Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Πομάκοι "Ταλιμπάν" προπηλάκισαν Γαλλικό τηλεοπτικό συνεργείο στις Θέρμες της Ξάνθης. Ο διεθνής διασυρμός της χώρας από τα "τσιράκια" της Τουρκίας και η σιγή ιχθύος κυβέρνησης και ΜΜΕ


Σε ιερή εξέταση, υποβλήθηκε γαλλικό τηλεοπτικό συνεργείο γιατί έκανε το ατόπημα να κάνει γυρίσματα στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Εξαναγκάστηκε σε καφενείο να δείξει τα πλάνα που τράβηξε, να σβήσει αυτά που ενοχλούσαν και ήταν παιδάκια που έκαναν γυμναστική στο δημοτικό σχολείο, να δεχθεί ανελέητη φραστική επίθεση και πρωτόγνωρες απειλές.

Γυναίκες με ρόπαλα και άνδρες με τσεκούρια, κινήθηκαν απειλητικά κατά του αυτοκινήτου του συνεργείου, ενώ με καθυστέρηση μιας ώρας έφτασαν πάνω από 20 περιπολικά, ο υποδιευθυντής της αστυνομίας στην Ξάνθη, υποψήφιοι και νυν δήμαρχοι για να εκτονώσου την κατάσταση που άναψε εκ του μη όντως, σαν δαδί.


Άστοχη η παρουσία το προέδρου του πανελλήνιου συλλόγου Πομάκων, πρώην υποψηφίου με το ΛΑ.Ο.Σ Ιμάμ Αχμέτ που προσπάθησε να επιβληθεί κι έγινε στόχος αν και αδικαιολόγητη θεωρείται η όλη κινητοποίηση και η λογοκρισία στην δημοσιογραφική έρευνα των γάλλων και την καταγραφή που επιχειρούσαν. Αλήθεια στοχοποιήθηκε ποτέ τουρκικό τηλεοπτικό συνεργείο από αυτά που άπειρες φορές κινούνται ανεξέλεγκτα και δίχως τηρούμενες προδιαγραφές;
Σε δύο ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες που την τελευταία δεκαετία σηκώνουν κεφάλι διεκδικώντας τον αυτοπροσδιορισμό τους, την διδασκαλία της γλώσσας και την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, τους Πομάκους και τους Ρομά επέλεξε το παρακράτος που δρα και κινείται κατ εντολή του τουρκικού προξενείου να βρίσκονται σε εβδομαδιαία βάση γεγονότα που δημιουργούν εκρήξεις, προκαλούν δημοσιότητα, κινητοποιούν αρχές κι γενικά ερμηνεύονται και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά το δοκούν.

Στην φάση που ξεναγούνταν στην γενέτειρα του προέδρου του πανελλήνιου συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ υπεύθυνου της εφημερίδας «Ζαγάλισα» στις Θέρμες υπήρξαν αντιδράσεις γιατί τους πήγε στο σχολείο όπου υπηρέτησε ως δάσκαλος κι έκαναν κάποια πλάνα, ενώ εκείνη την ώρα τα παιδιά βρισκόταν στο μάθημα της Γυμναστικής.

Σημειωτέον ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται ειδική άδεια από την διεύθυνση μειονοτικής εκπαίδευσης που εδρεύει στην Κομοτηνή. Εκείνο το οποίο τελικά φάνηκε ότι προκάλεσε, ήταν η παρουσία του κ. Ιμαμ Αχμέτ στην εκπομπή και οι θέσεις που ανέπτυσσε καθώς δεν του συγχωρούν το γεγονός ότι υπήρξε υποψήφιος στις εθνικές εκλογές με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις και για τα γυρίσματα και για την παρουσία των Γάλλων δημοσιογράφων και τεχνικών.

Το πηγαδάκι των πρώτων αντιδράσεων εν ριπή οφθαλμού έγινε αφορμή να στηθεί ένα νέο επεισόδιο με γκρουπ ανθρώπων που έφταναν με εχθρικές κι απειλητικές διαθέσεις από Μελοίβια, Εχίνο, Άνω και Κάτω Θέρμες, Κοτύλη, Δημάριο κι άλλα χωριά για να συγκεντρωθούν τελικά περίπου 800 άτομα που φώναζαν, ούρλιαζαν, είχαν επιθετικές διαθέσεις κι έδειχναν όλο το κράτος του παραλόγου που βρισκόταν σε ένταση.

Στόχος το γαλλικό συνεργείο που εκπροσωπούσε το κρατικό κανάλι και η προσέγγισή τους στα Πομακοχώρια. Φώναζαν ότι είναι Τούρκοι, ενώ ειδοποίησαν όλα τα γνωστά τσιράκια του προξενείου στην περιοχή και περιέργως κατέφθασε το τουρκικό ΤRT οι υπεύθυνοι των εφημερίδων MILLET και BIRLIK καταγράφοντας την διαδήλωση, ο δήμαρχος Μύκης Μεχμέτ Αγγά, ο αντινομάρχης Μεμίς Τουρκές, ο Μουσταφά Τσουκάλ, ο πρόεδρος Θερμών Ναζήφ Χασάν κι άλλοι.

Ο Ιμάμ Αχμέτ αναστατωμένος μίλησε στο «Χρόνο» λέγοντας ότι λίγο έλειψε να τους λυντσάρει ο όχλος, τα φερέφωνα του προξενείου που πασχίζουν για την τουρκοποίηση των Πομάκων.

“Νοιώθω ντροπή και αηδία, αίσχος για ότι συνέβη, αφαιρούσαν τα dvd από το τηλεοπτικό συνεργείο, τους προσέβαλαν, οι δύο γυναίκες έκλαιγαν μη μπορώντας να καταλάβουν τι συνέβη, τους τρομοκράτησαν, κι όσο εγώ δεν έκαναν πίσω τόπο εναντιωνόταν. Ξεκίνησε μια ανοικτή μάχη των Πομάκων κατά του τουρκικού προξενείου και των άνομων παιγνιδιών του, δεν θα μας κάνουν κουμάντο αυτοί, δεν θα μιλάς, δεν θα δίνεις συνεντεύξεις» όπως επιβάλλουν αυτοί θα πει, ενώ καυτηριάζει και την καθυστέρηση της άφιξης 20 περίπου περιπολικών. Δεν μπορεί η κινητοποίηση να γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και η αστυνομία να φτάνει μετά από μια ώρα…

Για να εκτονωθεί η ένταση έγινε μια επιτροπή …διαιτησίας, όπου σε καφενείο των Θερμών κατέληξε το υλικό με τα dvd έγινε δημόσια προβολή των πλάνων και με την υπόδειξη του δικηγόρου Ικσάν Κεχαγιά που εκπροσωπούσε τους κατοίκους, του αστυνομικού υποδιευθυντή και την καλή θέληση των Γάλλων που με απορία αντιμετώπιζαν όλη αυτή την απρόβλεπτη κατάσταση που θύμιζε Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και σίγουρα όχι σε κάποιο κομμάτι ευρωπαϊκής χώρας, σβήστηκαν τα επίμαχα σημεία τα οποία ζήτησε η ιερή εξέταση και αφέθηκαν ελεύθεροι να γυρίσουν στο ξενοδοχείο και την πατρίδα τους!
Το πώς διασώθηκαν από τα ρόπαλα που έφεραν γυναίκες μαζί τους και τα τσεκούρια που είχαν οι άνδρες, γύρω από το αυτοκίνητό τους, είναι ένα θαύμα.

Το σίγουρο είναι ότι θα μεταφέρουν αυτές τις εικόνες στην πατρίδα τους, ασχέτως αν δεν ήταν σε θέση σε μια τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα να τις καταγράψουν, αφού αυτό τελικά ήταν προνόμιο μόνο των τουρκικών ανταποκριτών τηλεοπτικών Μέσων αφού και κανένα τηλεοπτικό ή άλλο ελληνικό μέσο από την Ξάνθη δεν πήρε είδηση τι γινόταν για να ανηφορίσει στις Θέρμες.

Εμείς ως μέσο θλιβόμαστε με ότι έζησαν οι Γάλλοι συνάδελφοί μας και τους ζητούμε συγνώμη για την άθλια αυτή εμπειρία κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και τους καλούμε να έρθουν στην Θράκη να την γνωρίσουν καλύτερα και να μην επηρεαστούν από αυτό που έζησαν. Ήταν όμως μια πτυχή που δείχνει πόσο εύκολα πέντε προβοκάτορες, μπορούν να στήσουν ένα επεισόδιο για να εκθέσουν την Ελλάδα ακόμη και διεθνώς.

Μελαχροινή Μαρτίδου
Εφημερίδα Χρόνος Κομοτηνής.

Αναδημοσίευση από: http://www.pistos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: