Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Τι είχε αποκαλύψει για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Πρόεδρος της Βουλής της Ινδονησίας, Χ. Ν. Βαχίντ, όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας;


Διαβάστε δύο αποκαλυπτικές ειδήσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Μάϊο του 2009, κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Βουλής της Ινδονησίας, Χ. Ν. Βαχίντ, στην Ελλάδα, όπου μίλησε όχι μόνο για αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, αλλά και το πού πιστεύουν ότι βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου!


Επίσκεψη του προέδρου της Βουλής της Ινδονησίας Χ. Ν. Βαχίντ στη χώρα μας

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας δέχθηκε τον πρόεδρο της Βουλής της Ινδονησίας Χ. Ν. Βαχίντ, προς τον οποίο τόνισε ότι παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πρόοδο της μεγάλης χώρας του. Τον ευχαρίστησε μάλιστα για τις θέσεις τις οποίες παίρνει η Ινδονησία σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Κυπριακό, η ισλαμική διάσκεψη, το πρόβλημα της πΓΔΜ και εξέφρασε την ικανοποίησή τους διότι η Ινδονησία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο τόσο στο κίνημα των Αδεσμεύτων όσο και στο ASEAN. "Και χαίρομαι γιατί εξακολουθείτε να αγαπάτε τον Μέγα Αλέξανδρο", πρόσθεσε ο κ. Παπούλιας. Ο πρόεδρος της Βουλής της Ινδονησίας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ υψηλών αξιωματούχων των δύο χωρών ενισχύουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Ινδονησίας. (Δελτίο Τύπου, 28/5/2009)

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτρης Σιούφας, συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Συμβουλευτικής Συνέλευσης της Ινδονησίας, Δρ. H.M. Hidayat Nur Wahid, ο οποίος τον επισκέφθηκε μαζί με την Αντιπρόεδρο της Συνέλευσης, Δρ. BRA. Moeryati Sodibyo, συνοδεία ινδονησιακής αντιπροσωπείας.
Στη συνάντηση μετείχαν η κ. Έλσα Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και Αντιπρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) -του παγκόσμιου οργανισμού των κοινοβουλίων- καθώς και ο βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης, γραμματέας της Ομάδας Φιλίας της Βουλής με το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας.
Υποδεχόμενος ο κ. Σιούφας τον Ινδονήσιο ομόλογό του δήλωσε τα ακόλουθα:
«Αγαπητέ κύριε Wahid, Πρόεδρε της Λαϊκής Συμβουλευτικής Συνέλευσης της Ινδονησίας, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην Ελλάδα και στη Βουλή των Ελλήνων. Τόσο ο ίδιος όσο και η Αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία Παπαδημητρίου, καθώς και ο καθηγητής κύριος Θανάσης Λεβέντης, γραμματέας της Ομάδας Φιλίας του Κοινοβουλίου μας με το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας, καλωσορίζουμε, επίσης, την αντιπροσωπεία η οποία σας συνοδεύει, ευχόμενοι καλή διαμονή στην Ελλάδα. Βρίσκεστε στην Ελλάδα, φίλη χώρα προς τη μεγάλη χώρα σας, στην Ελλάδα που γέννησε τη Δημοκρατία και έδωσε στον κόσμο τα γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες. Αλλά και η σύγχρονη Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, είναι μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στις 25 πιο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, αλλά και οι σχέσεις των αντιπροσωπευτικών σωμάτων της Ινδονησίας με τη Βουλή των Ελλήνων βρίσκονται επίσης σε υψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι κατά το επόμενο διάστημα θα έχουμε ιδιαίτερα δημιουργική συνεργασία. Συνεργαζόμαστε, ακόμη, στο πλαίσιο της IPU, της παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης.
Έχει πρόσθετους λόγους η Βουλή των Ελλήνων να ευχαριστήσει τα αντιπροσωπευτικά σώματα της Ινδονησίας, για τις θέσεις που έχετε πάρει σε δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα. Αναφέρομαι στο θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας των Σκοπίων, που έχετε αναγνωρίσει από το 1993 με τη διεθνή ονομασία της FYROM, αλλά και στη θέση που έχει η χώρα σας σε ό,τι αφορά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ελληνικός λαός και τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων εκτιμούν ιδιαίτερα τις θέσεις αυτές της χώρας σας.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να διαβιβάσετε στα μέλη των αντιπροσωπευτικών σας σωμάτων τους χαιρετισμούς και την εκτίμηση όλων των μελών της Βουλής των Ελλήνων, όλων των πολιτικών της πτερύγων. Δράττομαι, επίσης, της ευκαιρίας να σας καλέσω να επισκεφθείτε επισήμως το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω ότι η χώρα σας είναι μεγάλη και ιδιαίτερα όμορφη. Θέλω να διαβιβάσετε στο λαό της Ινδονησίας τα ιδιαίτερα φιλικά αισθήματα του ελληνικού λαού.
Στην αντιφώνησή του ο κ. Wahid ανέφερε:
«Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς επιθυμώ να σας ευχαριστήσω, εκφράζοντας και τα αισθήματα της αντιπροσωπείας μας, για την ευγενική υποδοχή και τη φιλοξενία σας εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων. Γνωρίζω ότι και εσείς προσωπικά αλλά και το Ελληνικό Κοινοβούλιο διαδραματίζετε ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και βεβαίως στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδονησίας. Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία της επίσκεψής μας εδώ, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε επίσημη πρόσκληση προσβλέποντας σε επικείμενη επίσκεψή σας στην Τζακάρτα. Μαθαίνουμε ότι έχετε στη χώρα σας περίπου 3.000 νησιά. Στην Ινδονησία έχουμε περί τα 17.000. Η Ελλάδα είναι πολύ γνωστή στη χώρα μας. Ονόματα αρχαίων φιλοσόφων όπως του Σωκράτη και του Πλάτωνα είναι γνωστά, μάλιστα στα βόρεια της Σουμάτρα φημολογείται ότι βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς στην Ινδονησία αποκαλούμε τον Μέγα Αλέξανδρο Iskandar και ο μεγαλύτερος αυτοκράτορας ονομάζεται Iskandar Muda, που σημαίνει Αυτοκράτορας της Ένωσης. Αυτό είναι και το όνομα ενός αεροδρομίου μας.
Για μια ακόμη φορά, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για το σημαντικό ρόλο σας στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων».
Ανταπαντώντας ο κ. Σιούφας είπε:
«Κύριε Πρόεδρε, η αντιφώνησή σας ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Αποδέχομαι την πρόσκλησή σας να επισκεφθώ τα νομοθετικά σώματα της χώρας σας, στέκομαι όμως στις αναφορές που κάνατε στον Μέγα Αλέξανδρο και στο γεγονός ότι ένα από τα αεροδρόμια της χώρας σας φέρει το όνομά του.
Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν μαθητής του Αριστοτέλη και ο σκοπός της εκστρατείας του σ’ ένα μεγάλο μέρος του τότε γνωστού κόσμου ήταν να ενώσει τους λαούς, ώστε με τον πολιτισμό να κάνουν βήματα και άλματα προς καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργικά επιτεύγματα, με ενότητα και συνεργασία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις αναφορές σας αυτές».

(ΠΗΓΗ: http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Deltia-Typou/?press=2a8ffe40-bd3a-4c09-b30c-3f970485a351)

Αναδημοσίευση από: http://www.sakketosaggelos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: