Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Ρωμαϊκή Δωδεκάεδρος. Ένα αρχαιολογικό μυστήριο


Το αντικείμενο της φωτογραφίας ονομάζεται «Ρωμαϊκή Δωδεκάεδρος» και αποτελεί ένα διαχρονικό αρχαιολογικό μυστήριο. Κατασκευασμένη από χαλκό ή πέτρα, με μήκος από 5 έως 10 εκατοστά, οφείλει το όνομά του στις 12 πλευρές του.


Για δεκαετίες, οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «τι ήταν η Ρωμαϊκή Δωδεκάεδρος;» Όργανο θεραπείας; Όπλο βασανισμού; Αντικείμενο με μαγικές ιδιότητες;

Ο Σεμπάστιαν Χιθ, καθηγητής στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, μιλώντας στο δίκτυο Fox News, επιχείρησε να απορρίψει με επιχειρήματα, όλες τις ερμηνείες του μυστηριώδους αντικειμένου. «Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να ήταν. Η περίπλοκη κατασκευή του, το γεγονός ότι κάποιος ασχολήθηκε πολύ για να το εφεύρει και να το κατασκευάσει και μάλιστα με το χέρι δείχνει, ότι είχε ιδιαίτερη σημασία», δήλωσε.

Το Fox News, μάλιστα, προχώρησε σε ένα πρωτότυπο κουίζ, ζητώντας από το κοινό να καταθέσει τις δικές του προτάσεις για το Δωδεκάεδρο. Οι απαντήσεις, άκρως ευφάνταστες: Ρωμαϊκή, πρωτόγονη χειροβομβίδα, καμπάνα, πρες παπιέ, διακοσμητικό αντικείμενο, αλιευτικό βάρος, ήταν μερικές από τις εκδοχές που προτάθηκαν.

Κάποιος είπε, ότι χρησιμοποιούνταν για ιατρικούς σκοπούς: το θέρμαιναν και εν συνεχεία το τοποθετούσουν απλώς ή έκαναν μαλάξεις με αυτό σε περιοχές πόνου. Άλλοι υποστήριξαν ότι οι Ρωμαίοι «φύτεψαν» επίτηδες αυτά τα αντικείμενα, ακριβώς για να τα βρουν οι επόμενες γενιές και να αναρωτιούνται.

Η δύναμη του αριθμού 12 και το δωδεκάεδρο σύμπαν!

Ο αριθμός 12 στους αρχαίους πολιτισμούς, κατείχε μία ξεχωριστή θέση. Από τους 12 μήνες του χρόνου μέχρι τους 12 θεούς, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για έναν κοινό αριθμό. Τόσο ο Πυθαγόρας όσο και ο Φίλωνας ο Ιουδαίος, τον αποκαλούσαν «ιερό», ενώ ειδικά για το δωδεκάεδρο ο Φίλωνας γράφει ότι «είναι τέλειος αριθμός».

Είναι γνωστό ότι ο Αριστοτέλης και οι προσωκρατικοί μιλούσαν για ταύτιση του σύμπαντος με το ισοδωδεκαεδρικό τέλειο στερεό, ενώ πρόσφατες επιστημονικές μελέτες πρότειναν ότι ο χώρος θα μπορούσε να είναι πεπερασμένος και να έχει σχήμα δωδεκάεδρου και όχι άπειρος και επίπεδος.

Συγκεκριμένα, Αμερικανοί και Γάλλοι αστροφυσικοί, υποστήριξαν ότι ένα σύμπαν σε σχήμα δωδεκάπλευρου πολύγωνου μπορεί να εξηγήσει τις μετρήσεις της κοσμικής ακτινοβολίας που προήλθε από τη Μεγάλη Έκρηξη.

«Αυτό που επιχειρούμε να απαντήσουμε είναι το πανάρχαιο ερώτημα, εάν το σύμπαν είναι άπειρο ή πεπερασμένο. Το εντυπωσιακό σημείο είναι ότι πλέον δεν υποθέτουμε αλλά έχουμε στα χέρια μας συγκεκριμένα δεδομένα», είχε δηλώσει ένας από τους επιστήμονες.

Πηγή: pyles.tv

Δεν υπάρχουν σχόλια: