Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Nα γιατί απαγόρευσαν το κάπνισμα (Μια διαφορετική άποψη)


Αποτελεί μέρος του σχεδίου εξολόθρευσης της πατρίδας. Ναι έτσι ακριβώς όπως το διαβάζετε και εξηγούμαι:

Το ΔΝΤ ήλθε στην Ελλάδα με σκοπό την ολοκληρωτική της υποδούλωση στα αφεντικά της Νέας Εποχής. Η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν κάλεσε το ΔΝΤ, η κυβέρνηση Παπανδρέου είναι υπάλληλοι των Αφεντικών της Νέας Εποχής και εκτελεί συμβόλαια. Προεκλογικά ο Παπανδρέου υποσχόταν πως........
λεφτά υπήρχαν, υποσχόταν μάλιστα πως δεν πρόκειται να προσφύγει στο ΔΝΤ. Έπρεπε κάτι να πει για να κερδίσει τις εκλογές που θα έφερναν τους υπαλλήλους της Νέας Εποχής στην εξουσία.


Σκοπός τους είναι η καταστροφή της Ελλάδας και ο διαμελισμός αυτής στους γύρω «καλούς» γείτονες που αποτελούν προτεκτοράτα των παγκόσμιων εξουσιαστών. Οι Έλληνες δεν υποκύπτουν τόσο εύκολα σαν λαός. Πρέπει να εξοντωθούν για να προωθηθούν τα σχέδια της παγκόσμιας εξουσίας.
Προσέξτε τώρα. Η Ελλάδα δεν είναι καθόλου τυχαίο που δεν παράγει τίποτα σήμερα σε αντίθεση με τις παλαιότερες δεκαετίες που η δραχμή έφτασε να είναι ισχυρότερη και από το δολάριο επί χούντας και ανθούσε ακόμα και η βαριά βιομηχανία.

Το σχέδιο εξόντωσης ξεκίνησε από τη μεταπολίτευση και μετά. Να μην επαναλαμβάνω τα όσα είπε για την Ελλάδα ο Κίσσιντζερ υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ τη δεκαετία του 70.

Έτσι λοιπόν, χτυπήθηκε σταδιακά η βιομηχανία, ο τουρισμός και κυρίως η αγροτιά. Σήμερα εισάγουμε πατάτες από την Αίγυπτο, αγγούρια από την Αργεντινή και ντομάτες από την Τουρκία!!!! Αντίστοιχα οι δικές μας πατάτες αγγούρια και ντομάτες σαπίζουν στις αποθήκες των Ελλήνων παραγωγών. Έτσι ακριβώς χτυπήθηκε και το ελληνικό ελαιόλαδο, το καλύτερο του κόσμου. Το αγόρασαν οι Ιταλοί σε εξευτελιστικές τιμές και εκεί το εμφιαλώνουν σε δικές τους μάρκες ενώ σε μας το επιστρέφουν αναμεμιγμένο με ξένα ελαιόλαδα χειρίστης ποιότητας και μας το πουλάνε και πολύ ακριβότερα. Πάει και η κτηνοτροφία. Το κρέας στην Ελλάδα έρχεται σχεδόν αποκλειστικά από Σκόπια Βουλγαρία και Αλβανία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο επίσης το ότι στην Ελλάδα τα ίδια προϊόντα πωλούνται πολύ ακριβότερα σε σχέση με την Ευρώπη. Τα Ελληνικά ροδάκινα κοστίζουν στη Γερμανία 5 φορές φθηνότερα από τα ροδάκινα Αργεντινής και πολύ χαμηλότερης ποιότητας που τρώμε στην Ελλάδα… Ακόμα νομίζετε ότι όλα αυτά είναι τυχαία;

Όλα τα ξέκαναν λοιπόν. Τι έπρεπε λοιπόν να «ταχτοποιηθεί» ακόμα; Ο καπνός. Ο ελληνικός καπνός που είναι επίσης από τους καλύτερους του είδους του, παγκοσμίως.

Απαγόρευσαν το κάπνισμα ειδικά εν καιρώ οικονομικής κατάρρευσης για να εξοντωθούν εκτός από τα μαγαζιά (καφετέριες, καφενεία, κέντρα κλπ) κυρίως οι Έλληνες καπνοπαραγωγοί.

Εσείς τι λέτε; Ενδιαφέρεται κανείς κερατάς για τη δική σας υγεία και το χάψατε τόσο εύκολα; Ενδιαφέρεται για την υγεία σας ο Παπανδρέου και σας κόβει το τσιγάρο αλλά συνεχίζει να φέρνει στην Ελλάδα εκατομμύρια λαθρομεταναστών χωρίς να ξέρει τι να τους κάνει, για να κατουρούν και να χέζουν παντού στην πρωτεύουσα της «Ευρωπαϊκής» Ελλάδας την Αθήνα που είναι και η μοναδική «ευρωπαϊκή» πρωτεύουσας όπου η μυρωδιά των ούρων και των σκατών είναι διάχυτη σχεδόν παντού, αδιαφορώντας για το αν οι Αθηναίοι πεθάνουν από χολέρα, τύφο, πανούκλα και ηπατίτιδα; Πόσα χρόνια φωνάζουν οι Αθηναίοι για αυτό το χάλι; Ενδιαφέρθηκε ποτέ κάνας Παπανδρέου, κάνας Καραμανλής κάνας οικολόγος και αριστεράτζας; Μίλησε κανείς τους ποτέ για κατουρλιά λαθρομεταναστών χολέρα και πανούκλα;

Και βλέπω ορισμένους πανηλίθιους που ζούνε στον κόσμο τους, να λένε πως είναι πολύ καλό μέτρο το να κοπεί το τσιγάρο γιατί δεν μπορώ να μυρίζω τον καπνό του άλλου. Τον καπνό του άλλου δεν τον μπορείς αλλά μπορείς να μυρίζεις τα κατουρλιά του άλλου έτσι;

Αυτή ήταν λοιπόν η διαταγή των αμερικανικών πολυεθνικών καπνού προς τους υπαλλήλους τους του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μέρος του συμβολαίου και αυτό, για να επιτευχθεί όσο το γρηγορότερο η πτώχευση η σκλαβιά και η κατάσχεση της Ελλάδας. Δεν πρέπει η Ελλάδα να παράγει τίποτα δεν πρέπει η Ελλάδα να υπάρχει. Τους χαλάνε οι ανυπότακτοι Έλληνες τη σούπα τους.

Και έτσι οι μεγάλες πολυεθνικές βγάζουν από τη μέση σιγά σιγά κάθε ανταγωνιστή, κυρίως τους μικρούς που είναι πιο εύκολοι στόχοι.. Φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς υπαλλήλους σε κυβερνητικούς θώκους. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι οι προδότες που μας κυβερνάνε. Και φυσικά μιλώ για τους κυβερνώντες αυτούς που μεταπολιτευτικά κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Μιλώ για την ΝΔ-ΠΑΣΟΚ Α.Ε. που έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική και είναι συνεταιράκια στο ξεπούλημα και προδοσία της Ελλάδας ως πιστά υπαλληλάκια της Νέας Εποχής και της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Να δω όμως πότε θα ξυπνήσετε ρε σεις Έλληνες…


Αναδημοσίευση από: http://mystikos-planitis.blogspot.com/

1 σχόλιο:

ellasAZ είπε...

Άριστο κείμενο, με τεράστιες αλήθειες, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν τα βλέπουν οι Έλληνες όλα αυτά; Τί έπαθαν επιτέλους, πνευματική στειρότητα;