Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Οι Έλληνες ανακάλυψαν την Γερμανία το 1.500 π.Χ


Πολύ πριν σαλπάρουν για νέους τόπους και νέες πηγές πλούτου οι μεγάλοι Ισπανοί και Πορτογάλοι εξερευνητές, οι Έλληνες σπρωγμένοι απ' τ' ανήσυχο πνεύμα της περιέργειας, της αγάπης για την περιπέτεια και την αναγκαιότητα απόκτησης δυσεύρετων υλικών, γνώρισαν πρώτα το γεμάτο με νησιά Αιγαίο, ύστερα τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο και τέλος τις ακτές του Ατλαντικού και του Ινδικού Ωκεανού, καθώς και την βόρεια θάλασσα, Γερμανία και Αγγλία.


Η μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων μας δίνει τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες για εκτενείς εξερευνήσεις. Ο Ηρακλής φαίνεται πως ήταν ο πρώτος εξερευνητής, αφού έφτασε όχι μόνο μέχρι το σημερινό Γιβραλτάρ (Ηράκλειες Στήλες), αλλά και στη Βόρεια Αφρική, αναζητώντας τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων.

Ο Ευήμερος αναφέρει ότι οι Κρήτες είχαν εγκατασταθεί στο νησί Παγχαία του Ινδικού Ωκεανού, όπου και έχτισαν ναό αφιερωμένο στον Δία. Η Ινδία ήταν τότε ο πιο μακρινός προορισμός που υποσχόταν αμύθητα πλούτη. Περισσότερες πληροφορίες έχουμε για τα ταξίδια προς την Κυρήνη.

Στην Μινωική εποχή γίνονται οι πρώτες επαφές με την Αίγυπτο και τις ακτές της Συρίας. Οι έμποροι της Μινωϊκής Κρήτης φαίνεται πως έπαιξαν σοβαρό ρόλο στο εμπόριο την εποχή της ΧΙΙ αιγυπτιακής δυναστείας (1999 - 1786 π.Χ.). Επίσης ταξίδεψαν και στην Βόρεια Θάλασσα, όπου υπάρχουν σε αφθονία πρώτες ύλες (κυρίως αλλά όχι μόνο χαλκός)απαραίτητες για την κατασκευή όπλων , ειδικά την τότε εποχή, εποχή του χαλκού.

Φυσικά, όλα ωραία και καλά, καλές οι μυθολογικές, ιστορικές πηγές αλλά η Ιστορία για να περιορίσει την αμφισβήτηση χρειάζεται τεκμηρίωση. Όχι μόνο με λόγια θεωρίες και υποθέσεις, αλλά με ευρήματα.

Η καλή Ιστορία.
Εποχή του χαλκού (3.200 - 1.050 πΧ) - Μινωική Κρήτη
Κατά την διάρκεια της Μινωικής περιόδου όλα τα προϊόντα συλλέγονταν στο παλάτι και κατόπιν κατευθύνονταν προς τις εγχώριες και τις ξένες αγορές. Οι ανταλλαγές προϊόντων με μακρινές χώρες, απ' όπου οι Μινωίτες προμηθεύονταν τις πρώτες ύλες, εξυπηρετούνταν από την άριστα οργανωμένη ναυτιλία. Από αυτή την οργανωμένη ναυτιλία βρέθηκαν υλικά στην Βόρεια Γερμανία!

Ο καθηγητής Hans-Peter-Dürr σε ανασκαφές στην περιοχή Βαττ της βόρειας Γερμανίας έφερε στο φώς ευρήματα μινωοϊκού πολιτισμού εμπλουτισμένα με γράμματα της γραμμικής Α, τα οποία αναγνωρίστηκαν απο το εργαστήριο με την Ισοτοπική ανάλυση ότι κατασκευάστηκαν στην Κρήτη το 1500 π.Χ.!!!

Η Ιστορία τώρα δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί, αλλά η διόρθωση είναι αναπόφευκτη.

Αναδημοσίευση από: http://epanellinismos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: