Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Η καταλήστευση των ελληνικών αρχαιοτήτων από τους ναζί κατακτητές


MΕ ΚΑΘΕ ευκαιρία οι κυβερνώντες τη Γερμανία, η σιδηρά καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο υπουργός Οικονομικών, ο πολύς κ. Σόιμπλε, ο σεβαστός τραπεζίτης κ. Γιούνκερ και οι διάφοροι βοηθοί τους κουνάνε απειλητικά το δάχτυλο και επαναλαμβάνουν μονότονα: «Οι Γερμανοί δεν μπορούν να πληρώνουν τα λάθη των Ελλήνων».
Και τα λένε τη στιγμή που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο ακριβά πλήρωσαν οι Έλληνες τη ναζιστική κατοχή με τις εκτελέσεις δεκάδων χιλιάδων ανδρών, γυναικών και παιδιών, την ερήμωση της χώρας και την καταστροφή κάθε παραγωγικής βάσης. Και αυτοί που λεηλάτησαν την Ελλάδα αρνούνται να πληρώσουν τα ποσά που επιδικάσθηκαν σε διεθνείς συνδιασκέψεις.

Εκμεταλλευόμενοι για χρόνια την παθητική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων δεν κατέβαλαν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ (σε σημερινές τιμές) του χρέους τους από τις επανορθώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσαν και τις χιλιάδες ζωές που χάθηκαν καθώς και για το «Αναγκαστικό Δάνειο» που «έλαβαν» (για την ακρίβεια πήραν με το ζόρι) για τις ανάγκες των στρατευμάτων τους. Κι αν προσθέσουμε και τα χρέη απέναντι σε Έλληνες που έχασαν δικούς τους ή περιουσίες τους, τότε μπορούμε να μιλάμε ακόμη και για 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνετε αυτά τα ποσά με το σημερινό χρέος της χώρας προς τους διεθνείς τοκιστές που μας οδήγησαν στην υποτέλεια του μνημονίου και της τρόικας και θα καταλάβετε το μέγεθος της αδικίας σε βάρος της «πτωχής πλην τιμίου» Ελλάδος.

Την περασμένη εβδομάδα οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης και ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δόλλης απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΚΕ ο δεύτερος και του ΛΑΟΣ ο πρώτος για τις γερμανικές αποζημιώσεις είπαν πως για τη χώρα μας το θέμα παραμένει ανοιχτό. Δηλώσεις θετικές που μακάρι να γίνουν και πράξη γιατί η μέχρι τώρα εμπειρία από τη στάση των ημετέρων κυβερνήσεων κάθε άλλο παρά θετική είναι. Και μαζί μ' αυτές να ανοίξει επιτέλους και ο μεγάλος φάκελος των ελληνικών αρχαιοτήτων που λήστεψαν οι ναζί κατακτητές και από τότε ουδείς γνωρίζει πού βρίσκονται. Το Εθνικό Συμβούλιο για τις γερμανικές επανορθώσεις έχει ήδη εδώ και χρόνια θέσει το θέμα με όλα τα σχετικά ντοκουμέντα. Μάλιστα στις 2-4.12.2005 σε ειδική ημερίδα ο δικηγόρος Κώστας Τουμασάτος παρουσίασε όλα τα στοιχεία για την πρωτοφανή αυτή κλοπή που άρχισε αμέσως μετά την κατάληψη της χώρας από τα γερμανικά στρατεύματα.

 Οι αρχαιολόγοι έσωσαν την ελληνική κληρονομιά Στις 16 Ιουνίου 1945 στο περιοδικό «Μέντωρ» της Αρχαιολογικής Εταιρείας και με τα αρχικά ΜΑΒ ο μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος και διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χρήστος Καρούζος περιέγραψε πώς συμπεριφέρθηκαν οι ναζί μόλις κατέλαβαν τη χώρα: «Μόλις μπήκαν οι Γερμανοί, οι αρχαιολόγοι τους απαιτήσανε πρώτα πρώτα να ανοίξουνε αμέσως τα μουσεία, λέγοντας στην αρχή πως ο πόλεμος τελείωσε πια, ύστερα πως τα αρχαία θα πάθουν κρυμμένα, ύστερα πως στον πόλεμο οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να καταφεύγουν στην τέχνη. Η επίμονη αντίσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας μας εγλύτωσε τα σπουδαιότερα μουσεία μας από την καταστροφή και τη λεηλασία. Γιατί όπου βρήκαν ευκαιρία, όχι πολύ συχνά ευτυχώς, τα έκαμαν και τα δύο. Πέτυχαν να ανοίξουν τα Μουσείο του Κεραμεικού, που το είχαν κάμει αυτοί: Σε λίγες μέρες Γερμανοί αξιωματικοί έκλεψαν, μπροστά στα μάτια του Γερμανού αρχαιολόγου που τους οδηγούσε, έναν ωραίο πήλινο αρχαϊκό πίνακα, με παράσταση πρόθεσης του νεκρού. Σε διάφορα άλλα επαρχιακά μουσεία (Μέγαρα, Θήβα, Χαιρώνεια, Τανάγρα, Αλμυρό, Λάρισα, Βέροια, Θέρμο, Κόρινθο, Άργος, Δήλο, Σίφνο, Κνωσό, Χανιά, Σάμο) Γερμανοί και Ιταλοί, αφού μπήκαν ή εγκαταστάθηκαν στα μουσεία, αλλού έσπασαν βιτρίνες και αποθήκες, αλλού έκαψαν την ξυλεία, αλλού πήραν ό,τι αρχαία μπόρεσαν. Οι φύλακές μας στάθηκαν όλοι, σχεδόν, αξιοθαύμαστα πιστοί στο καθήκον τους, με κίνδυνο όχι μόνο της δικής τους ζωής, αλλά και όλου του σπιτιού τους. Μερικά έπαθαν ανεπανόρθωτες καταστροφές για να κάμουν αυτοί τα "απόρθητα" οχυρώματά τους (Βασιλικός τάφος Κνωσού, Ακρόπολη Ασίνης, βωμός ανακτόρου Τίρυνθος, Ναός Ποσειδώνος - Σούνιο, ανατίναξη του Λαβυρίνθου της Γόρτυνος, του μινωικού βασιλικού τάφου των Ισοπάτων, τείχη του Κόνωνος).

Η Αρχαιολογική μας Υπηρεσία δεν άφησε καμία ευκαιρία που να μην απευθυνθεί στη στρατιωτική τους "υπηρεσία προστασίας της τέχνης" και να τους καταγγείλει, με σπάνια παρρησία και με πολύ έντονα έγγραφα, τα εγκλήματά τους. Οι αρχαιολογικοί σταυρωτήδες, όμως, που υπηρετούσαν εκεί μόνη έγνοια είχαν το πώς θα γλυτώσουν το μέτωπο. Η γενναιότητά τους ξεθύμαινε με έγγραφα απερίγραπτης τραχύτητας και θρασύτητας, με τα οποία κατά κανόνα έριχναν πάντα την ευθύνη στους Έλληνες και φοβέριζαν τους αρχαιολογικούς μας υπαλλήλους για τη δυσφήμηση του στρατού κατοχής. Αρκετοί φύλακες φυλακίσθηκαν και βασανίστηκαν, επειδή είχαν τολμήσει να κάμουν τέτοιες καταγγελίες. Ας αφήσουμε τις παράνομες λαθραίες ή τις φανερές ανασκαφές τους».

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΟΥ ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 

Σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Παιδείας που συνέταξαν το 1946 οι κορυφαίοι Έλληνες αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον Χρήστο Καρούζο και τον Μαρίνο Καλλιγά με τίτλο «Ζημίαι των Αρχαιοτήτων εκ του Πολέμου και των Στρατών Κατοχής», οι Γερμανοί έκλεψαν και αφαίρεσαν αρχαιότητες μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας από τα εξής μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους:

Κεραμεικού Πειραιά Σκαραμαγκά
Βούλας Βάρης Κορωπίου
Κερατέας Σουνίου Ελευσίνας
Αίγινας Μεγάρων Θήβας
Λιβαδειάς Ευπαλίου Γαλαξιδίου
 Τανάγρας Χαιρώνειας Κωπαΐδας
Δελφών Χαλκίδας Ερέτριας
Κορίνθου Άργους Λακωνίας
Κυθήρων Βασιλικού Πεταλιδίου
Μεσσηνίας Μεσσηνίας
Θέρμου Μονής Βελάς Ν. Αγχιάλου
Λάρισας Καλαμπάκας  Χασίων (Μονή Αναλήψεως)
Μονής Γκούρας Θεσσαλονίκης Ποτίδαιας
Κομοτηνής Μυτιλήνης Σάμου
Τηγανίου Μήλου Καστελίου Κισσάμου
 Κνωσού Αγίας Τριάδας Γόρτυνας Φαιστού (Κρήτη)

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: