Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Οι πέτρες του νεκρού


Στην Ζάκυνθο λέγεται μια ιστορία ...

Πριν κάποια χρονιά εξαφανίστηκε ένας άντρας μυστηριωδώς. Λίγες μέρες μετά την εξαφάνισή του, την νύχτα, η οικογένειά του ξύπνησε από έναν περίεργο θόρυβο. Βγαίνει έξω ο γιος του και βλέπει στην πόρτα μια πέτρα, σαν να την είχε βγάλει κάποιος από το λιμάνι,
 (το σπίτι του βρίσκεται 1 χιλιόμετρο από το λιμάνι του νησιού) την κλωτσάει και πάει πίσω στο κρεβάτι του ...

Οι πέτρες συνεχίστηκαν ... Το παιδί πήγε στην αστυνομία να δηλώσει ότι κάποιος τους ενοχλεί την νύχτα, η αστυνομία παρακολούθησε από απόσταση το σπίτι, αλλά κανείς δεν είχε πλησιάσει και οι πέτρες δεν σταματούσαν ...

Το παιδί αποφάσισε να πείσει έναν ξάδελφό του, που ήξερε κατάδυση να βουτήξει στο λιμάνι. Εκείνος βρήκε τον πατέρα του παιδιού, που κάποιος του είχε δέσει ένα σάκο με πέτρες και τον είχε ρίξει στο λιμάνι για να πνίγει ... Μέτα την ταφή του πάτερα οι πέτρες σταμάτησαν ...


πηγή:

2 σχόλια:

Elpidaanna είπε...

Kαλησπέρα!!!! Η ιστορία είναι αληθινή;;; Γιατί είναι από αυτές που σου ''σηκώνουν την τρίχα''!!!
Ωραίο το ιστολόγιό σου!!!!Ενδιαφέροντα τα θέματα.
Καλή συνέχεια

StrangeHellas είπε...

Καλησπέρα! Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά εάν είναι αληθινή η συγκεκριμένη ιστορία γιατί δεν έχω στοιχεία να σου το αποδείξω! Οι περισσότερες ιστορίες όμως είναι γραμμένες από απλούς “ανώνυμους” ανθρώπους που δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα πλάθοντας μία φανταστική ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως η κρίση του καθενός μας είναι αυτή που θα δεχτεί ή θα απορρίψει αυτά που διαβάζει.

Σ΄ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια!