Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Ιστορίες φαντασμάτων στην Πάτρα


Τα υπερφυσικά φαινόμενα και οι ιστορίες φαντασμάτων διατηρούν τη «μαγεία» τους ακόμη και σήμερα. Αποτελούν ένα από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης κάθε παρέας και ηλικίας, αν και οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν... πιστεύουν τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι -λίγο ή πολύ- θέλουμε να...ακούσουμε μια καλή ιστορία φαντασμάτων ή ενός ανεξήγητου παραφυσικού φαινομένου που θα «ταράξει» τις νύκτες μας και θα μας κάνει να αναρωτηθούμε αν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Και η πόλη μας πάντα συντηρούσε αυτό το... μύθο!


Η δικηγόρος Άννα Χ. μάς περιγράφει μια εμπειρία της: «Έχανα κι έβρισκα τις αισθήσεις μου, περιμένοντας να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όταν κάποια στιγμή ένιωσα να σβήνω και να βγαίνω από το σώμα μου. Ήθελα να δω το μωρό μου και ξαφνικά βρέθηκα πάνω από την κούνια του. Την ίδια στιγμή, όμως, ένιωθα να ταξιδεύω μέσα σ' ένα τούνελ, στην άκρη του οποίου υπήρχε ένα φως. Αισθανόμουν μια απίστευτη γαλήνη και αναρωτιόμουν που βρισκόμουν. την ώρα που θα έπρεπε να είμαι με το μωρό μου. Ταυτόχρονα ήθελα να πάω στο φως. Ήξερα ότι υπήρχε κάποιος εκεί. Δεν σκέφθηκα ούτε στιγμή το Θεό, αλλά ήξερα ότι "κάποιος" ή "κάτι" ήταν εκεί, κι αυτό το κάτι μ έκανε να νιώθω απερίγραπτη αγάπη, χαρά, γαλήνη και ευτυχία».

Το θαύμα του Άγιου Ραφαήλ. Ο Σπύρος από την Πάτρα μάς αφηγείται μια ιστορία, έτσι όπως την άκουσε.: «Στο περιστατικό που δεν ήμουν. Το καταγράφω, όπως μου το είπαν.

Κάθονταν κάποιοι αξιωματικοί υπηρεσίας έξω στα σκαλιά του κτιρίου και συζητούσαν. Έξω από το κτίριο που αναφέρω, βρισκόταν μια ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ. Η ξύλινη κολώνα είχε μεταλλικό μπράτσο με πριτσίνια καρφωμένα στο ξύλο και στο μπράτσο αυτό που είναι κάθετο ως προς το ξύλο έρχεται και εφαρμόζει η λάμπα.

Σε κάποια στιγμή άρχισε το μεταλλικό μπράτσο της κολώνας να τρίζει και να κάνει παλμικές κινήσεις πάνω-κάτω, λες και κάποιος πήγαινε να το ξεκολλήσει από τον ξύλινο στύλο. Τα πριτσίνια έτριζαν, λες και θα πετάγονταν από τη θέση τους. Όλοι παραξενεύτηκαν και πήγαν κάτω από την κολώνα και κοίταζαν το μπράτσο που κουνιόταν και έτριζε.

Η κίνηση του ήταν περίπου +10 πόντους πάνω και -10 πόντους κάτω, από τον οριζόντιο άξονά του. Δεν ήταν ταλάντωση, ήταν κίνηση με πολύ μεγάλο εύρος. Έβαλαν το χέρι τους τα παιδιά στον ξύλινο στύλο, μήπως έχει και ο στύλος παλμούς αλλά ο στύλος ήταν σταθερός και ακίνητος.

Σκέφτηκαν σεισμό. Δεν ήταν. Σκέφτηκαν κίνηση οχήματος και ταλάντωση λόγω συχνοτήτων αλλά δεν υπάρχει κίνηση οχήματος το βράδυ στο στρατόπεδο. Ένα όχημα θα πήγαινε σε κίνηση σε λίγη ώρα το οποίο θα με μετέφερε σε φυλάκια της περιοχής για εξωτερική έφοδο. Το όχημα ήταν ακόμη στον όρχο και ο οδηγός ακόμη κοιμόταν, μέχρι να έρθω εγώ στο στρατόπεδο.

Αυτό το συμβάν με την κολώνα κράτησε περίπου πέντε λεπτά και σταμάτησε απότομα όταν κάποιος από τους αξιωματικούς υπηρεσίας, έκανε το σταυρό του και είπε: "Άγιε μου Ραφαήλ, βοήθησέ μας". ετά από περίπου πέντε λεπτά ήρθα και εγώ για την έφοδο και τους βρήκα όλους να έχουν μείνει με την απορία και τον τρόμο κάτω από την κολώνα της ΔΕΗ».

http://dete.gr/news.php?article_id=6849

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: