Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Περίεργο φαινόμενο στην Καστοριά


Γειά σας! Ονομάζομαι Γιώργος Κολωνιώτης και ζω στην Καστοριά.
Ας μπω γρήγορα στο θέμα. Πριν περίπου δύο χρόνια είδα κάτι συγκλονιστικό που σημάδεψε τη ζωή μου.

 Ήταν ένα καλοκαιρινό βράδυ στις 28 Αυγούστου του 2001 όταν εγώ και ο φίλος μου Μάριος Ζήσης είχαμε πάει για ψάρεμα στην λίμνη της Καστοριάς.

Όλα πήγαιναν καλά και απ' ότι φαινόταν θα είχαμε μια πολύ καλή ψαριά. Και τότε συνέβη. Κατά τις 3.00 κι ενώ ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, κάτι μας τράβηξε την προσοχή. Ξαφνικά ο ουρανός
άστραψε χωρίς να ακολουθήσει ήχος μπουμπουνητού. Παραξενευτήκαμε πολύ αλλά δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία απορροφημένοι από το ψάρεμα.

Ύστερα από κάνα μισάωρο και ενώ είχανε σταματήσει να τσιμπάνε τα ψάρια, η λίμνη σε απόσταση 20 περίπου μέτρων άρχισε να κοχλάζει σαν να έβραζε. Ο ουρανός πήρε περίεργα χρώματα (ύστερα από λίγο καιρό είδα σε ένα ντοκυμαντέρ για το Βόρειο Σέλας και η εικόνα θύμιζε πολύ την εικόνα του ουρανού εκείνης της νύχτας). Πανικοβλήθηκα και ξεκίνησα σχεδόν ταυτόχρονα με το φίλο μου να κάνουμε κουπί. Είχε σχεδόν ξημερώσει όταν έφτασα σπίτι. Την επόμενη μέρα άκουσα πολλούς να συζητάνε γι' αυτό το "φαινόμενο".

Δεν ξέρω αν η ιστορία μου έχει επαναληφθεί αλλά φοβάμαι ότι το περιστατικό εκείνης της μέρας δεν ήταν ένα απλό "καιρικό φαινόμενο" κατά τους πολλούς.

Αλοίμονο σε αυτούς που δεν έχουν τα μάτια τους ανοικτά.

Γιώργος Κολωνιώτης

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: