Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Ανακάλυψη απολιθωμάτων ελεφάντων και λευκών καρχαριών στη ΡόδοΚΩΝΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ, κουκουνάρες, κοράλλια, ακόμη και ευρήματα από ελέφαντες και καμηλοπαρδάλεις ηλικίας εκατομμυρίων ετών εντόπισε ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Ρόδο. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή της Παλαιοβοτανικής Παλαιοντολογίας κ. Ευάγγελο Βελιτζέλο, ανακάλυψε σε διάφορες περιοχές της Ρόδου σημεία όπου υπάρχουν απολιθώματα μεγάλης επιστημονικής και μουσειακής σημασίας.
 Οπως υπογραμμίζουν μάλιστα, στα νέα ευρήματα που προέκυψαν από ανασκαφές τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνεται μία σπάνια απολιθωμένη χλωρίδα κωνοφόρων, όπως είναι τα νέα είδη πευκίδων (κώνοι, σπέρματα, βελόνες). «Τα ευρήματα των πευκίδων είναι μοναδικά στον κόσμο και οι τεράστιοι κώνοι πεύκης που έχουν βρεθεί στην περιοχή Ασγούρου της Ρόδου ενδεχομένως να υπάρχουν στη Λευκωσία της Κύπρου», λέει ο καθηγητής κ. Βελιτζέλος και προσθέτει: «Τα σπάνια αυτά κωνοφόρα δένδρα μαζί με άλλα κωνοφόρα της ευρύτερης περιοχής αποτελούν ένα σπάνιο παλαιοντολογικό υλικό και η ανεύρεση των πευκίδων στο νησί της Ρόδου σε ιζήματα 1,6 έως 1,8 εκατομμυρίων χρόνων είναι σημαντική, καθότι για πρώτη φορά έχουμε επιστημονικά δεδομένα για τη γεωιστορική εξέλιξή τους από εκατομμύρια χρόνια μέχρι σήμερα».

160 εκατομμύρια χρόνια
Οπως ανέφερε ο κ. Βελιτζέλος, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία εντοπίστηκαν κρινοειδή και κοράλλια, όπως επίσης και στο Φαληράκι κοράλλια που η ηλικία τους εκτιμάται στα 160 εκατομμύρια χρόνια. Ακόμη στις περιοχές Αφάντου και Καλλιθέας εντοπίστηκε ένα νέο είδος κουκουνάρας που το μήκος του έφτανε τα 40 εκατοστά, ενώ στις περιοχές Πλημμύρι και Κατταβιά εντοπίστηκαν ευρήματα από ελέφαντες και καμηλοπαρδάλεις. Σημαντικό εύρημα αποτελούν τα δόντια καρχαριών, μεταξύ των οποίων και του άσπρου καρχαρία, όπως επίσης και πολλών ψαριών.

Η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια το κλίμα στη Ρόδο ήταν υποτροπικό και δεν ξεπερνούσε τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τους τρεις μήνες του χειμώνα η θερμοκρασία ήταν κάτω από το μηδέν.

«Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίζονται μοναδικοί ασβεστόλιθοι ηλικίας 230 εκατομμυρίων χρόνων με χαρακτηριστικά απολιθώματα φυκών, καθώς επίσης και κρινοειδών και μικροαπολιθωμάτων, η δε εμφάνιση αυτή που θεωρείται μοναδική στον ελληνικό χώρο, παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό και μουσειακό ενδιαφέρον».

Αναδημοσίευση από:www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: