Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Ομογενείς θέλουν να λαξεύσουν σε βουνό την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου


Μια ιδιότυπη πρόταση έφτασε προ ημερών στο γραφείο του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλου Γερουλάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ευκατάστατων οικονομικά ελληνοαμερικανών που ζουν στο εξωτερικό ζήτησε να τους παραχωρηθεί από το κράτος μια διόλου ευκαταφρόνητη έκταση σε βουνό της βόρειας Ελλάδας, που να βλέπει στα σύνορα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.


Στην εύλογη απορία για ποιο λόγο ζητείται η έκταση και γιατί θα πρέπει να είναι κοντά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, οι Ελληνες ομογενείς είναι σαφέστατοι:

Ζητούν να τους παραχωρηθεί ο χώρος προκειμένου να λαξευτεί πάνω στο βουνό η προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι ώστε να την παρατηρούν από χιλιόμετρα οι κάτοικοι της ΠΓΔΜ και να τους θυμίζει την ελληνικότητα της Μακεδονίας!

Αυτό είναι κάτι που -αν μη τι άλλο- στη χώρα μας δεν έχει ξαναγίνει! Δεν ζητείται χώρος για να στηθεί ένα άγαλμα τεραστίων διαστάσεων, αλλά μια ολόκληρη πλαγιά βουνού, πάνω στην οποία θα σκαφτεί και θα λαξευτεί το πρόσωπο του Μακεδόνα στρατηλάτη που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην Ιστορία. Εννοείται πως το ποσό για μια τέτοια κίνηση είναι υπέρογκο, αλλά οι Ελληνοαμερικανοί δηλώνουν έτοιμοι να πληρώσουν το κόστος, όποιο κι αν είναι αυτό.

Κάτι αντίστοιχο πάντως έχει συμβεί στην Τουρκία, καθώς σε ένα βουνό λίγο έξω από την πόλη της Σμύρνης έχει λαξευτεί το πρόσωπο του ιδρυτή και πρώτου προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Βέβαια οι Ελληνοαμερικανοί ομογενείς ενδεχομένως να πήραν την ιδέα από το βουνό Rushmore που αποτελεί εθνικό μνημείο των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει λαξευμένα τα κεφάλια τεσσάρων προέδρων των ΗΠΑ (Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Λίνκολν και Ρούζβελτ). Το μνημείο αυτό φτιάχτηκε μέσα σε έξι χρόνια και το επισκέπτονται ετησίως πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

Το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού πάντως δεν έχει απαντήσει ακόμη στη φιλόδοξη πρόταση των ομογενών.

Αναδημοσίευση από: http://math-telos-agras.pblogs.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: