Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ο Θεός του Ποταμού


Θέλω να σας πω κι εγώ για ένα περιστατικό που έζησα. Είμαι από την Ξάνθη και πριν από 3 χρόνια πήγα με 2 φίλους μου στην Γαλάνη. Εκεί στο πέτρινο μονοπάτι που γίνονται οι γιορτές Νέστου.


Περπατήσαμε λίγο στο μονοπάτι και θαυμάζαμε την θέα του ποταμού πριν από το τούνελ του τραίνου. Σε κάποια στιγμή είδαμε από την στροφή του ποταμού να κολυμπάει μέσα στο νερό κάτι σαν άνθρωπος αλλά δεν ήμασταν σίγουροι. Φανταστείτε κάτι σαν βατραχάνθρωπο κάτω από το νερό αλλά αυτό ήταν εντελώς άσπρο και φορούσε κάτι σαν μακρύ μανδύα που έκανε κινήσεις μέσα στο νερό.

Το βλέπαμε όλοι και φωναχτά αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό που βλέπουμε. Καθώς μας πλησίαζε είδαμε ότι έχει και μακριά άσπρα μαλλιά που κουνιόντουσαν στην κίνηση του νερού. Δεν κουνούσε χέρια πόδια όπως κολυμπάμε εμείς αλλά σαν να αιωρούνταν μέσα στο νερό.

Έφτασε μέχρι εμάς και σήκωσε το κεφάλι προς τα πάνω, χωρίς να το βγάλει από το νερό, και μας κοίταξε. Κατέβασε το κεφάλι του πάλι και γύρισε όλο το σώμα του αντίθετα από το ρεύμα του ποταμού και έφυγε από την κατεύθυνση που είχε έρθει σχεδόν αστραπιαία.

Όλο αυτό κράτησε περίπου 2-3 λεπτά. Ένας από την παρέα το έβγαλε φωτογραφία με το κινητό του καθώς μας πλησίαζε αλλά όταν αργότερα είδαμε την φωτογραφία ήταν σαν να έβγαλε φωτογραφία μία λάμπα. Δηλαδή κάτασπρη και δεν ξεχώριζε τίποτα.

Θέλω να ρωτήσω αν έχετε ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά όντα που παλαιότερα τα έβλεπαν αλλά τώρα έχουν κρυφτεί. Αυτό που είδαμε εμείς ίσως ήταν ο θεός Νέστος που στα αρχαία χρόνια τον λάτρευαν στην περιοχή.

Χάρης. Ξάνθη

StrangeHellas: Ευχαριστώ πολύ Χάρη για την εμπειρία που μου εμπιστεύεσαι. Αν θέλεις στείλε μου το e-mail σου στο strangehellas@gmail.com για κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις που χρειάζομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: