Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Έβαλε πίνακα με Εβραίους στο γραφείο του ο πρωθυπουργός. Θαυμάστε τον.


Όταν η “πλακίτσες” κρύβουν σκοπιμότητες παύουν να έχουν πλάκα…. Ο Γ.Παπανδρέου αναλαμβάνοντας την εξουσία μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου ανάμεσα στις πρώτες αλλαγές που φρόντισε να κάνει στην Ελλάδα ήταν η αποκαθήλωση του ιστορικού πίνακα “Η Ελλάς ευγνωμονούσα” απο το Μέγαρο Μαξίμου.

Πολλοί αναρωτήθηκαν τότε για ποίο λόγο ο πίνακας-σύμβολο εξαφανίστηκε ξαφνικά απο το γραφείο του πρωθυπουργού, ενώ κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι στην προσπάθεια να αποφευχθούν οι αντιδράσεις είχαν αφήσει να εννοηθεί οτι ο πίνακας αποκαθηλώθηκε δήθεν διότι θα πήγαινε για συντήρηση.


Στίς 4/8/2010 αναγνώστες μας ενημέρωσαν για ένα πολύ σοβαρό θέμα που είχε να κάνει με την αντικατάσταση του εν λόγο πίνακα απο έναν άλλο ο οποίος απεικόνιζε Εβραίους ραβίνους !

Οι αναγνώστες μάλιστα επιβεβαίωναν την πληροφορία με το σύνδεσμο :
http://bang-gr.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html απο όπου προκύπτει πως το αποκαλυπτικό θέμα είχε ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Το δίκτυο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ερευνώντας τη συγκεκριμένη πληροφορία και σε επικοινωνία με συνεργαζόμενα blogs , διαπίστωσε πως το θέμα είχε ήδη αναδημοσιευθεί και απο αρκετούς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι είχαν αναρτήσει την ίδια φωτογραφία και πολλοί απο αυτούς ανέφεραν ως πηγή της συγκεκριμένης “αποκάλυψης” το bang-gr .

Στη συνέχεια το δίκτυο μας προώθησε τα συγκεκριμένα email με την πληροφορία στη διανομή και απο εκεί το επίμαχο θέμα κατέληξε σε συντάκτη μας.

Εξ’ αιτίας της βαρύτητας του θέματος, επικοινωνήσαμε παράλληλα και με το bang-gr αναφορικά με την αξιοπιστία ενός τόσο τρανταχτού θέματος που περιελάμβανε εκτός της επίμαχης φωτογραφίας (με τους ραβίνους) και το ύφος του συγκεκριμένου άρθρου που αναφερόταν σε αποκλειστική αποκάλυψη του bang-gr

Ο συντάκτης μας στη συνέχεια δημοσίευσε το άρθρο του αναφέροντας ώς πηγή των στοιχείων με ενεργό σύνδεσμο (λινκ) στο αρχικό δημοσίευμα του bang-gr

Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, ο ενεργός σύνδεσμος στην αρχική πηγή ενός δημοσιεύματος “τιμά” ή “εκθέτει” την ίδια την πηγή (ιστότοπο) αφού λειτουργεί και ώς “επιφύλαξη” αναφορικά με τις απόψεις του συντάκτη ή ακόμα και την αξιοπιστία του άρθρου.

Δεδομένου όμως οτι το bang-gr ουδέποτε μπήκε στον κόπο να μας απαντήσει για το σοβαροφανές δημοσίευμα του, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε τη συγκεκριμένη ανάρτηση μερικές ώρες αργότερα , αφού σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να αναφερθούμε κι εμείς ώς “πηγή” στη συνέχεια ενός δημοσιεύματος με στοιχεία του bang-gr που προφανώς κάνει πλακίτσες με άψογα φωτομοντάζ οπου προσεκτικά πλαισιώνει με παραπλανητικά άρθρα.

Πέρα όμως απο αυτά….

Κι επειδή τόσο οι αναγνώστες που μας έστειλαν το θέμα όσο και τα blogs που το αναδημοσίευσαν απο το bang-gr , μόνο για πλάκα δεν πήραν την “πλάκα” του αναξιόπιστου αυτού blog…

Επειδή η “πλάκα” παύει να έχει πλάκα όταν δημοσιεύεις δήθεν “αποκαλύψεις” με ένα άκρως επαγγελματικό φωτομοντάζ το οποίο μόνο της πλάκας δεν είναι, αφού θα μπορούσε να είχε ξεγελάσει ακόμη και ειδικούς.

Επειδή η δήθεν “αποκάλυψη” του bang-gr εκτός της επίμαχης φωτογραφίας συνοδεύεται απο ένα σοβαροφανέστατο και καθαρά παραπλανητικό άρθρο που δεν δίνει περιθώρια για… “πλάκες”. Τότε… κάτι άλλο φαίνεται να συμβαίνει.

Κι αυτό που συμβαίνει έχει εξήγηση…

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά blogs που δημοσιεύουν σατυρικά φωτομοντάζ σχετικά με τα γεγονότα της επικαιρότητας.

Πέρα απο το όποιο χιούμορ ή άποψη τους είναι προφανές και ξεκάθαρο οτι δεν κρύβουν τίποτα κακόβουλο πίσω απο το μοντάζ των φωτογραφιών, αφού αυτό φαίνεται με την πρώτη ματιά οτι πρόκειται για πλάκα.

Ποτέ το φωτομοντάζ δεν πλαισιώνεται απο παραπλανητικό άρθρο που να επιβεβαιώνει οτι η καλο μονταρισμένη φωτογραφία δεν είναι πλάκα αλλά αφορά πραγματικό γεγονός.

Aφού λοιπόν μας κάνουν μια “αποκάλυψη” για… πλάκα.

Ας τους κάνουμε κι εμείς μια αποκάλυψη…. Χωρίς πλάκα.

Το bang-gr.blogspot.com και το επώνυμο blog του Νίκου Καραμπάση nkarabasis.blogspot.com αποτελούν επίσημα παραρτήματα του φιλοκυβερνητικού i-reportergr.com

Τυχαίο ; ……KΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ.

Είναι γνωστό οτι τόσο το i-reportergr.com όσο και τα παραρτήματά του, τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ των κυβερνητικών θέσεων για φίμωση της μπλοκόσφαιρας τονίζοντας μάλιστα τoν επώνυμο χαρακτήρα τους

Χαρακτηριστικό το απόσπασμα απο το επώνυμο άρθρο του Νίκου Καραμπάση :

“Εδω μιλάμε για την επαγγελματική λειτουργία της ενημέρωσης. Κι αυτή δεν μπορεί παρα να είναι επώνυμη. Τελεία και παύλα”

Οι “επώνυμοι” όμως επαγγελματίες του i-reportergr και nkarabasis.blogspot.com φρόντισαν να κρατήσουν ΑΝΩΝΥΜΟ το τρίτο σκέλος του τρίπτυχου τους , και αυτό δεν είναι άλλο απο το “πλακατζίδικο” bang-gr.blogspot.com

Το bang-gr.blogspot.com σε ένα σοβαροφανές προφίλ και παρά το ότι αποτελεί μέρος των επωνύμων και επαγγελματιών…

Περιέργως κράτησε την ανωνυμία του για να δημοσιεύει παραπλανητικές ειδήσεις με το πρόσχημα της…. πλάκας.

Η “πλάκα” όμως παύει να έχει πλάκα όταν κρύβει σκοπιμότητες.

Την εποχή που η κυβέρνηση ψάχνει απεγνωσμένα να βρεί πρόσχημα για να δικαιολογήσει την προώθηση νομοσχεδίου για την φίμωση των μπλόγκς . Το bang-gr διευκολύνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης κάνοντας στους αναγνώστες του…. “πλακίτσες”

Οι πλακίτσες όμως γίνονται με τέτοιο τρόπο που να μοιάζουν αληθινές έτσι ώστε να προκαλούν και να αναπαράγονται εύκολα όχι όμως ώς “πλακίτσες” αλλά ώς παραπλανητικές ειδήσεις απο τα blogs…

Άραγε μιλάμε για ξεκάθαρη σκοπιμότητα που κρύβουν καλά πίσω απο την “κουρτίνα” της ανώνυμης πλάκας !

Επειδή το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ όπως προκύπτει και απο το λογότυπο μας , φοράει κουκούλα και τιμά την ανωνυμία των συντακτών του και όσων επικοινωνούν μαζί του.

Συνιστά στους αναγνώστες και κυρίως στα ελεύθερα blogs του διαδικτύου να προσέχουν τους “επώνυμους” και τις παραπλανητικές παγίδες τους, στην προσπάθεια τους να συκοφαντήσουν τα blogs για σκοπιμότητες και να στηρίξουν έτσι το κυβερνητικό έργο του ελεγχόμενου δηλωμένου blogging με στόχο τη φίμωση κάθε ελεύθερης φωνής στο διαδίκτυο.

http://tiresias-press.blogspot.com/2010/08/blog-post_5865.html

Αναδημοσίευση από: http://thenetwar.com/

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΑΘΟΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΓΟΝΟΣ ΙΕΧΩΒΑΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΕΛΕΪΝΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΕ ΜΕ ΟΙΚΤΡΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ......ΔΕΙΧΝΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ...ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ......ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΕΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ..ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ .......ΕΝΑ ΜΕΝΕΙ Σ΄ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.....ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΚΛΩΤΣΗΔΟΝ...ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ .......ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟΥΕ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ ......ΚΑΙ Σ΄ΑΝΩΤΕΡΑ "κυριε" ΓΑΠ =ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΜΗΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ......ΗΡΩΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ......ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΙΑ ..ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ .....ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ......ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥ ....