Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Σχόλια περί ψευτο- Σιβυλλικών χρησμών και της ουτοπίας του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού


Όλα ξεκίνησαν όταν "κάποιος" ανώνυμος έκανε ένα σχόλιο σχετικά με το φωτογραφικό υλικό που αφορά τους Δελφούς. Η συζήτηση ξέφυγε όμως από το αρχικό της θέμα και στράφηκε στους ψευδο-Σιβυλλικούς χρησμούς και στο μεγαλείο (!) του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Επειδή δεν ταιριάζουν στην αρχική δημοσίευση τα μετέφερα όλα εδώ για να μην χαθούν τα όσα ωραία διάβαζα αυτές τις μέρες.

Ανώνυμος είπε...
Για ξαναπάτε εκεί και ξαναβγάλετε τις φωτογραφίες αυτές. Θα παρατηρήσετε τα ίδια? Γιατί αν ο ήλιος του μεσονυκτίου κλπ και όλα τα άλλα οφείλονται σε φυσικό φαινόμενο (ενέργεια του χώρου των Δελφών) τότε πρέπει να εμφανιστούν ξανά.

Για τον ινδιάνο στην φωτογραφία με τους 2 τύπους που κάθονται, δεν νομίζω να έχει σχέση με τον Απόλλωνα γιατί μάλλον σα δαίμονα μοιάζει.

Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι λέτε την αλήθεια γιατί πολλοί δθδεκαθεϊστές κυκλοφορούν και με το photoshop σήμερα κάνεις ότι γουστάρεις ...
14 Αυγούστου 2011 10:18 π.μ.

StrangeHellas είπε...
Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τα καλά τους λόγια. Τα συγχαρητήρια βέβαια αξίζουν στον άνθρωπο που μου έδωσε το υλικό και όχι σ εμένα που απλά το δημοσιοποίησα. Ο άνθρωπος αυτός διαβάζοντας τα 3 πρώτα σχόλια θέλησε να σας διαβιβάσω το εξής μήνυμα: “Τις φωτογραφίες αυτές δεν τις θεωρούμε "δικές μας" αλλά κοινό κτήμα όλων όσων φυλάνε μέσα στην ψυχή τους, σαν κόρη οφθαλμού, την σκόπιμα παραγνωρισμένη Ελλάδα η οποία θα πάρει πάλι τη θέση που της αξίζει και να μην ξεχνάνε ότι "Έσσεται Ελλάνιον Ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται και ες αεί έσται". Ο Απόλλων θα ξανάρθει στην Ελλάδα και θάναι για πάντα. Αυτός ήταν ο τελευταίος χρησμός της Πυθίας και όχι ο άλλος που διδάσκουν στα σχολεία οι Εβραιοέλληνες δασκαλοτσούσιδες του Λιαντίνη.”
Ο νοών νοείτω.

Για τον ανώνυμο φίλου έχω να απαντήσω τα εξής. Δεδομένης της δυσπιστίας σου, ως προς αυτά που είδες στις φωτογραφίες, δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος στο να επαναληφθεί η φωτογράφηση των Δελφών διότι και πάλι δεν θα πιστέψεις αυτά που θα δεις. Δεν σε κατακρίνω γιατί κι εγώ είμαι αμφισβητίας των πάντων αλλά δεκτικός σε ότι δεν γνωρίζω και θέλω να μάθω. Εάν όμως πράγματι έχεις πρόθεση να μάθεις την αλήθεια (και όχι την αλήθεια που σε βολεύει) θα σου πρότεινα να πας ο ίδιος στους Δελφούς και να μας ανακοινώσεις έπειτα ( με στοιχεία ) το πόρισμα των ερευνών σου. Εάν θέλεις μπορούμε να πάμε και παρέα με όσους άλλους θέλουν να μας ακολουθήσουν.

Για το photoshop που αναφέρεις να σου πω ότι οι φωτογραφίες (τα αρνητικά τους πιο σωστά) έχουν ελεγχθεί από ελληνικό πανεπιστήμιο και βρέθηκαν γνήσια. Πιστεύω όμως πως είναι και οφθαλμοφανές πως δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία.

Όσο για τον δαίμονα που μπόρεσες να διακρίνεις είναι καθαρά θέμα προσωπικών θρησκευτικών πεποιθήσεων το τι βλέπει κανείς. Ακόμη όμως και δαίμονας να είναι (που σίγουρα δεν είναι), η φωτογραφία αποτελεί την πρώτη ψηφιακή αποτύπωση δαίμονα στην ιστορία της ανθρωπότητας (!) και δεν μειώνεται διόλου η μοναδικότητα του υλικού.

Και τέλος μία παρατήρηση. Οι δωδεκαθεϊστές (πιστοί της πατρώας θρησκείας των Ελλήνων πιο σωστά) δεν είναι κατώτερο είδος από εσένα και ούτε απατεώνες και ψεύτες για να αναφέρεσαι υποτιμητικά σε αυτούς. Την αρετή της αλήθειας την κατέχουν και άνθρωποι που δεν είναι Χριστιανοί. Το τι πιστεύει ο καθένας εδώ μέσα το κρατά για τον εαυτό του. Η θρησκευτική ελευθερία είναι αναφθέρετο και αδιάσπαστο δικαίωμα όλων και δεν ανέχομαι από κανέναν να προσβάλει κάποιον που δεν γνωρίζει απλά επειδή πιστεύει σε διαφορετικό θεό από αυτόν.

Και πάλι σας ευχαριστώ όλους.
Ιωάννης Καρυοφυλάκης
14 Αυγούστου 2011 9:37 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με όσα λές. Αλλά δεν κατάλαβες το σκεπτικό μου. Δεν υποτιμώ τους Δωδεκαθεϊστές ως κατώτερο είδος. Απλώς λέω ότι σε όλους αυτούς τους Δωδεκαθεϊστές, Εβραίους, Κουμουνιστές κλπ, υπάρχει ένα κοινό γνώρισμα: Φοβερό μίσος προς το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί άραγε? Αν και αυτοί εσκέφτοντο όπως και εσύ, θα σέβονταν τις πεποιθήσεις των άλλων. Γιατί εναντίον Του Χριστού και όχι του Μωάμεθ? Μήπως γιατί όλα τα παραπάνω έχουν κοινή ρίζα?

Για τον Απόλλωνα, τώρα. Καταρχήν δεν ξέρεις εάν αυτός ο Ινδιάνος έχει σχέση με τον Απόλλωνα. Για τον Απόλλωνα αυτό που ξέρουμε, είναι ότι ήταν αξιοζήλευτος στην ομορφιά, και λατρευτός τοις πάσι. Οι Ορφικοί ύμνοι στον Απόλλωνα είναι τόσο αγαπητικοί/ερωτικοί (με την καλή έννοια) συνάμα που μόνο σαν Ινδιάνος δεν πρέπει να έμοιαζε ο θεός της μουσικής/γυμναστικής/προφητείας/προστάτης των νέων κλπ. Μάλιστα όταν γεννήθηκε στην Δήλο και άρχιζε να βαδίζει, οι θεές τον ζήλευαν και θαύμαζαν την ομορφιά του, μας λέει η μυθολογία. Εάν λοιπόν ο Απόλλωνας ήταν υπαρκτό πρόσωπο, τότε σύμφωνα με την μυθολογία μας, μόνο με Ινδιάνο αγριεμένο δεν έπρεπε να ομοιάζει.

Τώρα εάν όντως ο Απόλλωνας υπήρξε και υπάρχει και ...
"Έσσεται Ελλάνιον Ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται και ες αεί έσται" και ο χρησμός τούτος είναι αληθινός, τότε πρέπει να δεχθούμε και όλες τις άλλες προφητείες που λέγει ο Απόλλωνας ή και οι Σύβιλλες (στις οποίες λένε μιλούσε ο Α-πόλλων-ας). Για δες εδώ για παράδειγμα να δείς ποιά είναι η Αληθινή Ελλάς και ποιός ο Απόλλων, ... πράγματα για τα οποία ποτέ δεν μας είπε κανένας.


Θα σου πώ και τι πιστεύω για τις φωτογραφίες εάν είναι αληθινές.
15 Αυγούστου 2011 1:21 π.μ.

StrangeHellas είπε...

Αγαπητέ αναγνώστη είναι λάθος να βλέπεις παντού εχθρούς του Χριστού. Δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός ανάμεσα σε Δωδεκαθεϊστές, Κομουνιστές και Εβραίους. Δεν έχουν κανένα μα κανένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους και φυσικά είναι αστείο να πιστεύεις πως έχουν κοινή ρίζα. Παρατήρησε προσεκτικότερα τον κόσμο γύρω σου και θα το καταλάβεις. Οι θεοί δεν κινδυνεύουν από καμία πένα συγγραφέως όσο μελάνι και αυτή να χύσει. Οι θεοί κινδυνεύουν μόνο από το σπαθί και τους διωγμούς των πιστών τους. Τρανταχτό παράδειγμα η μεταστροφή των Ελλήνων από την εθνική θρησκεία στον χριστιανισμό (πίστεψε με δεν έγινε με καθόλου ομαλό τρόπο).

Την άποψη πως η μορφή στην δεύτερη φωτογραφία απεικονίζει ινδιάνο δεν την εξέφρασα εγώ αλλά κάποιος φίλος αναγνώστης (είναι το δεύτερο σχόλιο) και δεν εκφράζει την προσωπική μου άποψη. Επίσης δεν έγραψα πουθενά ότι είναι ο Απόλλωνας ή κάποιος άλλος θεός ή θεά. Εξήγησα στο προηγούμενο σχόλιο μου ότι το τι βλέπει κανείς έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την ψυχοσύνθεση του ατόμου και με τον βαθμό που τον επηρεάζουν οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Για τον σύνδεσμο που επισύναψες θα ήθελα να σου πω μερικά πράγματα γιατί θεωρώ μέγα σφάλμα το να διαβάζουμε και να δεχόμαστε χωρίς διάκριση (για όσους δεν το άνοιξαν αναφέρεται σε άρθρο αγνώστου που τιτλοφορείτε « Ο Απόλλων, προάγγελος του Ιησού Χριστού»). Αρχικά θα έπρεπε να ξέρεις ότι οι χρησμοί αυτοί είναι πλαστοί και ονομάζονται ψευτο- συβιλλικοί και δεν έχουν καμία ιστορική αξία. Συγγραφέας τους είναι ο Λακτάντιος και (δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες γι αυτόν στον ιστό) αν ψάξεις για τον βίο του θα διαπιστώσεις ότι ήταν ένας αυλοκόλακας του μεγάλου Κωνσταντίνου και δάσκαλος του γιού του στα χρόνια που ο Κωνσταντίνος εδραίωνε τον χριστιανισμό. Έναν από αυτούς τους χρησμούς μάλιστα εκφώνησε σε λόγο του προς τους «αγίους συλλόγους» του χριστιανισμού ο ίδιος ο Κωνσταντίνος για να τους πείσει πως αν και αβάφτιστος είναι χριστιανός . Ο Λακτάντιος ως αυλοκόλακας του Κων/νου, ο οποίος από εθνικός ασπάστηκε τον χριστιανισμό, είχε κάθε λόγο και σκοπιμότητα να γράψει αυτούς τους χρησμούς για να γίνει αρεστός στον αυτοκράτορα και να βοηθήσει με τον τρόπο του (προπαγάνδα) στην εξάπλωση του χριστιανισμού.

Όμως ούτε η επίσημη εκκλησία δέχεται αυτούς τους χρησμούς, αφού μάλλον κακό παρά καλό της έκαναν, και θα σου το αποδείξω λέγοντάς σου τα εξής. Σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο οι αρχαίοι θεοί είναι δαίμονες και στις εικόνες (αγάλματα) αυτών κατοικούν δαίμονες. Όταν μιλούν λοιπόν οι αρχαίοι θεοί μιλούν οι δαίμονες. Αν δεχτούμε ότι μίλησε ο Απόλλων και είπε: “Χριστός εστίν εμός θεός” τότε (σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο και τους πατέρες του χριστιανισμού) μίλησε ο δαίμονας που υποδύεται των Απόλλωνα και είπε ότι αναγνωρίζει τον Χριστό για θεό του (!). :Αν πάλι δεχτούμε ότι ο ίδιος ο Απόλλωνας ήταν αυτός που μίλησε και παραδέχτηκε ότι αναγνωρίζει τον Χριστό για θεό του, τότε αυτομάτως αναιρείται και καταρρέει ολόκληρο το θεολογικό σύστημα του χριστιανισμού αφού παραδέχεται ευθέως πως υπάρχουν και άλλοι “ζώντες” αλλά κατώτεροι θεοί του μοναδικού τριαδικού θεού(!).

Ελληνοχριστιανισμός δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει ποτέ αγαπητέ αναγνώστη. Αυτό το έκτρωμα που στηρίζεται πάνω σε ψευτοχρησμούς και βωμούς αγνώστων θεών είναι ένα στανικό κατασκεύασμα που προσπαθεί να συνδέσει τα ασύνδετα. Η σχέση του χριστιανισμού με τον Ελληνισμό είναι η σχέση που έχει ο χασάπης με το πρόβατο. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα του δασκάλου Λιαντίνη προσπαθώντας να σου εμφυσήσω ωμά την ουσία του Ελληνοχριστιανισμού.

Πρόσεχε στο μέλλον τι διαβάζεις και τι δέχεσαι από αυτά που διαβάζεις. Να είσαι πάντα δεκτικός σε ότι δεν γνωρίζεις και να μην αφήσεις σε κανέναν θεό να σου φορέσει παρωπίδες. Η χριστιανική ρήση “ Πίστευε και μη ερεύνα” σημαίνει να πιστεύεις αυτά που σου λένε και να μην ερευνάς περαιτέρω, αλλά και, πιστεύεις δεν πιστεύεις να μην σταματήσεις ποτέ να ερευνάς. Είναι στο χέρι σου πως θα την ερμηνεύσεις. Η ελευθερία είναι θείο δώρο!

Έρρωσο.
15 Αυγούστου 2011 8:32 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...
Δεν ξέρω ποιος έγραψε τι έγραψε κλπ, αλλά βλέπω φίλε μου Ιωάννη, ότι δεν έχεις μελετήσει σωστά. Διάβασε καλά και θα δεις ότι οι Σίβυλλες, δεν είπαν μόνο για Τον Χριστό αλλά και για τον αντίχριστο και από πού θα έρθει και πώς και τι θα κάνει. Αν αναζητάς την αλήθεια να μην είσαι προκατηλειμμένος απέναντι στην αλήθεια. Να είσαι ανοικτός. Από τα λεγόμενά σου βλέπω ότι είσαι κλειστός.

1) Σίβυλλες:


2) Το πίστευε και μή ερεύνα δεν το λέει η Θρησκεία μας. Ο Χριστός μάλιστα είπε: Ερευνάτε τας γραφάς γιατί εκεί θα δείτε να μιλάνε για μένα.

3) Απόλλων: Διάβασε τον αλήθινό βίο της Αγίας Αικατερίνης, πώς έπεισε τους 50 Έλληνες σοφούς και ενώ ήταν "εθνικοί" ομολόγησαν Χριστό και μαρτύρησαν διά πυρός. Τις προφητείες αυτές του Απόλλωνα και τις Σίβυλλας επικαλέστηκε η Αγία Αικατερίνη. Μάλιστα ακόμα και ο Άγιος Αθανάσιος στην πρώτη οικουμενική σύνοδο τις Σίβυλλες επικαλέστηκε για να κατατροπώσει τον Άρειο.

4) Γιατί αφού δεν υπάρχει Ελληνοχριστιανισμός στις παλιές εκκλησίες στο Άγιον Όρος και στα Ιωάννινα και αλλού είχαν στις τοιχογραφίες τον Απόλλωνα και τις Σίβυλλες? Και μιλάμε για παμπάλαιες εκκλησίες ...

5) Οι σφαγές δεν γίνανε από Χριστιανούς. Γίνανε αν έχεις διαβάσει καλά από τον Θεοδόσιο τον επονομαζόμενο μέγα που μόνο μέγας δεν ήτανε. Αυτός ήτανε ΕΒΡΑΙΟΣ από την Ισπανία. Αυτός κατέστρεψε τα πάντα και έκαψε τα πάντα και μετά οι παπικοί.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%27

Για δες μάλιστα πότε ανέλαβε την Βασιλεία ο Θεοδόσιος? Όταν κοιμήθηκε ο Μέγας Βασίλειος. Ακριβώς την ίδια χρονιά. Σου λέει κάτι αυτό? Ότι το λαμόγιο ο Θεοδόσιος δεν μπορούσε να κάνει αυτά που είχε κατά νου, όσο ζούσε ο Μέγας Βασίλειος.

6) Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος είπε στους Έλληνες:
Λάβετε τας Ελληνικάς Βίβλους, μελετήστε Σίβυλλαν και τον Υστάσπη ... (από τα αρχεία της χαμένης γνώσης του Τουλάτου) αλλά και τούτο αφαιρέθηκε από τις πράξεις των Αποστόλων

7) Θα διάβασες στα links που σου έστειλα ότι ο Απόλλωνας λέει πως είναι μικρά μερίδα των Αγγέλλων Του Θεού. Δεν μου λές τώρα, πόσο εύκολο είναι για κλειστόμυαλους παπάδες να δεχθούν κάτι τέτοιο? Είναι μήπως καλύτερα να χαρακτιρίσουνε όλα τα κείμενα αυτά αιρετικά ψεύτικα κλπ, και όσους τα πιστεύουν αιρετικούς? Ποιοί είναι λοιπόν οι εχθροί της Ελλάδος? Ο αληθινός Χριστιανισμός όπως εκφράζεται από Τον Χριστό ή αυτοί οι Εβραίοι που σαν κλέφτες μπήκαν στην ιεραρχία για να πολεμήσουν Τον Χριστιανισμό εκ των έσω?
Αυτοί ήταν και θα είναι οι αιώνιοι εχθροί μας και όχι ο Χριστός που είπε το περίφημο ...
ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

8) Κλείνω με ρήση του Χριστού που αφαιρέθηκε και αυτή.
"Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογενεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα Θείον ηκριβωμένον"


Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες αλλά αν είσαι αληθινός αναζητητής της αλήθειας μπορείς με αυτά να συνεχίσεις μόνος σου. Το βιβλίο του Τουλάτου τα αρχεία της χαμένης γνώσης έχει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά και μάλιστα έχει φωτογραφίες τα πρωτότυπα χειρόγραφα. Μπορείς να το κατεβάσεις δωρεάν από εδώ:


Αν ήσουν ανοικτός στην αλήθεια και όχι κλειστός θα καταλάβαινες ότι οι εκφράσεις σου "Αυτό το έκτρωμα που στηρίζεται πάνω σε ψευτοχρησμούς και βωμούς αγνώστων θεών είναι ένα στανικό κατασκεύασμα που προσπαθεί να συνδέσει τα ασύνδετα. Η σχέση του χριστιανισμού με τον Ελληνισμό είναι η σχέση που έχει ο χασάπης με το πρόβατο." δεν συμβαδίζουν με ανοικτόμυαλο και δεκτικό και συζητήσιμο άνθρωπο.
16 Αυγούστου 2011 1:54 π.μ.

StrangeHellas είπε...
Αγαπητέ ανώνυμε.

Κατ΄ αρχήν διακρίνω μία επιθετικότητα και έναν εκνευρισμό στο τελευταίο σου μήνυμα, τόσο που αρχικά υπέθεσα ότι γράφει κάποιος άλλος. Να σου πω την αλήθεια το περίμενα αυτό και το έχω συναντήσει στην πλειοψηφία των χριστιανών απολογητών. Εσύ όμως πέρα από επιθετικός έγινες και ειρωνικός. Μπορώ ξέρεις να γίνω κι εγώ τέτοιος αν θέλω. Αρχίζω λοιπόν από την αρχή διότι έχω πολλά να απαντήσω.

Εμένα αγαπητέ με νοιάζει ποιος έγραψε και τι έγραψε κλπ. διότι μόνο έτσι μπορώ να διακρίνω αν κάτι είναι αληθές ή ψευδές. Προφανώς εσένα σε νοιάζει μόνο το περιεχόμενο και γι αυτό καταναλώνεσαι γράφοντας μου για τις Σίβυλλες τα ίδια με εχθές. Σου εξήγησα ότι αυτοί οι χρησμοί είναι ψευδείς και σου ανέλυσα και τους λόγους. Δεν ξέρω πως αλλιώς να σου το πω για να το καταλάβεις.

Αν και δεν μου αρέσει να κάνω αντιγραφή – επικόλληση σου παραθέτω ένα απόσπασμα από την χριστιανικότατη σελίδα της ΟΟΔΕ καθώς και τον σύνδεσμο της ανάρτησης μήπως και καταλάβεις τι εστί αυτό που με τόσο πάθος υποστηρίζεις.

Σιβυλλικοί χρησμοί (2ος-3ος αιώνας μ.Χ.)
Οι Σιβυλλικοί χρησμοί είναι απόκρυφα αποκαλυπτικά κείμενα που περιέχονται σε 14 συνολικά βιβλία. Από αυτά, στα βιβλία 6 & 7 περιέχονται πρωτότυπα χριστιανικά κείμενα που ήταν γνωστά στον Λακτάντιο στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. (The Anchor Bible Dictionary, New York-Doubleday, Vol. 6, σελ. 5), ενώ στο βιβλίο 8, περιέχονται χριστιανικές διασκευές ιουδαϊκών χρησμών (The Anchor Bible Dictionary, New York-Doubleday, Vol. 6, σελ. 4) που χρονολογούνται στον 2ο μ.Χ. αιώνα. Μέσα στα κείμενα αυτά αναφέρεται:
"ώ ξύλον ώ μακαριστόν, έφ' ου θεός έξετανύσθη" (Συβιλ. Χρ. 6.26)

Σε όλη την έκταση των σιβυλλικών χρησμών που σήμερα γνωρίζουμε ότι γράφτηκαν από χριστιανούς, η θεματολογία αφορά στο χριστολογικό περιεχόμενο των ευαγγελίων

Αυτό που υπογράμμισα είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει. Από χριστιανούς λοιπόν γράφτηκαν οι χρησμοί αγαπητέ όπως υποστήριζα και εχθές. Ξέχασα όμως ότι εσένα δεν σε ενδιαφέρει ποιος έγραψε τι έγραψε κλπ. και σου αρκεί ότι κάπου γράφει κάτι που σε βολεύει. Αυτό που κάνεις όμως δεν είναι έρευνα και το ξέρεις κι εσύ. Το ποιος είναι δεκτικός, ανοιχτός ή κλειστός στην αλήθεια θα το διαπιστώσεις στο τέλος.

Συνεχίζω. Το πίστευε και μή ερεύνα, που πολύ σωστά σου ανέφερα εχθές, φυσικά και το λέει η θρησκεία σου απλά εσύ τυγχάνει να μην το γνωρίζεις. Αν σε αυτή την περίπτωση σε νοιάζει ποιος έγραψε τι έγραψε τότε σε ενημερώνω ότι είναι ρήση των πατέρων της εκκλησίας. Δες τα παραδείγματα. Το κόμμα μετά το πίστευε κι όχι μετά το μη.

Θεόδοτος επίσκοπος Αγκύρας (Ομιλία εις την γένναν του Σωτήρος, PG 77, 1368D):
…Πίστευε τώ θαύματι καί μή ερεύνα λογισμοίς τό γενόμενον.

Μέγας Αθανάσιος Θεολόγος (Προς Αντίοχον άρχοντα, PG 28,600):
…Πίστευε είς πατέρα, μη ερευνήσεις δε το πράγμα. Προσκύνει τον Υιόν, μη πολυπράγμων την αυτού γέννησιν. Ανυμνεί το πνεύμα το Άγιον, μη εκζητών το της Αγίας Τριάδος μυστήριον.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος ( Εις την παραβολήν περί συκής, PG 59,584):
Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα. Πιστεύω, ουκ ερευνώ…ού διώκω το ακατάληπτον…ού μετρώ το αμέτρητον

Εφραίμ ο Σύρος (Περί τους καταζητούντας του Υιού την φύσιν, 205):
…Πίστευε, μή ερευνών…ο Θεός ο Πατήρ έπεμψε τόν μονογενή Υιόν…εσαρκώθη εν μήτρα τής αγίας Παρθένου, καί ετέχθη εξ αυτής εκ Πνεύματος Αγίου, έχε πληροφορίαν εις τήν καρδίαν σου… θεωρών ειλικρινώς εν οφθαλμοίς πίστεως αυτά τά πεπραγμένα καί ίδε τόν Κύριον εν οφθαλμοίς καρδίας…

Ωραία και με αυτό το θέμα; Συνεχίζω λοιπόν. Για την αγία Αικατερίνη και τους ψευτο-χρησμούς (που επαναλαμβάνεσαι και σε αυτό το σημείο) θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Για σκέψου και πες μου καλέ μου αναγνώστη. Είναι ποτέ δυνατόν 50 σοφοί και ρήτορες (Ρωμαίοι στην καταγωγή) να πίστεψαν στον Χριστό ακούγοντας τους (αποδεδειγμένα πλέων) ψεύτικους χρησμούς; Πιστεύεις πως δεν γνώριζαν από πριν την πλαστότητα των χρησμών και αποδείχθηκαν τόσο αφελείς; Και αν λάβουμε το γεγονός της μεταστροφής τους ως αληθές ( που δεν είναι και το ξέρεις) τότε τι μπορούμε να υποθέσουμε για την αγία Αικατερίνη που με ψεύδη και απάτες προσηλύτισε τόσο κόσμο στον χριστιανισμό; Ήταν απατεώνας επειδή γνώριζε την αλήθεια ή αφελής που απλά παρασύρθηκε από την απάτη των χρησμών; Διάλεξε ότι σε βολεύει από τα δύο.

Συνεχίζω. Το ότι υπάρχουν τοιχογραφίες με Σίβυλλες (απ΄ ότι γνωρίζω μόνο με Σίβυλλες και Έλληνες φιλοσόφους αλλά όχι με τον Απόλλωνα) σε ναούς δεν σημαίνει ότι είναι και απόδειξη ελληνοχριστιανικού πολιτισμού αλλά της σύγχυσης που δημιουργήθηκε στο ιερατείο από τους ψευδο-Σιβυλλικούς χρησμούς αναγνωρίζοντας τους αρχαίους φιλοσόφους (μια μικρή μερίδα και όχι όλους) ως προ Χριστού χριστιανούς.

Συνεχίζω. Αναφέρεις αγαπητέ ότι οι σφαγές δεν έγιναν από χριστιανούς αλλά από τον Θεοδόσιο (που μέγα τον αναγόρευσε η εκκλησία του χριστού και όχι εγώ) , αλλά δεν μου εξηγείς τους λόγους που έγιναν οι σφαγές αυτές. Μήπως έγιναν για την επικράτηση του χριστιανισμού; Μήπως σε αυτές τις σφαγές θανατώθηκαν χιλιάδες εθνικοί και οι χριστιανοί απλά το απολάμβαναν βρισκόμενοι σε θέση ισχύος; Το ότι ήταν Εβραίος νομίζεις ότι απαλλάσσει την ευθύνη από την εκκλησία και τον χριστιανισμό; Τι κι αν ήταν Εβραίος; Ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο του όλου πράγματος; Ότι ο χριστιανισμός έχει φέρει τόσο μεγάλη σύγχυση και σκοταδισμό στο πνεύμα σας που δεν βλέπετε τίποτα άλλο πέρα από αυτό που σας λένε. Οι Εβραίοι αγαπητέ σας έδωσαν την θρησκεία σας. Εβραίος είναι ο θεός σου και σε αυτούς χρωστάτε την ύπαρξη των εκκλησιών και του ιερατείου σας. Από την μία αναγορεύεστε συνεχιστές της βιβλικής θρησκείας τους και από την άλλη τους κατηγορείτε ότι φταίνε για όλα τα δεινά σας. Έλεος αγαπητέ. Η ανεκτικότητα έχει και τα όρια της. Στο πρόσωπο του Θεοδοσίου (που ήταν Εβραίος, για να μην ξεχνιόμαστε) βρήκατε έναν προστάτη αυτοκράτορα που καθάρισε την αυτοκρατορία από τον πιο μισητό σας αντίπαλο και σήμερα τον κατηγορείτε. Μόνο λωτοφάγους μπορώ να σας χαρακτηρίσω και αρνητές της πραγματικότητας.

Αφού όμως ο Θεοδόσιος ήταν Εβραίος και δεν σου αρέσει αυτός, τότε μίλησέ μου για τον αγαπητό σας αυτοκράτορα Ιουστινιανό (Γιουτπράνδα) και για τους περίφημους Ιουστινιάνειους κώδικες του που επίσης διατάσσει την θανάτωση όσων εθνικών είχαν απομείνει, την δήμευση των περιουσιών τους και την καταστροφή όσων ναών δεν είχαν κατεδαφιστεί από το μαύρο ιερατείο και τον χριστεπώνυμο όχλο . Μην μου πείς ότι ούτε αυτός ο αυτοκράτορας σου αρέσει επειδή είναι Σλάβος γιατί όσο και να ψάξω στον κατάλογο με τους 91 αυτοκράτορες την Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο που λένε και στο χωριό μου) δεν θα βρω ούτε έναν Έλληνα.

Συνεχίζω. Η ρήση του Παύλου «Λάβετε και τας Ελληνικάς βίβλους. Επίγνωτε Σίβυλλαν, ως δηλοί ένα θεόν και τα μέλλοντα έσεσθαι» δεν υπήρξε ποτέ στις Πράξεις των Αποστόλων. Αναφέρεται μόνο από εκκλησιαστικούς συγγραφείς και απολογητές (που μάλλον συνηθίζεις να διαβάζεις) , αλλά και την δική σου άποψη να δεχτώ, δηλαδή ότι αρχικά υπήρχε αλλά κάποιος (μόνο στον χριστιανισμό γίνετε αυτό) την αφαίρεσε, δεν μου κάνει εντύπωση διότι ο Παύλος είναι γνωστό το πόσο ψεύτης ήταν και το ομολογεί και ο ιδιος: «Εάν διά τoυ ψεύδoυς μoυ η αλήθεια τoυ Θεoύ κατεδείχθη μεγάλη πρoς δόξαν τoυ, γιατί ακόμη κατακρίνoμαι ως αμαρτωλός; Πράξεις θ΄: 22, Πρoς Ρωμαίoυς γ΄: 7». Ελπίζω βέβαια να ξέρεις ποιος είναι ο κ. Τουλάτος για να μην βρεθείς κάποια στιγμή προ εκπλήξεων.

Παρακάτω μου λες πάλι για την Σίβυλλα (είναι κουραστικό να πούμε πάλι τα ίδια) και για την μικρά μερίδα αγγέλων που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτόν τον ψευδο – χρησμό λοιπόν ο Απόλλωνας ομολογεί πως αυτός και οι Ολύμπιοι είναι μία μικρή μερίδα από τους αγγέλους του μοναδικού θεού. Το σημείο αυτό μου το προσκομίζεις φυσικά ως αποδεικτικό στοιχείο της δικής σου αλήθειας. Αγαπητέ ανώνυμε θλίβομαι αφάνταστα βλέποντάς σε να προσπαθείς να μου αποδείξεις κάτι που δεν στέκει από μόνο του. Λυπάμαι που κάνεις αντιγραφή - επικόλληση κείμενα χωρίς καν να καθίσεις να διαβάσεις τι λένε και ποιο το νόημα τους. Ειδικά αυτό το απόσπασμα δεν χρειάζεται καν την ανάλυση μου για να δείς πόσο κενό και ψευδή είναι.

Ας το αναλύσουμε όμως προς χάριν της συζητήσεως μας. Οι Ολύμπιοι λοιπόν ομολογούν ότι είναι μερίδα των αγγέλων. Αυτό είναι το δεδομένο μας. Έχοντας την ομολογία τους και δεχόμενοι πάντα την γνησιότητα της(!) οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα. Οι θεοί των Ελλήνων είναι μέρος των αγγέλων και όχι δαίμονες όπως υποστηρίζει η επίσημη εκκλησία του Χριστού, άρα οι ολύμπιοι θεοί είναι ισότιμοι των αγίων και αχράντων αγγελικών δυνάμεων. Στην συνέχεια διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άγγελοι που υποδύονται τους θεούς των Ελλήνων ( πιθανότατα και τους θεών όλων των άλλων μη χριστιανικών λαών) εξαπατούν τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια κάνοντας τους να πιστεύουν σε λάθος θεούς, γνωρίζοντας όμως οι ίδιοι τον αληθινό θεό. Άρα οι άγγελοι δεν είναι τόσο καλοί και άγιοι που μας παρουσιάζει η επίσημη εκκλησία αλλά ψεύτες και πλάνοι. Αν όμως οι άγγελοι δεν είναι ψεύτες και πλάνοι και εκτελούν απλά τις εντολές του θεού (των χριστιανών πάντα), αυτό σημαίνει ότι ο θεός (των χριστιανών ή Γιαχβέχ) πλανά την οικουμένη εδώ και αιώνες χωρίς να τον ενδιαφέρει η σωτηρία του ανθρώπου που ευαγγελίζει περίτρανα αφού στην αντίθετη των περιπτώσεων θα αποκάλυπτε την ύπαρξη του μέσω των αγγέλων του ( που υποδύονται τους θεούς ) και δεν θα τους άφηνε να καίγονται αιώνια στην κόλαση επειδή προσκυνούσαν ψευτοθεούς που ο ίδιος είχε ορίσει. Και πάλι μπορείς να διαλέξεις όποια εκδοχή θέλεις.

Αυτά αγαπητέ ανώνυμε.

Ελπίζω να διαπίστωσες αυτό που σου είπα στην αρχή. Μπορώ να γίνω κι εγώ τόσο ειρωνικός όσο και ο συνομιλητής μου και ίσως ακόμα χειρότερος. Όσο γι αυτά που γράφω για τον Ελληνοχριστιανισμό θα σου φαινόταν πιο οικεία εάν διάβαζες, παράλληλα με τους “θεόπνευστους” πατέρες της εκκλησίας, και μερικά κείμενα αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων. Ξέρω ότι δεν θα το κάνεις ( είναι μεγάλη αμαρτία για τους χριστιανούς) αλλά πιστεύω πως όφειλα να στο πω.

Την επόμενη φορά που θα νοιώσεις λοιπόν την ανάγκη να αναλύσεις τους Σιβυλλικούς ψευδο – χρησμούς μπορείς να μπείς σε μία από τις δεκάδες χριστιανικές ιστοσελίδες για να τους αναλύσετε εξονυχιστικά χωρίς να υπάρχει κάποιος να διαφωνεί συνέχεια μαζί σου. Είμαι σίγουρος ότι όσα χρόνια και να συζητάτε θα συμφωνείτε απόλυτα σε όλα και θα αγαλλιάζει καρτερικά η ψυχή σας μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου που το ξανθό γένος θα νικήσει τους Τούρκους και θα σας δώσει πεσκέσι την αγιά Σοφιά !

Και επειδή έκλεισες το μήνυμα σου με ένα ρητό, που όλως τυχαίος αφαιρέθηκε κι αυτό (!), κλείνω κι εγώ το δικό μου με ένα ρητό που για κακή σου τύχη δεν αφαιρέθηκε. Ειπώθηκε από τον άγιο που κατάλαβα ότι έχεις σε μεγάλη εκτίμηση και είναι αυτός που εμπόδισε τον Θεοδόσιο ( Τον Εβραίο για να μην ξεχνιόμαστε) να αιματοκυλίσει για πολλοστή φορά τους Έλληνες προγόνους μου.

«Είναι δε εχθροί οι Έλληνες , διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ορθάνοιχτο το στόμα τον Ισραήλ.» Μέγας Βασίλειος («Προς τους νέους».)

Καληνύχτα αγαπητέ και περαστικά.
17 Αυγούστου 2011 11:47 π.μ.

Ανώνυμος είπε…
Ούτε επιθετικός έγινα ούτε ειρωνικός. Ούτε ειρωνεία ούτε επιθετικότητα διακρίνω στο δικό σου μύνημα. Συζήτηση κάνουμε με λίγη ίσως νευρικότητα από μέρους σου, γιατί πώς να το κάνουμε, Έλληνες είμαστε και μεις οι Έλληνες έτσι συζητάμε ...

Τώρα, μια συμβουλή θα σου δώσω. Ηρέμησε, άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, δέξου την πιθανότητα ότι σου έγραψα να είναι εξ' ίσου σωστό και αληθινό, δηλαδή τι?

1) Όλο το κακό για το οποίο κατηγορείς τους Χριστιανούς να προέρχεται από Εβραίους που μπήκαν στην ιεραρχία της εκκλησίας για να την πολεμήσουν από μέσα.

2) Αν όντως είναι έτσι τότε δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους χρησμούς σαν ψευτοχρησμούς γιατί χαρακτηρίστηκαν έτσι από τους εχθρούς του πνεύματος του Ελληνικού. Ποιούς εχθρούς? Δες 1).

3) Σου λέω ξανά ηρέμησε πρώτα αλλιώς δεν σκέφτεσαι ψύχραιμα και λες πράγματα που δεν είναι λογικά. Τί πράγματα?
Ότι οι Ολύμπιοι ήταν Άγγελλοι που κορόιδευαν τον κόσμο και πλάσαραν τους εαυτούς τους ως θεοί.

3α) Άγγελλος στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει Αγγελιοφόρος
3β) θεός στα αρχαία Ελληνικά προέρχεται από το "θέομαι" που σημαίνει ανυψώνομαι με μεγάλη ταχύτητα.
3γ) Θυμίσου το τρίποδο του Απόλλωνα κλπ. Έχει ανάγκη ένας θεός κάποιο τρίποδο?
3δ) Θυμίσου τα ρομπότ που έφτιαξε ο Ήφαιστος να τον υπηρετούν
3ε) κλπ κλπ κλπ

4) Ο Τουλάτος είναι γνωστό ότι έχει ανακυρηχθεί αιρετικός. Δεν με νοιάζει. Εγώ στέκομαι στα χειρόγραφα που δημοσιεύει στα βιβλία του και που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο (Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους, Ιεροσολύμων, Παρίσι, Λονδίνο κλπ). Άραγε, πώς έφτασαν τα χειρόγραφα μέχρι εκεί? Αν λοιπόν υπάρχουν ακόμα όπως και υπήρχαν Εβραίοι μέσα στην ιεραρχία της εκκλησίας Του Χριστού εχθροί των Ελλήνων και του Ελληνικού πνεύματος και εχθροί Του Χριστού και της εκκλησίας Του, είναι φυσικό αληθινούς Έλληνες σαν τον Τουλάτο να τους καταδικάζουν αιρετικούς και την ίδια την εκκλησία Του Χριστού να την προδίδουν οδηγώντας την στον οικουμενισμό. Τι περιμένεις από άτομα τέτοια που οδηγούν την εκκλησία στον οικουμενισμό? Γι' αυτό καλά λέει μια προφητεία ότι ο μέλλων βασιλεύς Ιωάννης που θα βασιλεύσει στην Κωνσταντινούπολη τους πρώτους που θα σφάξει θα είναι οι Δεσποτάδες οι λύκοι με ένδυμα προβάτων που καταδυναστεύουν την εκκλησία Του Χριστού. Το ίδιο έλεγαν και πολλοί γεροντάδες της ορθοδοξίας, ότι οι άρχοντες της εκκλησίας θα προδώσουν την ορθοδοξία. Μην κρίνεις τον Χριστιανισμό από τα πεπραγμένα ορισμένων στοιχείων. Αν ένας ταξιτζής με κλέψει ή μου συμπεριφερθεί άσχημα τί πάει να πει? Ότι όλοι οι ταξιτζήδες είναι όμοιοί του?

5) Τώρα για την Σίβυλλα. Για θυμίσου τι είπε ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης? Θεός πάσχει εν σαρκί? Πού το ήξερε βλέπωντας τον σεισμό και την έκλειψη ηλίου? Μήπως γιατί το λέει η Σίβυλλα ακριβώς κατά λέξη: ότι όταν θα Τον σταυρώσουν θα συμβούν ακριβώς αυτά τα φαινόμενα?

6) Ο δε Άγιος Αθανάσιος διετέλεσε διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και χρησιμοποίησε την Σίβυλλα για να κατατροπώσει τον Άρειο ενώπιον πολλών πατέρων της Ορθοδοξίας. Τότε ο Θεοδόσιος δεν είχε καταστρέψει αυτά που κατέστρεψε. Λες ο Άγιος Αθανάσιος να μην ήξερε αν η Σίβυλλα ήταν ένα ψέμα? Οι υπόλοιποι πατέρες συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου? Λες να μην ήξεραν αν η Σίβυλλα προ 3000 ετών ήταν παραμύθι μύθι μύθι το κουκί και το ρεβύθι?

7) Διάβασε τι λέει ο Πλάτων για Τον ένα Θεό τριαδικό στην φύση.

8) Διάβασε τι λέει ο Ερμής ο τρισμέγιστος για Τον Πατέρα και Τον Υιό τον οποίο ονομάζει Ποιμάνδρη (ποιμένα των ανδρών) (ο ποιμήν ο καλός ...)
18 Αυγούστου 2011 7:00 π.μ.

Ανώνυμος είπε...
9) Πώς άραγε ο Χριστός μακαρίζει ενώπιον όλων των Εβραίων τους Έλληνες, αν ο Χριστιανισμός είναι εχθρός του Ελληνισμού? Και εάν ο ίδιος ο Χριστός που ήταν Θεός και ήξερε τι έλεγε μακαρίζει τους Έλληνες και εγράφει τούτο στο ευαγγέλλιο από Εβραίο Απόστολό Του, για να μείνει εις τους αιώνες γραμμένο και να το διαβάζουνε όλοι οι λαοί της γης σε όλους τους αιώνες που θα κυρηχθεί το ευαγγέλλιο και εάν μάλιστα είπε και το δεύτερο ρηθέν, δηλαδή:

"Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογενεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα Θείον ηκριβωμένον"

Το οποίο αφαίρεσαν, για ευνόητους λόγους, τότε σε τι σου φταίει ο Χριστός αφου μακαρίζει τους Έλληνες γιατί ήξερε ότι Αυτοί και μόνο Αυτοί περισσότερο από κάθε άλλο λαό θα Τον δόξαζαν? Αν κάποιοι πατέρες εκφράστηκαν εναντίον των Ελλήνων τότε έχουν να αντιμετωπίσουν εν ημέρα κρίσεως πρώτα Τον Χριστό που μακάρισε τους Έλληνες και δεύτερον τους Αποστόλους Του Χριστού που γράψανε το ρηθέν αυτό Του Χριστού. Μην πέφτεις στο ίδιο σφάλμα που έπεσαν και αυτοί να κρίνουν γιατί όπως λέγει ο Χριστός: "Μην κρίνεις για να μην κριθείς". Αυτοί κρίνανε, εσύ μην κρίνεις. Ο Θεός θα τους κρίνει όταν έρθει η ώρα. Δεν ξέρουμε αν τα γραφόμενά τους αλλοιώθηκαν από κάποιους τρίτους. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι ο Θεός που κύρηξαν και που πιστεύουνε αυτοί οι πατέρες μακάρισε τους Έλληνες και θα μείνει ο μακαρισμός αυτός αναλλοίωτος εις τους αιώνες ότι και να λένε οι άλλοι.

10) Όσο για τον Θεοδόσιο, καμία σχέση δεν έχει με τους χριστιανούς, γιατί μάλιστα ο Άγιος Αμβρόσιος δεν τον άφηνε να πατήσει το ποδάρι του στον ναό μετά από αυτό που έκανε. Κατέστρεψε ότι Ελληνικό για να σβήσει την σχέση των Ολυμπίων με τον Χριστιανισμό. Γιατί έβγαλε και διάταγμα ότι όποιος διαβάζει ή διδάσκει τις Σίβυλλες και τον Υστάσπη, να διώκεται ακόμα και να σκοτώνεται. Ιδού ο Εβραίος ο εχθρός του Ελληνισμού. Ιδού το μίσος απέναντι στις Σίβυλλες. Γιατί εάν ο Θεοδόσιος ήταν φανατισμένος χριστιανός όπως τον παρουσιάζουνε δεν θα τον πείραζε να μιλάνε για τις Σίβυλλες γιατί τα κείμενα αυτά Τον Χριστόν δοξάζουνε και διδάσκουνε εμέσως τους Ολύμπιους υπηρέτες του Χριστού. Ποιό το πρόβλημά του? Εδώ σε θέλω μάστορα... Ο μόνος λόγος για να τον πειράζουνε οι Σίβυλλες ήταν να μην εξυπηρετούν τα συμφέροντά του. Την εδραίωση του ΕλληνοΧριστιανικού πνεύματος που προωθούσε την αρετή και την σοφία. Γιατί εάν ήταν αληθινός Χριστιανός και τον ενδιέφερε η διάδωση του χριστιανισμού δεν θα τον πείραζαν οι Σίβυλλες γιατί η παρουσία των κειμένων αυτών τον Χριστό δοξάζει. ΆΡΑ? Άλλες ήταν οι προθέσεις του και όχι η διάδοση Του Χριστιανισμού.

Γιάννη, το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να σταθούμε απέναντί του με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Αν βλέπεις σε αυτά που λέω μπανανόφλουδες υπόδειξέ τες γιατί και εγώ την αλήθεια ψάχνω και στην αρχή να σου πώ την αλήθεια ήμουνα πολύ επιφυλακτικός με αυτές τις Σίβυλλες. Το έψαξα λίγο το θέμα, όχι ενδελεχώς το ομολογώ. Έφτασα στα συμπεράσματα που σου αναφέρω παραπάνω. 100% σίγουρος δεν είμαι. Είμαι όμως 90%. Είμαι όλως αυτιά να ακούσω τον αντίλογό σου. Αλλά ... ήρεμα και χωρίς φανατισμούς. Αλλιώς ούτε εγώ αλλά ούτε και εσύ θα φτάσουμε στην αλήθεια. Σκέψου για λίγο την πιθανότητα όλα αυτά να είναι αλήθεια, πόσο ένδοξη είναι στα αλήθεια η πατρίδα μας, και πόσο τιμή μας έκανε ο Χριστός να μας προετοιμάσει με τους Ολυμπίους. Ταυτόχρονα πόσο πόλεμο δέχθηκε Το Όνομά του από ενάντιες δυνάμεις, και πόσο σατανική είναι αυτή η πλεκτάνη που συνεχίζεται έως και σήμερα εναντίον του Χριστού ...

Εν, τω μεταξύ αν διαβάσεις τις παραβολές του Χριστού, σε πολλές από αυτές αναφέρει, "πήγαν οι αυλικοί του βασιλιά στον βασιλιά, και του είπαν ... εκεί που φύτεψες το αμπέλι σου βγήκαν ζιζάνια, θέλεις να ρίξουμε φωτιά να τα κάψουμε?" Δηλαδή σε πολλές παραβολές αναφέρει τους αυλικούς Του που ποιούν το θέλημά Του. Ποιοί είναι αυτοί οι αυλικοί Του? Ποιές είναι αυτές οι δυνάμεις που κρατούν "την τάξη του σύμπαντος?" (Εν εκείνω τω καιρώ οι δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος σαλευθύσονται ...)

Έχω και άλλα πολλά να σου πώ άκρως ενδιαφέροντα.

Αυτά προς το παρόν ...

Φιλικά!

Υ.Γ. Συγνώμη εάν το ύφος μου σου φάνηκε ειρωνικό. Δεν ήμουν αλλά ούτε και σε εσένα διακρίνω ειρωνία.
18 Αυγούστου 2011 7:02 π.μ.

StrangeHellas είπε...
Αγαπητέ ανώνυμε χαίρε.

Χαίρομαι που διαβάζω το νέο και μακροσκελές σχόλιο σου αλλά περισσότερο χαίρομαι που διακρίνω μέσα σου ένα πιο ελεύθερο και πιο δεκτικό πνεύμα από αυτό του απολογητή που μου παρουσίαζες στα προηγούμενα σχόλια σου. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το σχόλιο σου για να το αναλύσω βήμα βήμα. Αν το κάνω αυτό θα καταναλωθώ σε ερμηνείες με αποτέλεσμα να γράψω ένα ακόμη μεγαλύτερο μήνυμα από το δικό σου που θα είναι μάλλον κουραστικό για τον αναγνώστη παρά ωφέλιμο. Έτσι θα αναφερθώ στα κύρια σημεία που διαφωνώ και σ εκείνα που θέλω να τονίσω περισσότερο χωρίς όμως να υπεκφύγω των ερωτημάτων σου.

Αρχικά θα ήθελα να σου πω ότι το προηγούμενο σχόλιο μου γράφηκε σε ειρωνικό ύφος και περιείχε μεγάλη δόση ειρωνείας διότι τα ίδια είχα εκλάβει και από το δικό σου μήνυμα. Δεν χρειάζεται να λες από ευγένεια ότι δεν ήταν ειρωνικό διότι παραδέχομαι το αντίθετο από μόνος μου.

Αρχίζοντας θα ήθελα να επισημάνω την αντίθεση και τον αποτροπιασμό μου στην πάγια τακτική του χριστιανισμού να ρίχνει το βάρος των αμαρτιών του στους Εβραίους. Δεν υποστηρίζω κανένας Εβραίο γράφοντας κάτι τέτοιο αλλά σου επισημαίνω ότι στηρίζεις όλο το οικοδόμημα της σκέψης σου πάνω ένα σαθρό και ετοιμόρωπο βάθρο με κίνδυνο να γκρεμιστεί αν πάσα στιγμή. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει και να παραδεχτείτε ότι μερίδιο των ευθυνών φέρουν και χριστιανοί που δεν ήταν Εβραίοι και δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς. Το τόσο κατακριτέο για εσάς αλάθητο του Πάπα δεν μπορεί να μην ισχύει γι’ αυτόν αλλά να ισχύει για όλους τους μεγαλόσχημους ιεράρχες της ιστορίας του χριστιανισμού. Ή θα ισχύει και για τον Πάπα ή για κανέναν. Πιστεύω να καταλαβαίνεις τι θέλω να σου με αυτό. Στην χριστιανική παράδοση για όλα τα δεινά φταίνε οι Εβραίοι. Αυτοί άνοιξαν την κερκόπορτα, αυτοί συκωφάντησαν τον Κοσμά τον Αιτωλό, αυτοί πρόδωσαν και σκότωσαν τον Χριστό, αυτοί πλαστογράφησαν τα ιερά κείμενα του χριστιανισμού, αυτοί είναι πίσω από κάθε πόλεμο, αυτοί είναι που θα εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα τους και θα μας κάνουν σκλάβους τους κλπ. Για το μόνο πράγμα που δεν έχει κατηγορήσει ο χριστιανισμός τους Εβραίους είναι για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων! Τόσο μεγάλη είναι η προκατάληψη των χριστιανών που ακόμα και ο Σατανάς φαντάζει νήπιο θηλάζον μπροστά στον Εβραίο. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι λογικό το να φταίνε πάντα οι ίδιοι για διαφορετικά και ασύνδετα συμβάντα εκτός κι αν είναι η φυλή των superman και κατάγονται από τον πλανήτη Κρύπτον. Η άποψη αυτή αποτελεί μέρος προπαγάνδα που έχει ως σκοπό να κατηγορεί πάντα κάποιους για να καλύπτει τις δικές της βρωμιές και ως καταλληλότερο εξιλαστήριο θύμα αναδείχθηκαν οι Εβραίοι λόγω του μίσους που καλλιέργησε γι΄ αυτούς στους κόλπους της η εκκλησία, από την σύσταση της ακόμη, για την Χριστοκτονία που διέπραξαν.

Το επιχείρημα σου λοιπόν ότι παρεισφρήσαν οι Εβραίοι στις τάξεις του κλήρου με σκοπό να τον χτυπήσουν εκ των έσω αποτελεί μέρος αυτής της προπαγάνδας. Σε ερωτώ για πιο λόγο να το κάνουν αυτό; Έχεις αναρωτηθεί πρώτα απ΄ όλα εάν είναι εφικτό κάτι τέτοιο πριν το υποστηρίξεις; Σκέψου λοιπόν ότι εσύ μισείς θανάσιμα μια αντίθετη θρησκεία ή δόγμα π.χ τον Βουδισμού. Εσύ είσαι χριστιανός αλλά θέλεις να κάνεις κακό στον Βουδισμό και έτσι αποφασίζεις να πας στο Θιβέτ και να γίνεις μοναχός (δεν γίνετε να γίνεις απευθείας αρχιερέας) και να ανέλθεις στην ιεραρχία του Βουδισμού ώστε μετά από πολλά χρόνια να αποκτήσεις κύρος και δύναμη για να του επιφέρεις το χτύπημα που ονειρεύεσαι. Σε ερωτώ λοιπόν ξανά. Θα το έκανες; Θα ζούσες μια ζωή λατρεύοντας έναν θεό που μισείς θανάσιμα, συναναστρεφόμενος τους πιστούς του που δεν συμπαθείς, απλά και μόνο για να κάνεις κάτι που δεν είσαι και σίγουρος αν στο τέλος θα καταφέρεις; Ξέρω ότι η απάντηση σου θα είναι αρνητική. Οι Εβραίοι όμως μου λες ότι το κάνουν και (αναλογιζόμενος τα δεινά που τους κατηγορεί ο χριστιανισμός) σε μεγάλο μάλιστα βαθμό(!)

Αυτή ήταν η απάντηση μου για τους Εβραίους που μπήκαν στον χριστιανισμό για να τον καταστρέψουν. Από αυτά λοιπόν μπορείς να υποθέσεις ότι κανένας Εβραίος δεν χρειάστηκε να συκοφαντήσει τους σιβυλλικούς χρησμούς ως ψευδείς διότι είναι από μόνοι τους τέτοιοι και περαιτέρω ανάλυση του γεγονότος την θεωρώ περιττή.

Συνεχίζω αναλογιζόμενος την σημασία της λέξεως “άγγελος” των αρχαίων και τον λόγο που εγώ την απέδωσα, στο προηγούμενο σχόλιο, με την χριστιανική της έννοια. Ο άγγελος σημαίνει αγγελιοφόρος αλλά στον χριστιανισμό ο όρος είναι συνυφασμένος με μία συγκεκριμένη άϋλη οντότητα με επίσης συγκεκριμένη υπόσταση. Όμως σε αυτόν τον οντολογικά τόσο περιορισμένο πνευματικό κόσμο (πάντα με την έννοια του άϋλου και αόρατου), ο χριστιανισμός εκτός του θεού, των 9 αγγελικών ταγμάτων και το 1 των δαιμόνων δεν αναγνωρίζει άλλο γένος άϋλων πλασμάτων - υποστάσεων. Έτσι τίθεται θέμα αναγκαστικής ταξινόμησης (κάτι άλλο θα ήταν αιρετικό) των Ολυμπίων σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Επειδή λοιπόν, σύμφωνα με τους ψευδοχρησμούς, οι Ολύμπιοι ομολογούν ότι είναι άγγελοι, τους κατατάσσω στις τάξεις των αγγέλων με την χριστιανολογική έννοια. Αν τους κατέτασσα με την αρχαία έννοια των αγγελιοφόρων δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν στην ουράνια τάξη του χριστιανισμού διότι τότε θα κάναμε λόγο για μία ξεχωριστή κατηγορία πλασμάτων που δεν αναφέρονται πουθενά. Οι πλαστογράφοι το γνώριζαν αυτό και έτσι χρησιμοποίησαν τον όρο “μερίδα αγγέλων” που είναι περισσότερο πιστευτό και οικείο από το να έλεγαν ότι ομολογούν τον αληθινό θεό του χριστιανισμού αλλά δεν ανήκουν στον χριστιανικό ουρανό. Για να δεις ότι δεν πρέπει να συγχέεις τους αρχαίους όρους με αυτούς που χρησιμοποιεί ο χριστιανισμός σου παραθέτω την λέξη “Δαίμων” . Δες πως χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους και πως την χρησιμοποίησε η εκκλησία. Είναι κάτι ανάλογο του “αγγέλου” και πιστεύω να το καταλαβαίνεις.

Για τον Τουλάτο βλέπω ότι γνωρίζεις αλλά αυτό που ίσως δεν κατάλαβες είναι ότι και πάλι κατηγορείς τους Εβραίους για τις αποφάσεις που πήρε εναντίον του η ιεραρχία της εκκλησίας σου(!). Αν όμως αυτοί οι ίδιοι ιεράρχες έπαιρναν μία απόφαση να καταδικάσουν π.χ. τον οικουμενισμό ( που προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ως θέμα) θα διατυμπανίζατε ότι ο θεός σας έδωσε άξιους Έλληνες ιεράρχες και δεν θα έλεγες ότι οι Εβραίοι βοήθησαν ώστε να καταδικάσει η εκκλησία τον οικουμενισμό (!) Σου το επισημαίνω για να δείς ότι και πάλι αρχίζεις να χτίζεις τα επιχειρήματα σου στην λάθος βάση.

Για τον Βασιλέα Ιωάννη τι να πω; Ας μην πω τίποτα καλύτερα γιατί θα παρεξηγηθώ από πολλούς και είναι ήδη αρκετά τα υβριστικά μηνύματα που έχω λάβει.

Για τον Διονύσιο και για το που ήξερε για τον σεισμό, την έκλειψη και το “Θεός πάσχει εν σαρκί” (και κατ’ άλλους: Ή ο Θεός πάσχει, ή ήλθε το τέλος του κόσμου ) θα σου απαντήσω ότι δεν το ήξερε. Απλά αυτό μας λέει η παράδοση της εκκλησίας για να στηρίξει την φήμη του πρώτου επισκόπου Αθηνών αποδίδοντας του έτσι την θεοπνευστία αλλά και την άνωθεν εκλογή του γι’ αυτή την θέση. Ο Διονύσιος μπορεί να αναφερόταν όμως και σε κάποιον από τους αρχαίους θεούς που πίστευε εκείνο το διάστημα διότι η παράδοση αναφέρει πως τότε βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου και το περιστατικό συνέβη πριν να γνωρίζει τον χριστιανισμό. Η προσωπική μου άποψη όμως είναι πως πρόκειται για την πάγια τακτική της εκκλησίας να εξυψώνει στα μάτια του ποιμνίου τους ποιμένες του και οι ποιμένες με την σειρά τους να αποπνέουν φόβο θεού στα μάτια του ποιμνίου.

Παρακάτω για τον Άγιο Αθανάσιο μπερδεύεις λίγο τις ημερομηνίες. Οι ψευδοχρησμοί γράφηκαν στα χρόνια του Κων/νου του “μεγάλου” και όχι 3.000 χρόνια πριν τον Αθανάσιο. Όσο για τον αρειανισμό τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα από το κατατρόπωσε που χρησιμοποιείς εσύ. Εάν τον κατατρόπωνε δεν θα χρειάζονταν 2 οικουμενικές σύνοδοι για να καταδικάσουν τον αρειανισμό, ούτε θα εξαπλωνόταν σε όλη την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και φυσικά δεν θα συνεχιζόταν στην Ευρώπη μέχρι τον 6ο αιώνα. Θα σε παραπέμψω στους διωγμούς των αρειανιστών μετά τον θάνατο του Άρειου για να δεις τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στην κατατρόπωση και εξάλειψη του.
..
Για τον Πλάτωνα θα σου πω ότι πράγματι μίλησε για μονοθεΐα και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος για την τρισδιάστατη θεότητα. Τις έννοιες αυτές οι αρχαίοι Έλληνες τις είχαν συλλάβει αιώνες πριν την απαρχή του χριστιανισμού. Όμως οι έννοιες αυτές είναι εντελώς αντίθετες με τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεται και τις διδάσκει η χριστιανική θεολογία. Για κάποιον που δεν γνωρίζει το πώς λειτουργούσε η αρχαία ελληνική θρησκεία ακούγεται περίεργο το να μιλά κάποιος τόσο σημαντικός φιλόσοφος όπως ο Πλάτωνας για μονοθεϊσμό. Η αρχαία θρησκεία όμως είχε τεράστιες διαφορές από αυτό που αντιλαμβάνεται σήμερα ως μονοθεϊσμό η χριστιανική θρησκεία και θα σου εξηγήσω αναλυτικότερα. Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ήταν απαλλαγμένη από τον δογματισμό και τις αυθεντίες και διακατεχόταν από ένα ελεύθερο πνεύμα που επέτρεπε στους πιστούς να λατρεύουν και να αντιλαμβάνονται τους θεούς με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορούσε να πιστεύει σε όποιον θεό θέλει και με όποιον τρόπο θεωρούσε αυτός καλύτερο στο να έρθει σε επικοινωνία με το θείο. Παράλληλα υπήρχαν και τα οι φιλοσοφικές σχολές ή ρεύματα που επηρέαζαν με τις ιδέες τους τον τρόπο αντίληψης του θείου. Οι φιλοσοφικές σχολές ήταν αυτές που αναλάμβαναν το έργο να ερευνήσουν, μέσω της καθαρής ελληνικής σκέψης, το θείο αλλά ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβάνονταν ήταν διαφορετικός από σχολή σε σχολή, χωρίς όμως η διαφορετικότητα αυτή να λειτουργεί ως τροχοπέδη και να επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των πιστών αλλά ούτε και να προσβάλλει τις παραδοσιακές διδασκαλίες περί της ύπαρξης των θεών. Για παράδειγμα υπήρχε από την μία η σχολή του Πυθαγόρα με όλη τη μυστηριακή της αντίληψη περί ζωής, θανάτου, μετεμψύχωσης και Θείου, υπήρχε όμως και η σχολή του Επίκουρου που έλεγε απλά ότι η ζωή και ο άνθρωπος τελειώνει με τον Θάνατο και μετά... τίποτα. Ενδιάμεσα φυσικά υπήρχαν και άλλες απόψεις που συγκλίνανε λιγότερο ή περισσότερο προς την μία ή την άλλη πλευρά. Οι διδασκαλίες όλων των σχολών όμως δεν ανταγωνίζονταν η μία την άλλη ως το ποια πρεσβεύει την αλήθεια ( όπως επανειλλημένα κάνει ο χριστιανισμός) απλά δίδασκαν αυτά που πιστεύουν και οι άνθρωποι λάμβαναν ότι αυτοί έκριναν καλύτερο από τα λόγια τους. Όταν λοιπόν ο Ερμής έγραφε τον Ποιμάνδρη σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του τον θεό των Χριστιανών και αν διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο θα το καταλάβεις και μόνος σου ότι αυτοί που επιμένουν να βγάζουν τέτοια συμπεράσματα χρησιμοποιώντας την κοπτοραπτική μέθοδο και την επιλεκτική ανάγνωση κειμένων ποτέ δεν αναφέρουν ολόκληρο το κείμενο αλλά ένα απόσπασμα του που εξυπηρετεί τον σκοπό τους μόνο όταν διαβάζετε μόνο του και όχι ως σύνολο .

Επειδή αγαπητέ ανώνυμε βλέπω ότι οι ερωτήσεις που μου κάνεις είναι ερωτήσεις “κονσέρβα” ,δηλαδή τις έχεις πάρει από κάποιες σελίδες φανατικών χριστιανών απολογητών που σύμφωνα με την κοντόφθαλμη λογική τους αποδεικνύουν την ύπαρξη Ελληνοχριστιανισμού και λοιπών χριστιανικών φαντασιώσεων, σε καλώ από εδώ και πέρα να διαβάζεις μόνος σου αυτό που σε ενδιαφέρει να μάθεις και φυσικά ποτέ μονόπλευρα και δογματισμένα. Αν εμπιστεύεσαι αυτά τα άτομα για να σου μεταδώσουν τις γνώσεις τους και δεν νοιώθεις την ανάγκη να ψάξεις ο ίδιος την πηγή τους τότε μην περιμένεις να έχεις εξέλιξη. Η στασιμότητα χαρακτηρίζει πάντοτε τα νερά μιας λίμνης μέχρι ο μέγας ποταμός να χυθεί μέσα της κάνοντας τα νερά να κοχλάσουν. Ως λίμνη δες τον τρόπο σκέψης και κοσμοαντίληψης σου και ως ποταμό την δύναμη της αληθινής γνώσης που ξεχύνεται μέσα από τα κείμενα των φιλοσόφων. Αρκεί να γκρεμίσεις τα αναχώματα του δογματισμού και ο ποταμός θα ανακαλύψει μόνος του τον ρου του.
ε...
Άλλη μια μεγάλη προπαγάνδα των απολογητών αναφέρει τον μακαρισμό των Ελλήνων από τον Χριστό και τους αποστόλους του. Προπαγάνδα διότι από την μία έχουμε την ρήση του Χριστού, που όλος τυχαίος έχει χαθεί (ξέρεις την άποψη μου γι’ αυτό το θέμα) που μακαρίζει τους Έλληνες μέσα στα κείμενα της καινής διαθήκης και από την άλλη το μίσος του ιδίου θεού για τους Έλληνες μέσα από τα κείμενα της παλαιάς διαθήκης. Τι μπορεί να άλλαξε στον τρόπο σκέψης και συμπάθειας του ιδίου θεού προς τους Έλληνες με το πέρας των αιώνων; Κάναμε κάτι ως λαός που κινήσαμε το ενδιαφέρον του θεού και ενώ μας μισούσε θανάσιμα αποφάσισε να μας αγαπήσει παράφορα και να μας μακαρίσει; Μα ο θεός δεν είναι παντογνώστης; Αυτό δεν διδάσκει ο χριστιανισμός; Αυτός δεν είναι που γνωρίζει τα μελλούμενα όπως γνωρίζουμε εμείς περασμένα; Αν είναι έτσι γιατί μας μισεί στην παλαιά διαθήκη και δεν ομολογεί εκεί ότι όταν στείλει τον μεσσία υιό του στο Ισραήλ, οι Έλληνες θα είναι αυτοί που θα τον αγαπήσουν και όχι οι Εβραίοι; Γιατί δεν μας μακαρίζει και στην παλαιά διαθήκη, αφού ομιλούμε για τον ίδιο θεό, αλλά λέει προς τους Εβραίους: Εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων και πολλές άλλες πλήρης αγάπης ρήσης; Ο θεός την μια μας λέει σας μισώ και την άλλη σας αγαπώ; Πολύ αντιφατικό δεν νομίζεις; Εσύ βέβαια θα μου πείς ότι την παλαιά διαθήκη την “μαγείρεψαν” οι Εβραίοι όπως ήθελαν και ποτέ δεν έγραφε ότι ο θεός μισεί τους Έλληνες γιατί οι Εβραίοι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα μισούν τους Έλληνες. Με την ίδια λογική όμως μπορεί και την καινή διαθήκη να την “μαγείρεψαν” κάποιοι άλλοι που αγαπούσαν τους Έλληνες και το αρχικό της κείμενο ποτέ να μην ανέφερε τους μακαρισμούς των Ελλήνων. Δεν θέλω να προχωρήσω την ανάλυση μου βαθύτερα διότι θα γίνω κουραστικός. Μελέτησε όμως το πότε και από ποιους η εκκλησία υιοθέτησε επίσημα τα 4 ευαγγέλια που αποτελούν την καινή διαθήκη και γιατί απέρριψε τα υπόλοιπα που κυκλοφορούσαν τον 3ο και 4ο αιώνα. Θα βγάλεις από μόνος σου πολλά συμπεράσματα.

Παρακάτω πέφτεις και πάλι σε μεγάλο ατόπημα όσον αφορά τον Θεοδόσιο. Σου το εξήγησα στο προηγούμενο αλλά μάλλον δεν το κατάλαβες και θα σε παρακαλούσα να το διαβάσεις ξανά. Ο Θεοδόσιος ως γνήσιος Εβραίος ( εσύ το παραδέχτηκες εξάλλου) έπρεπε να προωθήσει τον Ιουδαϊσμό και όχι τον χριστιανισμό αφού είναι (κατά τα λεγόμενα σου) ο μεγαλύτερος εχθρός σας. Ο Θεοδόσιος όμως αγαπητέ μόνο των Ιουδαϊσμό δεν προώθησε. Τα τεράστια εγκλήματα που τον βαραίνουν αφορούν σφαγές ΕΛΛΗΝΩΝ και όχι χριστιανών. Τους χριστιανούς τους έδιδε ότι και να του ζητούσαν. Οι νόμοι που εξέδωσε μεταξύ των άλλων αφορούσαν στην υποχρεωτική παραδοχή του δόγματος της αγίας τριάδας από ολόκληρο τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας και την θανάτωση όσων αποστατούσαν σε αιρέσεις ή στην αρχαία θρησκεία. Με λίγα λόγια ότι είχε ονειρευτεί το ιερατείο του χριστιανισμού έγινε πράξη μέσω του Θεοδοσίου. Απλά πράγματα που μπορείς να βρεις και μόνος σου. Το αν ήταν Εβραίος, Βουδιστής ή Ινδουιστής δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το έργο του καθώς και το ότι δεν του επέτρεπε ο πατριάρχης να μπαίνει στο ναό. Το να εκδηλώνεις δημόσια την δυσαρέσκεια σου για τις σφαγές χιλιάδων αθώων εθνικών Ελλήνων και ταυτοχρόνως εσώψυχα να χαίρεσαι που ο χριστιανισμός μπορεί πλέον να απολαμβάνει τα προνόμια και τις τιμές της μοναδική θρησκεία της αυτοκρατορίας είναι νομίζω τουλάχιστον υποκριτικό.
ε...
Τους αυλικούς του βασιλιά πρέπει να τους αναζητήσεις εκεί που έχει τον θρόνο του ο βασιλιάς. Αν δεχτείς ότι η παραβολή αναφέρεται στον θεό (των χριστιανών) τότε οι αυλικού που ποιούν το θέλημα του και κρατούν την τάξη του σύμπαντος είναι αναμφισβήτητα οι άγγελοι του και το αυτό αναγράφεται και στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Το γιατί οι αυλικοί πρέπει σώνει και καλά να είναι οι Ολύμπιοι δεν μπορώ να το καταλάβω όσες φορές και να το σκεφτώ. Το παράλογο είναι ότι ψάχνεις (επηρεαζόμενος πάντα από άλλους) να βρεις κάτι που δεν υπάρχει. Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και τα κονσερβοκούτια λάμπουν στον ήλιο αλλά κανείς δεν φορά στο λαιμό κονσέρβες. Σκέψου λίγο καλύτερα αυτά που διάβασες καθώς και τα προηγούμενα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το παίξω φωστήρας ή αυθεντία. Δεν λέω ότι γνωρίζω τα πάντα και μπορώ να απαντήσω επί παντός επιιστητού. Σου λέω όμως ότι σε κάποια στιγμή της ζωής μου βρέθηκα κι εγώ απέναντι στα ίδια ερωτήματα που βρίσκεσαι κι εσύ. Όσο παράξενο και να σου φανεί υπήρξα κι εγώ απολογητής του χριστιανισμού και μάλιστα φανατικός. Έζησα και γνώρισα πολλές πλευρές του χριστιανισμού αλλά πάντα κάτι μου έλειπε. Αυτό το κάτι το γνώρισα χρόνια μετά και ήταν η ελευθερία του πνεύματος που με ελευθέρωσε από τα δεσμά του δογματισμού και άλλαξε την ζωή μου. Όντας ελεύθερος, σκέφτομαι και ελεύθερα.

Ευχαριστώ όλους τους αναγνώστες για τα σχόλια τους.

Φιλικά.
Ιωάννης Καρυοφυλάκης
19 Αυγούστου 2011 3:50 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...
Γιάννη, διάβασε εδώ θα πάθεις πλάκα:


Ένα απόσπασμα αποκαλύπτει ότι ο Μωυσής ήταν Θηβαίος και όχι Εβραίος.

Η ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Η Σίβυλλα δεν λησμονεί να αναφερθεί και στην Ερυθρά θάλασσα που διέβησαν οι Εβραίοι, ενώ θα συγκλονίσει τον αναγνώστη αποκαλύπτοντας κάτι το οποίο αφήνει εμβρόντητο τον κάθε ερευνητή, αφού έχει να κάνει με την καταγωγή του Μωϋσή:
Διαβάζομεν:

«αιαί σοι, Μέμφι, αιαί μεγάλη βασιλείη
*εξολέσειε λαόν σου πολύν* Ερυθραία θάλασσα.
Ενθ’ οπόταν λείψωσι *πέδον πολύκαρπον* όλεθρον
λαός ο δωδεκάφυλος απ' αθανάτοιο κελευσθείς,
και νόμον αυτός άναξ δώσει θεός ανθρώποισιν.
Εβραίοις δ’ αρ’ έπειτα μέγας βασιλεύς μεγάθυμος
άρξει, απ' Αιγύπτου ψαμαθώδεος ούνομ’ έχων τι,
ψευδόπατρις Θηβαίος ανήρ Μέμφιν δ’ αγαπήσει
δεινός όφις, και πολλά *φυλάξεται* εν πολέμοισιν.» (87)

Διάβασε το αυτό και συνεχίζουμε άλλη φορά. Δεν είναι ψεύτικοι οι χρησμοί αυτοί. Ποιός ξέρει πόσα άλλα τέτοια υπήρχαν και τα καταστρέψανε.

Αν τους χρησμούς τους έγραψε ο Λακτάντιος γιατί άραγε λέει ότι τον προφήτη Ιερεμία θα τον καταδικάσει στην κόλαση ο Θεός μαζί με τους Εβραίους? Από πού του προκύπτει? Είναι αντίθετο με την βίβλο που είχε στα χέρια του ο Λακτάντιος. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Ιερεμίας είναι Του Θεού προφήτης.

(Όσο για την βίβλο, ο Θεός της βίβλου ο επονομαζόμενος Γιαχβέ κατά πολλούς αναλυτές καμία σχέση δεν έχει με τον Θεό τον δικό μας. Δεν θέλω να μπώ σε λεπτομέρειες. Ψάξε το και πές μου τι βρήκες. )

Η Σίβυλλα, μιλάει για άγνωστους Αγγέλους, όπως οι Βαρακιήλ, Ραμιήλ, Ουριήλ, Σαμιήλ και Αζαήλ (17), ενώ ομιλεί και για τον πόλεμο Τιτάνων και Γιγάντων (18), όπου στο τέλος θα επικρατήσει ο Μοναδικός και Αθάνατος Υιός του Ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός:

«ηνίκα δ1 ανστήση νέκυας μοίραν καταλύσας
και καθίση Σαβαώθ Αδωναίος υψικέραυνος
ες θρόνον ουράνιον [τε] μέγαν δε τε κίονα πήξη,
ήξει δ’ εν νεφέλη προς άφθιτον άφθιτος αυτός
εν δόξη Χριστός συν αμύμοσιν αγγελτήρσιν
και καθίσει Μεγάλω επί δεξιά, βήματι κρίνων
ευσεβέων βίοτον και δυσσεβέων τρόπον ανδρών.
ήξει και Μωσής ο μέγας φίλος Υψίστοιο
σάρκας δυσάμενος Αβραάμ δ’ αυτός μέγας ήξει,
Ισαάκ ηδ’ Ιακώβ, Ιησούς Δανιήλ τ’ Ηλίας,
Αμβακούμ και Ιωνάς και ους έκταν Εβραίοι.
τους δε μετ’ Ιερεμίαν επί βήματι πάντας ολέσσει
κρινόμενους Εβραίους, ίνα άξια έργα λάβωσιν
και τίσωσ’, όσα περ βιότω θνητώ τις έπραξεν..» (19)

Αυτά προς το παρόν. Η συνέχεια σε επόμενο.
20 Αυγούστου 2011 9:37 π.μ.

StrangeHellas είπε…

Αγαπητέ ανώνυμε.

Αν είχες λίγη θέληση για να μάθεις θα μάθαινες. Με αυτά που συνεχίζεις να γράφεις διακρίνω έναν άνθρωπο που δεν θέλει να μάθει. Αντί να σχολιάσεις και να επιχειρηματολογήσεις σε όλα αυτά που σου έγραψα εσύ συνεχίζεις να μου θέτεις βλακώδεις ερωτήσεις που δεν έχεις καν το φιλότιμο να ψάξεις από μόνος σου για την εγκυρότητα τους. Συνεχίζεις στον ίδιο ρυθμό και με κάνεις να απορώ για τον λόγο που συνεχίζω να σου απαντώ. Το να βρω κι εγώ να σου κάνω 100 – 200 ερωτήσεις για τον χριστιανισμό, που είμαι βέβαιος πως δεν θα μπορέσεις να απαντήσεις, είναι το μόνο εύκολο αλλά βλέπεις ότι δεν σου έχω κάνει ούτε μία, αφού προτίμησα να αναλώνομαι στο να ξεμπλέκω το κουβάρι που έχεις πλεγμένο μέσα στο μυαλό σου. Η ανοχή όμως έχει και τα όρια της. Από την στιγμή που δεν έχεις καταλάβει τίποτα από όσα σου έχω πεί και δεν υπάρχει ούτε ένας υποτυπώδης διάλογος ανάμεσα μας, δεν βλέπω και τον λόγο να συνεχίσω να γράφω. Πιστεύω ότι έχω να ασχοληθώ με πολύ σημαντικότερα πράγματα από την χριστιανική παράνοια και αυτό σκοπεύω να πράξω. Το θέμα των Δελφών κατάντησε η ανάλυση των Σιβυλλικών ψευδο-χρησμών και γι’ αυτό θα μεταφέρω όλα τα σχόλια σου (και τα δικά μου φυσικά) σε νέο θέμα με συναφή τίτλο.

Οι απαντήσεις που θα σου δώσω γι’ αυτά που με ρωτάς είναι οι τελευταίες και το κάνω για να μην πιστέψεις ότι μου έγραψες κάτι τόσο έξυπνο και αληθές που έχασα τα λόγια μου. Τα γραπτά μένουν. Στο εξής δεν πρόκειται να απαντήσω σε καμία ερώτηση σου, αλλά θα δημοσιεύσω όποιο σχόλιο και να μου στείλεις. Για οποιονδήποτε λόγο θέλεις να μου μιλήσεις όμως το email μου είναι το: strangehellas.gmail.com

Αρχίζω λοιπόν θέλοντας να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Σακκέτο για την καταπληκτική ανακάλυψη του. Θα έλεγα πως είναι εφάμιλλη και ίσως σημαντικότερη της ανακαλύψεως της δομής του DNA. Επειδή όμως δεν τον θεωρώ αφελή πιστεύω ότι εσκεμμένα έκρυψε την αλήθεια και υπέγραψε αυτό το κείμενο βάση προσωπικών του σκοπιμοτήτων.

Σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη (και συνηγορούν μαζί του ο Θουκιδίδης, ο Ηρόδοτος και ο Πλάτων) την παλιά εποχή ξέσπασε λοιμώδης ασθένεια στην Αίγυπτο και οι ντόπιοι την απέδωσαν στους ασεβείς αλλόφυλους. Η παλαιά διαθήκη καταγράφει το γεγονός σαν τις πληγές του Φαραώ. Προ αυτού μερικοί από αυτούς συσπειρώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Αρχηγοί τους ήσαν ο Κάδμος και ο Δαναός. Οι υπόλοιποι πήγαν στην Ιουδαία, που τότε ήταν ακατοίκητη, και των οποίων επικεφαλής ήταν ο επονομαζόμενος Μωυσής.(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος Μ, Απόσπασμα 3)

Ο Διόδωρος δεν αναφέρεται μόνο στους Εβραίους της Αιγύπτου αλλά σε όλους τους αλλόφυλους (των Αιγυπτίων). Κάποιοι από τους αλλόφυλους ήταν και οι Έλληνες που με αρχηγό τον Κάδμο και τον Δαναό ήρθαν στην Ελλάδα και ίδρυσαν την Καδμία ή Θηβα της Ελλάδος και οι Εβραίοι με τον Μωυσή κατευθυνθήκαν προς την Ιουδαία (αυτό που αναφέρει ως έξοδο η παλαιά διαθήκη). Το Πάριο χρονικό τοποθετεί τα γεγονότα περί το 1519 πριν το μηδέν. Το διάστημα αυτό στην Αίγυπτο κυριαρχούν οι δυναστείες του Νέου Βασιλείου που έχουν ως πρωτεύουσα τους τις “Θήβαις” (αιγυπτιακά Νιούτ). Ο Εβραίος Μωυσής γεννήθηκε και έζησε σε αυτή την Θήβα για 40 χρόνια και είναι φυσικό να θεωρείται Θηβαίος. Η Αιγυπτιακή Θήβα με την Ελληνική όμως δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους παρά μόνο στο όνομα.

Τα άγνωστα ονόματα των αγγέλων εγώ τα βρήκα σε πάρα πολλές πηγές στον ιστό και μάλιστα με τις ξεχωριστές ιδιότητες που έχουν προσδώσει στον καθένα τους. Εσύ όμως αντί να πληκτρολογήσεις τα ονόματα τους στο google και να δεις ότι δεν είναι τόσο άγνωστοι, προτίμησες να το διαβάσεις από εμένα. Αναζητάς την αλήθεια όσο αναζητούν οι γάτες τους σκύλους και λυπάμαι ειλικρινά γι΄ αυτό.
πε...
Τέλος για τον Ιερεμία θα σου πω ότι ήταν ένας από τους προφήτες που, σύμφωνα με τις διδαχές των πατέρων της εκκλησίας σου, μίλησε και προφήτευσε την Έλευση του Χριστού μέσα στην παλαιά διαθήκη. Είναι ο προφήτης που μιλά για την καινή (νέα) διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο και πάνω σε αυτή του την προφητεία στηρίχθηκε ένα μεγάλο τμήμα των θεολογικών επιχειρημάτων του χριστιανισμού. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας αναφέρει πολύ συχνά εδάφια του Ιερεμία για να υπερασπιστεί τα επιχειρήματα του. Αν δεχτώ ότι δεν ήταν προφήτης του θεού τότε καταρρέει και ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτών των επιχειρημάτων που φωτογραφίζει το πρόσωπο του Ιησού μέσα στα κείμενα των Εβραίων προφητών και πρέπει να θεωρήσω ανόητους όσους χριστιανούς αγίους πίστεψαν και επιχειρηματολόγησαν με τα γραφόμενα ενός ψευτο-προφήτη.

Ο Λακτάντιος ήταν ένας από τους πιο ευφυείς ανθρώπους της εποχής του και λόγω της ρητορικής του δεινότητας ονομάστηκε από τους σύγχρονους “Χριστιανός Κικέρων” . Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν γνώστης της ελληνικής γραμματείας και αργότερα ως χριστιανός έγινε γνώστης και της χριστιανικής θεολογίας. Έχοντας στα χέρια του την βίβλο των Εβραίων και όλα τα ευαγγέλια που κυκλοφορούσαν τον τέταρτο αιώνα, συνέταξε τους ψευδο-χρησμούς για να χρησιμοποιηθούν ως προπαγανδιστικό μέσω στον εκχριστιανισμό των Ελλήνων που δεν έλεγαν να πεισθούν ούτε από το σπαθί ούτε από την κενότητα του χριστιανισμού. Η λεπτομερής μελέτη της Ελληνικής γραμματείας, οι αναφορές σε βιβλικά και ιστορικά πρόσωπα, οι αναφορές σε πόλεις και τοπωνύμια γνωστών σε αυτόν περιοχών, η προσθήκη θαυμάτων, πεποιθήσεων και δογματικών στοιχείων χριστιανισμού και ιουδαϊσμού καθώς και το κύρος που έδωσε στους χρησμούς του υποστηρίζοντας πως είναι χρησμοί των Σιβυλλών, έδωσαν στα χέρια του χριστιανισμού ένα πανίσχυρο όπλο για την εξάπλωση του. Έχοντας λοιπόν την υποστήριξη ολόκληρου του μηχανισμού της αυτοκρατορίας και του ίδιου το αυτοκράτορα, αντιγράφηκαν εκατοντάδες αντίγραφα του έργου του και στάλθηκαν σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας.

Όσο για τους πολλούς αναλυτές που υποστηρίζουν ότι ο Γιαχβέ δεν έχει καμία σχέση με τον δικό σας θεό θα σου πω ότι η εκκλησία σου και το δόγμα της πίστεως σου (το πιστεύω) αναφέρει ακριβώς το αντίθετο από τους πολλούς θολολόγους αναλυτές. Ο Πατήρ, ο Παντοκράτωρ, ο Ποιητής ουρανού και γης, ο Παλαιός των Ημερών, είναι ο ένας και ο αυτός Ιεχωβάς ή Γιαχβέ των Εβραίων. Τώρα αν αυτοί οι πολλοί αναλυτές έχουν διαφορετική άποψη μάλλον δεν γνωρίζουν ούτε το δόγμα της πίστεως τους ή τους πειράζει που προσκυνούν έναν τόσο μοχθηρό θεό όπως είναι ο Ιεχωβάς και ο υιός του ο αγαπητός.

Αυτά από εμένα. Όπως προείπα είναι το τελευταίο μου σχόλιο.

Φιλικά
Ιωάννης Καρυοφυλάκης

4 σχόλια:

Φοινικας1957 είπε...

πολυ αντιπαραθεση (ή πολλή;;)που δεν απανταει σε ερωτηματα
ενα ερωτημα ειναι ποιοι αποφασισαν καποια στιγμη να χρησιμοποιησουν εναν λαο για τα σχεδια τους ;;;
υπηρξαν αυτοκρατοριες στην ιστορια που χαθηκαν . υπηρξαν λαοι που εξαφανιστηκαν .
ο μωυσης πηρε ξυπολητους που τους εδωσε την υποσχεση οτι μια μερα θα κυριαρχησουν στον κοσμο , και αυτο εγινε . ποια δυναμη το εκανε αυτο ;;και γιατι την συγκεκριμενη στιγμη;;;
ο Ιησους υπηρξε ή οχι ;;
και αν δεν υπηρξε ψεματα ελεγαν οι αποστολοι που πηγαν στα διαφορα μερη για να μεταδωσουν τον λογο του ;;
δεν υπηρξε ο αποστολος Ανδρεας που ηρθε στην Πατρα;;ο Πετρος δεν υπηρξε ;; ο Ιωαννης που εγραψε την αποκαλυψη δεν υπηρξε ;;
και θελω να πω οτι , οτι και αν πουμε εμεις , οτι και αν πιστεψουμε , δεν προκειται ν αλλαξει κατι στο εαν υπαρχει Θεος ή οχι .
αν υπαρχει ο Απολλωνας λετε ναχει αναγκη αν εμεις το πιστευουμε ή οχι ;;
αν υπαρχει ο Ιησους , λετε να παψει να υπαρχει αν εμεις αρνηθουμε την υπαρξη του ;;
σκεφτηκατε ποτε οτι ενας Θεος μπορει να λεγεται Διας , Απολλωνας Χριστος και να μη στενοχωριεται πολυ πολυ για το τι θα αποφασισουμε εμεις ;;
ειμαστε Ελληνες Ελευθεροι πανω απ ολα στη ζωη , στη σκεψη , και ξερουμε καλα πως ο ΘΕΟΣ οποιο κι αν ειναι τ ονομα του , θα μας αγκαλιασει οταν πεταξουμε κοντα του , ασχετα με το πως θα τον αποκαλεσουμε .
ειμαστε Ελληνες και δεν φοβομαστε .
κι αυτοι που κρυβονται πισω απ τις συνομωσιες , αυτο φοβουνται , πως δεν φοβομαστε.
η αφοβια γενναει την Ελευθερια .
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ σ αγαπω
ΑΠΟΛΛΩΝΑ σ αγαπω
ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΑ σ αγαπω
ΘΕΕ ΜΟΥ δεν ξερω ποιο ειναι το αληθινο ονομα σου , αλλα ξερω μεσα μου οτι μ αγαπας κι εσυ .
μ αγαπας και δεν φοβαμαι .
ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

StrangeHellas είπε...

Η αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί όταν προσεγγίζονται κοινά θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το αν απαντά στα ερωτήματα ή όχι είναι στην κρίση του καθενός. Δεν ζητώ από κανέναν να αφομοιώσει ότι διαβάζει και να δεχτεί τα πάντα. Το τι θα δεχτείς ή τι θα απορρίψεις είναι στην κρίση σου. Το μόνο που δεν δέχομαι όμως είναι τα ψέματα όταν σερβίρονται ως αλήθειες. Αν είδες κάτι διαφορετικό να μου το επισημάνεις.

Με αυτά που γράφεις συμφωνώ έως ένα σημείο. Την ελευθερία του να λατρεύεις όποιος θεό θέλεις και όπως εσύ θέλεις. Θεωρητικά ακούγεται σωστό, πρακτικά όμως για να το πράξεις θα πρέπει να απέχεις από όλες τις θρησκείες που ζητούν αποκλειστικότητα. Οι θρησκείες δεν δέχονται την ελευθερία που αναφέρεις και κυρρήσουν το μίσος απέναντι σε όποιον τολμά να αμφισβητεί την αποκλειστικότητα τους. Δεν μπορούν να δεχτούν την διαφορετικότητα της σκέψης προσπαθώντας πάντα να απομονώσουν σαν ξένο σώμα το άτομο που εκφράζει διαφορετική άποψη από την δική τους. Δεν μιλώ μόνο για τον χριστιανισμό αλλά για κάθε δογματική θρησκεία όπου το άτομο μπαίνοντας στους κόλπους της είναι εκ των προτέρων αναγκασμένο να δεχτεί, άνευ όρων, όλες τις διδαχές και τους νόμους τις, όσο παράλογοι κι αν είναι. Ελευθερία όμως δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αν νοιώθεις κι εσύ ελεύθερος όπως μου γράφεις πιστεύω να συμφωνείς μαζί μου.

Το να μην σε νοιάζει το όνομα του θεού που λατρεύεις επειδή, ίσως, να μην ενδιαφέρει και τον θεό το όνομα με το οποίο τον λατρεύεις είναι αυταπάτη. Φυσικά και λατρεύεις έναν συγκεκριμένο θεό και όχι κάθε θεό. Φυσικά και σε ενδιαφέρει το όνομα του όταν απευθύνεσαι νοερά στο πρόσωπο του και ζητάς την βοήθεια του. Το να λες Ιησού σ΄αγαπώ , Απόλλωνα σ΄αγαπώ ή Αλλάχ σ΄αγαπώ με την λογική ότι αναφέρεσαι στον ίδιο θεό είναι λάθος. Οι θεοί αυτοπροσδιορίζονται πάντα με το όνομα τους και με το τι πρεσβεύουν. Για να επιτύχεις την “θέρμη” και την επικοινωνία με το θείο και αυτό να πληρώσει την καρδιά σου, το μυαλό σου (υποσυνείδητα) αναπαραγάγει την εικόνα του θείου που (επίσης υποσυνείδητα) έχεις προσδώσει σε αυτό εσύ ο ίδιος. Εάν προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις με το θείο δίνοντας του την εικόνα π.χ του Άχουρα Μάζντα (του Ζωροαστρισμού), το σίγουρο είναι πως δεν θα καταφέρεις τίποτα απολύτως διότι το υποσυνείδητο σου θα αρνηθεί την επαφή και θα τον απορρίψει ως ξένο. Αυτό ισχύει και για όλους τους θεούς που υποσυνείδητα δεν αναγνωρίζεις ως αληθινούς. Ο εσωτερικός κόσμος μας λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες από αυτούς του συνειδητού και είναι γεμάτος δικλείδες.

Τώρα για το αν υπήρξε ο Ιησούς ή όχι είναι ένα πολύ βαθύ ζήτημα με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Είναι και πάλι στην κρίση σου ποια πλευρά θα επιλέξεις. Αρκεί βέβαια να ψάξεις και στις δύο και όχι μόνο στην μία.

Για τους Εβραίους δεν δέχομαι ότι κατέκτησαν τον κόσμο. Σίγουρα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πάμπλουτων Εβραίων που κινούν πολλά νήματα στον πλανήτη μας αλλά υπάρχουν ακόμη περισσότεροι πάμπλουτοι που δεν είναι Εβραίοι και ανήκουν σε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Αν οι Εβραίοι ήταν σε θέση ισχύος απέναντι σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε Εβραίοι, τότε ο λαός τους θα ήταν και στην ισχυρότερη θέση από τους υπόλοιπους λαούς. Η επικαιρότητα όμως διαψεύδει αυτά τα σενάρια αφού αυτή τη στιγμή που γράφω αυτές τις αράδες (Αύγουστος του 2011) η οικονομική κρίση είναι βαθύτερη στο Ισραήλ παρά στην Ελλάδα με αποτέλεσμα ο λαός τους να βιώνει πολύ δύσκολες μέρες.

Το μήνυμα σου δεν δημοσιεύθηκε αμέσως λόγω προσωπικών μου υποχρεώσεων.

Φιλικά
Ιωάννης Καρυοφυλάκης

Φοινικας1957 είπε...

δεν καταλαβες με ποιο σκεπτικο λεω οτι ο Θεος δεν εχει ονομα για μενα.
ο Θεος υπαρχει μεσα μας , στην συνειδηση μας , και στα ζορια ή στα ευχαριστω , δεν λεμε Θεε ταδε , αλλα λεμε σκετο Θεε μου . ποια σημασια εχει το ονομα ;;;ή ποιοι ειμαστε εμεις που θα ονοματισουμε τον Θεο;;και στο κατω κατω ουτε τον ειδαμε ποτέ , αλλα μας εμαθαν οτι υπαρχει Θεος. και αφου μας το τυπωσαν στον νου ετσι ενεργουμε .
αλλα θα επιμεινω οτι οι εβραιοι ελεγχουν τον κοσμο αυτη τη στιγμη , ή οτι καποιοι αλλοι πισω απο αυτους.
και σιγουρα ειναι αυτοι που εχουν την δυναμη , αφου την δικη τους ιστορια επεβαλαν να διδασκομαστε απο το δημοτικο σχολειο . ξερεις εσυ να διδασκονται οι εβραιοι την ιστορια μας και μαλιστα υπο τυπον θρησκειας ;;;και μη ξεχνας οτι απο τους δυδυμους πυργους λειπανε οι εβραιοι οταν εγινε το μακελιο .
αλλα και επιμενω στο οτι ο Θεος ή οτι ειναι , δεν εχει αναγκη πως θα τον προσφωνησουμε , εκτος αν ζει εφ οσον τον αναφωνουμε
αλλα τοτε τι Θεος θα ητανε ;;

StrangeHellas είπε...

Σέβομαι την άποψη σου αλλά και πάλι δεν συμφωνώ απόλυτα.