Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Eλ Γκρέκο, «ο Έλληνας» και τα χαμένα έργα τουΟ Eλ Γκρέκο ζωγράφισε ένα και μοναδικό έργο από την Ελληνική Μυθολογία. Ένα για όλα. Τον Λαοκόοντα.

«Εάν μιλήσω, θα στενοχωρήσω μερικούς ...; Εάν πάλι σιωπήσω, δεν θα έχω εκπληρώσει το χρέος μου στην ανθρωπότητα»,
είχε πει κάποτε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

Στην απογραφή που συνέταξε ο γιος του μετά το θάνατο τού Γκρέκο, αναφέρονταν 143 ολοκληρωμένοι πίνακες, 45 γύψινα ή πήλινα προπλάσματα, 150 σχέδια, 30 σχέδια για καθώς και 200 χαρακτικά έργα, τα περισσότερα χάθηκαν. Αλλά συνήθως τίποτε δεν χάνεται από μόνο του...
Βρέθηκαν χαμένα έργα του Ελ Γκρέκο και του Γκόγια
Σύμφωνα με το www.newsbomb.gr:

Δύο αριστουργήματα της ζωγραφικής, που είχαν εξαφανιστεί πριν από μια δεκαετία περίπου, ανακάλυψε η ισπανική αστυνομία σε σπίτι στην ανατολική Ισπανία.

Πρόκειται για τα έργα «Η εμφάνιση της Παναγίας της Πιλάρ» του Φρανσίσκο Γκόγια, το οποίο χρονολογείται μεταξύ 1775 και 1780 και για το διάσημο «Ευαγγελισμό» του Ελ Γκρέκο, του 1570.

Οι δύο ελαιογραφίες, οι οποίες ανήκουν σε ιδιωτική συλλογή, είχαν παρουσιαστεί σε μια διεθνή έκθεση τέχνης στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Κατόπιν οι ιδιοκτήτες τους είχαν αναφέρει την εξαφάνισή τους, κατά την επιστροφή τους στην Ισπανία.

Η αστυνομία είχε καταχωρήσει τους δύο πίνακες σε μια βάση δεδομένων έργων τέχνης, εξαφανισμένων ή κλεμμένων, για να αποτρέψει την πώληση τους στο εξωτερικό. Οι έρευνες εντάθηκαν μετά από πληροφορίες τον περασμένο Οκτώβριο, για πιθανή πώλησή τους. Το σπίτι όπου εντοπίστηκαν τα έργα βρίσκεται στην περιοχή Αλικάντε.Για την ζωή και το έργο του Eλ Γκρέκο.

http://www.matia.gr/7/73/7304/7304_1_8.html

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: