Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Τι βρήκε το βαθυσκάφος στον βυθό της Λίμνης των Ιωαννίνων;


Ο θρύλος που θέλει τον θησαυρό του Αλή Πασά να βρίσκεται βυθισμένος στην λίμνη των Ιωαννίνων, έχει αναζωπυρωθεί τον τελευταίο καιρό. Οι έρευνες που γίνονται στο βυθό της λίμνης, έχουν κάνει πολλούς να πιστέψουν ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθούν αντιμέτωποι με τον ανυπολόγιστης αξίας θησαυρό!


Τι κατέγραψε το βαθυσκάφος

Οταν οι κάτοικοι είδαν πριν από ενάμιση χρόνο την ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών να καταφτάνει στην περιοχή για να χαρτογραφήσει τον πυθμένα, οι ελπίδες όλων αναπτερώθηκαν! Οταν τους είδαν όμως να επιστρέφουν την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου μαζί με ειδικό ωκεανογραφικό βαθυσκάφος, τότε υποψιάστηκαν ότι έφτασε η μαγάλη στιγμή!

"Το βαθυσκάφος κατέβηκε στο μέγιστο βάθος της λίμνης, στα 7,5 μέτρα και έφερε στην επιφάνεια εντυπωσιακές φωτογραφίες. Επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν χαμηλά ποσοστά οξυγόνου, για τον λόγο αυτό απουσιάζει η χλωρίδα, ενώ η παντελής έλλειψη φωτός μάς υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε δύο προβολείς αλογόνου", δήλωσε στην εφημερίδα «Εθνος» ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας του τμήματος Γεωλογίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Γιώργος Παπαθεοδώρου.

Βρέθηκε τελικά το ναυάγιο;

Είχε προηγηθεί πριν από 1,5 χρόνο η χαρτογράφηση του πυθμένα με σόναρ κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μερικές ακουστικές ανωμαλίες που είχαν εντοπιστεί τότε, οδήγησαν στην χρήση του βαθυσκάφους.

Οπως εξήγησε στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου "Σκάι Τώρα" στον Σκάι, ο κ.Νίκος Δερέκας, που είναι Ωκεανολόγος και συνεργάτης του Τμήματος Ωκανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τα πρώτα ευρύματα του απέχουν πολύ από το θρυλικό χρυσάφι του Αλή Πασά!

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όπως είπε, είναι η ύπαρξη κρατήρων -όχι ηφαιστειακών αλλά διαφυγής αερίων- που εντοπίστηκαν στον πυθμένα της λίμνης! Οσο για το περιβόητο "μαύρο όγκο" που είχε εντοπιστεί κατά την χαρτογράφηση του πυθμένα και έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι ήταν το ναυάγιο που έκρυβε το θησαυρό, οι πρώτες βιντεοσκοπήσεις επιβεβαίωσαν ότι δεν είναι καν ναυάγιο αλλά... καλαμιές!!

"Οι βυθισμένοι καλαμιώνες είναι ένα αντικείμενο προς έρευνα. Εχουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις, αλλά προτιμούμε να κάνουμε ανακοινώσεις όταν αναλύσουμε όλα τα δεδομένα", είπε με τη σειρά του ο κ. Παπαθεοδώρου.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα, αφού ο σκοπός της επιστημονικής ομάδας είναι να καταγράψει την οικολογική καταστροφή στον βυθό, που έχει προκληθεί κυρίως από τα λιπάσματα που καταλήγουν σε αυτόν!

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: