Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Μοναχός χαμογέλασε 45 λεπτά μετά τον θάνατο του.


Πιστεύω πως τα λόγια είναι φτωχά όταν πρέπει να περιγράψουν ένα τέτοιο γεγονός. Οι φωτογραφίες του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού μιλούν από μόνες τους. Ο γέροντας εκοιμήθει τα χαράματα στις 1.7.2009 καταπονημένος σωματικά από μία λοίμωξη.
 Πριν αφήσει την μακάρια ψυχή του στα χέρια του δημιουργού έκανε τον σταυρό του και παρέδωσε το πνεύμα του. Η πρώτη φωτογραφία είναι τραβηγμένη λίγα λεπτά μετά την εκδημία του. Μετά από την είδηση της κοίμησης του σύσσωμη η μοναστική αδελφότητα της Ιεράς μονής Βατοπαιδίου, καθώς και οι επισκέπτες της μονής, συγκεντρώθηκαν στο κελί του μοναχού Ιωσήφ για να ετοιμάσουν το σώμα του για την κηδεία του. Τότε έγινε κάτι το πραγματικά θαυμαστό. Ο γέροντας αν και νεκρός εδώ και 45 λεπτά χαμογέλασε και το χαμόγελο του αποτυπώθηκε στο πρόσωπο του με τόση ουράνια γαλήνη που φαίνεται στις επόμενες δύο φωτογραφίες.

Ο μοναχός Ιωσήφ θεωρείτε από τους τελευταίους αγίους του αγίου όρους. Είχε το διορατικό χάρισμα και ολόκληρος ο βίος του χαρακτηρίστηκε από την μεγάλη αγάπη του προς τον θεό και τον άνθρωπο. Γεννήθηκε το 1920 στην Κύπρο και μόνασε σε μικρή ηλικία. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν πραγματικό ζηλωτή της πίστης και ένθερμο υποστηρικτή της αγάπης.

Ιωάννης Καρυοφυλάκης.

Σημ: Οι φωτογραφίες είναι από το http://vatopaidi.wordpress.com

2 σχόλια:

Alice,Blueheart, Hermionie and other story-tellers.... είπε...

Η δουλειά σας στο blog είναι πολύ ενδιαφέρουσα κατα την άποψη μου. Χαίρομαι που "βγάζετε" στη φόρα και θέματα που αφορούν την Πίστη και την Έκκλησία, διότι πλέον λίγοι πιστεύουν πραγματικά σ' αυτήν. Αντί για "καντήλια" για παπάδες διάβασα και κάτι διαφορετικό, βρε παιδί μου!

Keep going!

Alice,Blueheart, Hermionie and other story-tellers.... είπε...

Ενδιαφέρουσα η δουλειά σας. Χαίρομαι που βγάζετε στη φόρα και θέματα που αφορούν την Πίστη. Αντι για "καντήλια" διαβασα και κάτι διαφορετικό, βρε παιδί μου (και ομολογουμένως πρώτη φορά)

Keep Going!