Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Παράλληλοι Κόσμοι. Προσωπική Εμπειρία από την ΘεσσαλονίκηΠριν από περίπου 2 μήνες έλαβα ένα σχόλιο στην ανάρτηση Οι ενεργειακοί τόποι της Ελλάδας από έναν ανώνυμο αναγνώστη της παράξενης Ελλάδας. Ποιο συγκεκριμένα το σχόλιο του έχει να κάνει με τον τόπο δύναμης νούμερο 111 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και μας αφηγείτε τα όσα θαυμαστά του συνέβησαν στον συγκεκριμένο χώρο και μάλιστα δύο φορές. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο που μου εμπιστεύθηκε την εμπειρία του και την δημοσιεύω ως έχει.


Στο εκκλησάκι της Καλαμαριάς βρέθηκα βράδυ, 9 η ώρα με κάποια κοπέλα μέσα στο αυτοκίνητο και ξαφνικά μας έλουσε ένα λευκογάλαζο φως και βρεθήκαμε σε άλλο χώρο και τόπο, συγκεκριμένα σε ένα σταυροδρόμι. Απέναντι υπήρχαν κρυστάλλινα κτήρια και οι άνθρωποι ήταν σαν κι εμάς αλλά με άλλα ρούχα, θα έλεγα κάτι σαν τους αρχαίους Έλληνες, και πολύ ωραία χρώματα. Αυτό για μας ήταν περίπου 20 δευτερόλεπτα όμως τα ρολόγια μας έδειξαν 30 λεπτά αργότερα. Έγινε πριν 35 χρόνια και ντρεπόμασταν να το πούμε για να μη μας πούνε τρελούς. Αυτό έγινε 2 φορές. Την επόμενη φορά είδαμε και αυτοκίνητα αλλά δεν είχαν ρόδες και ήταν σαν να πετούσαν 50 πόντους πάνω από το έδαφος και το σχήμα τους διαστημικό θα έλεγα. Πανέμορφοι άνθρωποι και ξανθοί όλοι. Είμαι 70 ετών τώρα και νοιώθω ευτυχής που έζησα κάτι τέτοιο. Όποιος θέλει το πιστεύει δεν με ενδιαφέρει, ήταν εκπληκτικό. Ευχαριστώ

StrangeHellas 

1 σχόλιο:

ofis66 είπε...

ΧΑΡΠ(ΓΙΟΛΒΑΣ) ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΧΑΡΠ ΗΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

ΕΡΡΩΣΟ