Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Οι αδικοχαμένες ψυχές

Με λένε Άννα και αυτό που μου συνέβη με τρόμαξε τόσο που κόντεψα να τα κάνω επάνω μου στην κυριολεξία!


Είχαμε πάει στο χωριό του πατέρα μου κάπου στην Καλαμπάκα για τις διακοπές του Πάσχα. Όπως γνωρίζετε όλοι, τα χωριά όταν νυχτώνει ερημώνουν τόσο πολύ το βράδυ που αυτή η ησυχία εμένα τουλάχιστον με ανατριχιάζει.

Σηκώθηκα κατά τις 3 για να πάω στην τουαλέτα (τι το ήθελα!). Δεν με έπιανε ύπνος και βγήκα στη βεράντα να κάνω ένα τσιγάρο. Το χωριό είναι στους πρόποδες της Πίνδου και είναι αρκετά γραφικό.

Έτσι όπως κάπνιζα λοιπόν και απολάμβανα τη...μαυρίλα των βουνών μέσα στη νύχτα, πιάνει ξαφνικά το αυτί μου ουρλιαχτά που ίσα ίσα ακουγόντουσαν, σαν να έρχονταν από κάπου μακριά! Κάτι παρατεταμένα, ανατριχιαστικά ουρλιαχτά που μου σηκώθηκε η τρίχα!

Αφού σιγουρεύτηκα ότι δεν ονειρεύομαι όρθια, φοβήθηκα τόσο που έτρεξα στο δωμάτιο, παρόλα αυτά όμως τα ουρλιαχτά δεν έλεγαν να σταματήσουν. Ερχόντουσαν από ένα κοντινό λόφο που είχα θέα στο μπαλκόνι μου, και εμβρόντητη μέσα στα ουρλιαχτά κατάλαβα τη λέξη «βοήθεια» από πολλές φωνές μαζί!

Τελικά κατάφερα κάποια στιγμή να κοιμηθώ και την επομένη που πήγαμε επίσκεψη οικογενειακός στη θεία μου, είπα σε όλους τι έγινε. Έκπληκτη ανακάλυψα ότι η ξαδέλφη μου επιβεβαίωσε ότι τα είχε ακούσει και εκείνη και το είχε πει στους δικούς της το πρωί.

Όχι μόνο δεν μας έβγαλαν θεοπάλαβες αλλά μας είπανε ότι οι συγκεκριμένες φωνές ακουγόντουσαν από τον δρόμο που υπήρχε απέναντι στο λόφο που άκουσα τις φωνές. Εκεί είχαν γίνει λέει πολλά δυστυχήματα επειδή ο δρόμος ήταν στενός και κακοφτιαγμένος και είχαν ξεκληριστεί οικογένειες ολόκληρες, μέχρι που η νομαρχία αποφάσισε την ανακατασκευή του.

Όλο το χωριό άκουγε κατά καιρούς αυτές τις φωνές και απέδιδαν το φαινόμενο στις αδικοχαμένες ψυχές!

Άννα

Πηγή

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καταπληκτική ιστορία. 10 άριστα!