Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνες για πετρέλαιο σε 18 σημεία του Αιγαίου


“Φυσικό αέριο για να κινήσει και να ζεστάνει ολόκληρη την Ευρώπη για 30 χρόνια” υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο λένε οι επιστήμονες, ενώ στον ελλαδικό χώρο τα κοιτάσματα πετρελαίου που είναι “σπαρμένα” στο Αιγαίο και τη Δυτική Ελλάδα αρκούν για να εξασφαλίσουν την αυτονομία της χώρας. 10 συνολικά κοιτάσματα πετρελαίου έχουν εντοπιστεί στο Αιγαίο, στα δυτικά έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα στον Πατραϊκό και το Μεσσηνιακός Κόλπο, το Β. Ιόνιο, την Ήπειρος και την Αιτωλοακαρνανία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα νέα στοιχεία που οδηγούν τις έρευνες στα Γρεβενά, τη Θεσσαλονίκη αλλά και στη χερσαία περιοχή της Δυτικής Θράκης.


Ήδη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επόμενη κίνηση για την εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή του Μπαμπουρα στο Θρακικό πέλαγος. Τα κοιτάσματα που έχουν εντοπιστεί εκεί εξηγούν και το... ενδιαφέρον αλλά και τις διαρκείς προκλήσεις τις Τουρκίας στην περιοχή. Τα κοιτάσματα του Πρίνου είναι σε όλους γνωστά, έχουν “δώσει” μέχρι σήμερα 116 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και 850 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο, οι επιστήμονες μιλούν πλέον για ακόμη “δέκα Πρίνους” στο Αιγαίο.Άμεσα αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για έρευνες φυσικού αερίου Νότια της Κρήτης όπου έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα φυσικού αερίου, όμως εξίσου πιθανή είναι μια ανάλογη κίνηση στα Βόρεια της Κέρκυρας. (Αυτή είναι και η εξήγηση για την εμπλοκή στο θέμα του καθορισμού της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας) Ήδη οι πληροφορίες μιλούν για έντονο ενδιαφέρον ελληνικών και ξένων εταιρειών για την περιοχή των Οθωνών.

Ωστόσο εκτός από δύο με τρεις (το πολύ) περιοχές στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2000 γεωτρήσεις για τις απαραίτητες μετρήσεις. Διαδικασία που εκτός από χρόνο απαιτεί και πολύ χρήμα. Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί ωστόσο η Κύπρος που ακολούθησε την διαδικασία “non exclusive surveys” δηλαδή δόθηκε η άδεια σε εταιρείες να κάνουν τις έρευνες με δικά τους έξοδα και στη συνέχεια να τις εμπορεύονται σε εταιρείες προκαλώντας το ενδιαφέρον της αγοράς. Έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πλήρωσε το παραμικρό. Η Κύπρος ωστόσο είχε καιρό πριν προχωρήσει και σε μια ακόμη πιο σημαντική κίνηση, είχε οριοθετήσει τα θαλάσσια σύνορά της, τη λεγόμενη αποκλειστική οικονομική ζώνη με τους γείτονές της προς τα δυτικά και τα νότια και έτσι προέκυψαν οι έρευνες και ο εντοπισμός κοιτασμάτων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Αναδημοσίευση από: http://greeknation.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: