Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Προς Έλληνες. Επιστολή από τα βάθη των αιώνων του Πλήθωνος Γεμιστού


Ελληνα, σ'αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν οι πρόγονοι σου.

Δημιούργησαν τον Πολιτισμό, το Λόγο, την Τέχνη, τη Φιλοσοφία, τον Σκεπτόμενο άνθρωπο. Εδώ και σ'όλη τη Μεσόγειο ζούσαν στα χρόνια του Μ. Αλέξανδρου εκατομύρια Ελληνες. Ελληνες ελεύθεροι, περήφανοι και δίκαιοι.


Εχτισαν χιλιάδες πόλεις Ελληνικες έως τα πέρατα του κόσμου.

Εχτισαν χιλιάδες ναούς Ελληνικους.

Εχτισαν χιλιαδες Θέατρα.

Εχτισαν χιλιάδες Στάδια.

Εχτισαν χιλιάδες Μουσεία, Ιερά Μαντεία και Βωμούς.

Δημιούργησαν χιλιάδες Βιβλιοθήκες και Φιλοσοφικές Σχολές.

Σμύλευσαν το μάρμαρο, χύτευσαν το χαλκό και εποίησαν εκατοντάδες χιλιάδες αγάλματα του κάλλους και της αρμονίας.

Ολα αυτά όμως στις μέρες σου δεν υπάρχουν.Τα λεηλάτησαν, τα γκρέμισαν, τα έκαψαν, τα έκαναν στάβλους για γιδοπρόβατα και τα περίλαμπρα εγχάραχτα μάρμαρα τους τα έκαναν ασβέστη για να λευκαίνουν τις ντροπές τους.

Εκατομμύρια Ελληνες αποκεφαλήσθηκαν, τρυπήθηκαν με ξιφολόγχες, αποδεκατίστηκαν, επειδή επέμεναν να ονομάζονται Ελληνες.

Οι Ρωμαίοι για 450 χρονια σου αφαίρεσαν την ελευθερία και σε ονόμασαν ρωμιό.

Οι Βυζαντινοί για 1200 χρόνια σου απαγόρευσαν να ονομάζεσαι Ελληνας, να διαβάζεις τον Εμπεδοκλή, τον Μέλισσο, τον Ηράκλειτο.

Και οι γνωστοί άγνωστοι, ανάπηροι της γνώσης πυρπόλησαν την ψυχή σου, κατακρεούργησαν τις Υπατίες και ξερίζωσαν τη γλώσσα σε δεκάδες χιλιάδες Ελληνες επειδή μιλούσαν Ελληνικα. Με τα τσεκουρια έκοψαν τα χέρια των αγγειοπλαστών, επειδή στις υδρίες τους συνέχιζαν να ζωγραφίζουν τους Ολυμπίους, τους παππούδες ήρωες, τον Ηρακλή, το Θησέα τον Οδυσσέα, τους κένταυρους και τις αμαζόνες. Μεταχειρίστηκαν κάθε βάρβαρο τρόπο για να ξεχαστεί πως αυτός ο τόπος είναι των ενδόξων Ελληνων.

Ελληνα, είσαι ο εγγονός και η συνέχεια των διανοούμενων φιλοσόφων μας. Σε χωρίζουν απο τον Αριστοτέλη και τον Επίκουρο 70 γενιές.

Πότε θα μελετήσεις την ιστορία και τον πολιτισμό μας;

Πότε θα πάψεις να σκύβεις το κεφάλι στους μισέλληνες επικυρίαρχους;

Πότε θα ανατρέψεις τις ξιφολόγχες με τον Ελληνικό Λόγο, για να μη σε ονομάζουν ρωμιό, ραγιά, γραικύλο, ποίμνιον και δούλο;

Ελληνα σκλαβωμένε 2146 χρόνια αφυπνίσου, για να αντικρύζεις ξανά με περηφάνια τον Παρθενώνα, τους Δελφούς και την Πέλλα.

Γίνε Ελεύθερος , Περήφανος και Δικαιος.

Αναδημοσίευση από: http://eineken.pblogs.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: