Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Ανακαλύφθηκε απολιθωμένος βάλτος ηλικίας 20.000.000 ετών στα Γρεβενά.


Ένας απολιθωμένος βάλτος που, 20.000.000 χρόνια πριν, φιλοξενούσε σπάνια είδη φυτών, ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε περιοχή του νομού Γρεβενών κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιούσαν επιστήμονες του Τμήματος Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα βάλτο που ευδοκιμούσε κάτω από το τροπικό έως υποτροπικό κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή στον ελλαδικό χερσαίο χώρο. Η μέση θερμοκρασία κυμαινόταν στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου και οι βροχές ήταν συχνό φαινόμενο.


Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η περιοχή στα Γρεβενά είχε μετατραπεί σε μια υποτροπική ζούγκλα, όπου κωνοφόρα δέντρα και φοίνικες περιέκλειαν μια τεράστια περιοχή από φτέρες, δαφνίδες και άλλα δέντρα που προσέφεραν καταφύγιο σε μια άγνωστη ως επί το πλείστον πανίδα. Η έκταση του βάλτου είναι πολύ μεγάλη και οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών εικάζουν ότι στα βαθύτερα πετρώματα της περιοχής μπορεί να βρεθούν απολιθώματα ερπετών και κροκοδείλων που ζούσαν τότε σε βαλτώδεις περιοχές.

Εκτός από τα απολιθωμένα φυλλώματα, οι ειδικοί εντόπισαν απολιθωμένα μαλάκια, κοχύλια και εχίνους. Τα απολιθωμένα φυλλώματα δέντρων βρέθηκαν πάνω σε πετρώματα, η ηλικία των οποίων χάνεται μέσα στο χρόνο. Τα παλαιότερα πετρώματα στα Γρεβενά ανήκουν στην Πελαγονική ζώνη και αποτελούνται από σχιστόλιθους, γνεύσιους, μάρμαρα, μεταψαμμίτες και μεταβασάλτες. Πάνω σε αυτά έχουν επικαθήσει πετρώματα ηλικίας 180.000.000 ετών, που αποτελούν το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου, το οποίο προέρχεται από πετρώματα ωκεάνιου φλοιού, όπως περιδοτίτες, πυροξενίτες, γάββρους, διορίτες, βασάλτες και ασβεστόλιθους. Τα νεώτερα ιζήματα της περιοχής έχουν ηλικία από 5.000.000 χρόνια και έπειτα και αποτελούνται από παλιές αποθέσεις του ποταμού Αλιάκμονα.

Αναδημοσίευση από: kapistri.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: