είχε πει ότι η χώρα που θα δεχόταν το σώμα του Αλεξάνδρου θα ήταν η πιό ευημερούσα στην οικουμένη.Τα χρόνια πέρασαν λοιπόν και στον θρόνο ανέβηκε ο υιός του Πτολεμαίου Α΄, Πτολεμαίος Β΄ο Φιλάδελφος. Το μυστικό του τάφου πέρασε σίγουρα σε αυτόν. Ήξερε που ήταν ο τάφος και σίγουρα τον είχε επισκεφθεί. Πιστεύω ότι μετέφερε την σωρό μετά το 281 π.Χ κάπου που πραγματικά δεν θα γνώριζε κανείς. Την εποχή εκείνη υπήρχε ο φόβος πως θα χάσει τον θρόνο του από τον ετεροθαλή Πτολεμαίο Κεραυνό που είχε συμμαχήσει με έναν άλλο επίγονο του Αλεξάνδρου τον Σέλευκο. Ίσως η πόλη Φιλαδέλφεια, ( το σημερινό Αμμάν της Ιορδανίας) που ο ίδιος κατέκτησε και ξανάχτισε να ήταν μία καλή επιλογή. Φυσικά το ξαναλέω ότι δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα, απλά η μεγάλη ιστορία που κουβαλούσε αυτή η πόλη σε συνάρτηση με το όνομα “ Άμμων” που είχε συνδέσει τόσο στενά και ο Αλέξανδρος σε όλη την ζωή του, αφού πίστευε πως είναι υιός του Άμμωνος Διός, και έτσι τον υποδέχτηκαν οι ιεροί του ναού του Διός στην όαση Σίβα, ίσως να ήταν μία καλή επιλογή για τον Πτολεμαίο να κρύψει εκεί την σωρό του Αλεξάνδρου.


Σίγουρα δεν εύκολο το να προσεγγίσει κανείς ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όμως αν είναι αλήθεια όσα βρέθηκαν στο Αμμάν και δεν είναι κάποια απόπειρα απάτης από τους άραβες με σκοπό να αποκομίσουν μόνο χρήματα, τότε έχουμε κάποιες μικρές “ενδείξεις” ότι ίσως και να υπάρχει κάτι.΄Το κατά πόσο έγιναν πιστευτά σε εσάς αυτά που διαβάσατε φυσικά και δεν μπορώ να το ξέρω. Προσωπικά καταπιάστηκα με το θέμα για να υπάρχει κάπου γραμμένη ακόμη μία θεωρεία για τον τάφο του. Ελπίζω κάποια “μεγάλη” μέρα να μάθουμε την αλήθεια. Ασχέτως με το που θα βρεθεί και το ποιός θα έχει δίκιο, το μόνο που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι να βρεθεί.


Τα σχόλια δικά σας.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ediaferousa h apopsh sou file mou. Ta stoixeia denoun kai sumfwnw mazi sou oti isws kati na uparxei ekei. makari na vre8ei kapote o tafos tou Alexandrou.

Ανώνυμος είπε...

Γιαννη μπορει κατι να υπαρχει εκει αλλα πιστευω οτι ο Αλεξανδροσ ειναι θαμενοσ στην μακεδονια. μαλλον μεταφερθηκε εκει τα τελευταια χρονια πριν πεσει στα χερια των ρωμαιων και τον εθαπσαν καπου μυστικα

Ανώνυμος είπε...

kala perimenete na mas deiksoyn ton tafo toy? den yparxei periptosi na ton vroyn kai na ton deiksoyn ston kosmo.
filika Nikos D.

Ανώνυμος είπε...

symfono Niko. o tafos den 8a bre8ei pote. kai an bre8ei den 8a ton doume pote. ta lamogia einai pantou......................