Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Μολυσμένο το «αθάνατο νερό»;


Αθάνατα ή θανάσιμα; Προκάλεσαν την αθανασία του Αχιλλέα ή το θάνατο του Μεγαλέξανδρου;

Τα ύδατα της Στυγός στο όρος Χελμός της Αχαΐας, τα...
περίφημα νερά της αρχαιότητας από τα Τάρταρα, έχουν απασχολήσει από τον Παυσανία και τον Ησίοδο μέχρι φιλολόγους, τοξικολόγους αλλά και απλούς ορειβάτες.

Είναι όμως αληθινές οι φήμες για τις δηλητηριώδεις ιδιότητες του; «Πολύ πιθανόν» απαντά η ιστορικός Άντριεν Μείτζορ, ερευνήτρια του πανεπιστημίου Στάνφορντ των ΗΠΑ.
Πρόσφατα, εξάλλου, τα ύδατα της Στυγός (γνωστά και «μαυρονέρι») κατηγορήθηκαν και για το θάνατο του Μεγαλέξανδρου! Ποια όμως εκδοχή είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, η «αθανασία» του Αχιλλέα ή ο θάνατος του Μεγαλέξανδρου;

Σύμφωνα με τους τοξικολόγους, τα νερά της Στυγός που πηγάζουν από τον ποταμό Κράθη, περιέχουν ένα βακτηρίδιο την οποίο παράγει μια ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA με αρχικά συμπτώματα αυτά της αδυναμίας, της κόπωσης και των ξαφνικών πόνων με κατάρρευση -εν συνεχεία- των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου, ανάλογα συμπτώματα δηλαδή με αυτά που εμφανίστηκαν στο Μεγαλέξανδρο προτού πεθάνει.

Πάντως αρκετοί από τους κατοίκους της Ακράτας Αχαΐας που βρίσκεται κοντά στα νερά, δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει από το «αθάνατο νερό» χωρίς έχουν πάθει τίποτα. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα εμφανίσουν σημάδια αθανασίας!

Αναδημοσίευση από: http://www.star.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: