Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ο Κύπριος που ξεπέρασε τον Αϊνστάιν


O Kύπριος, Μάρκος Δράκος που κατάγεται από το Πραστειό Μόρφου, περιλαμβάνεται στα στελέχη της διεθνούς ομάδας επιστημόνων που ανέτρεψαν θεμελιώσεις αρχές της επιστήμης της σύγχρονης φυσικής, προκαλώντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες, αφού ουσιαστικά οι έρευνές της ομάδας δείχνουν ότι...ο περίφημος νόμος της Σχετικότητας του Αϊνστάιν, ενδεχομένως να μην ισχύει, τουλάχιστον πλήρως

Η διεθνής ομάδα επιστημόνων στην οποία συμμετέχει ο Κύπριος Πυρηνικός Φυσικός, με ειδικότητα στα υποατομικά σωματίδια, καταγράφουν σωματίδια τα οποία ταξιδεύουν με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός.Πρόκειται για διαπιστώσεις από μετρήσεις, στα πλαίσια πειράματος που διεξάγεται στο CΕRΝ της Γενεύης.Οι μετρήσεις που διεξάγονται τα τελευταία τρία χρόνια αποκάλυψαν νετρίνα, τα οποία κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη κατά 60 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου (νανοδευτερόλεπτα) σε σύγκριση με εκείνη του φωτός, καλύπτοντας μια απόσταση 730 χιλιομέτρων μεταξύ της Γενεύης και ενός εργαστηρίου στο Γκραν Σάσο της Ιταλίας, μέσω ειδικής σήραγγας που κατασκεύασαν οι επιστήμονες 1400 μέτρα κάτω από το βουνό, ώστε να εμποδίσουν την εμφάνιση άλλων σωματιδίων.

Ο Μάρκος Δράκος και η ομάδα του έμειναν τόσο έκπληκτοι από τα αποτελέσματά τους ώστε επανέλαβαν το πείραμα περί τις 15.000 φορές.Υπεύθυνος για τα συστήματα μετρήσεων του πειράματος είναι ο συμπατριώτης μας επιστήμονας.Όπως δηλώνει στον "Φιλελεύθερο" ο Μάρκος Δράκος από τη Γενεύη, όπου έγινε χθες και η πρώτη επίσημη ανακοίνωση των επιστημόνων, πιθανότατα καταρρίπτεται η θεωρία της σχετικότητας που θεμελίωσε το 1905 ο Αλβέρτος Αϊνστάιν."Ενδεχομένως μόνο τα νετρίνα, να είναι πιο γρήγορα από τα φωτόνια και να μην υπάρχει οτιδήποτε άλλο", σημειώνει ο επιστήμονας.Αν αυτό επιβεβαιωθεί τότε απειλείται όχι μόνον η θεωρία του Αλμπερτ Αϊνστάιν -ο ακρογωνιαίος λίθος της Φυσικής- αλλά και όλο το οικοδόμημα της σύγχρονης Φυσικής, ίσως και ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο, ενώ μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για ταξίδια στο μέλλον, ακόμα και στο παρελθόν.Ο Μάρκος Δράκος, μετοίκησε στο Στρασβούργο το 1997 μετά την τουρκική εισβολή και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: