Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Η Ρομποτική στην Αρχαία Ελλάδα


Μετά από πολύ μελέτη και ξεσκόνισμα των βιβλίων ιστορίας, μυθολογίας και αρχαίων κατάφερα να συγκεντρώσω σε ένα και μόνο άρθρο μερικές από τις πιο περίεργες μορφές στην Ελληνική μυθολογία. Όπως βλέπετε και στον τίτλο, πρόκειται για ρομπότ που κυκλοφορούσαν ανάμεσα μας σε εποχές πολύ μακρινές από τη σημερινή και ενώ σήμερα ακόμα δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία.
 Σύμφωνα λοιπόν με τα αρχαία κείμενα ανθρωπόμορφες ή ζωόμορφες μηχανές είχαν κατασκευαστεί από θεούς και ανθρώπους σε ένα ομιχλώδες κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό που κάνει αυτές τις περιγραφές να ξεφεύγουν από το μύθο και να μας παρακινούν να ασχοληθούμε μαζί τους είναι το πώς άνθρωποι που δεν γνώριζαν ούτε καν για το γρανάζι μιλούν για μηχανήματα αυτόματα... Ας δούμε όμως μαζεμένα κάποια από αυτά και ο καθένας να κρίνει:


Πρώτος σε κατασκευή τέτοιων αυτόματων μηχανών ήταν ο Ήφαιστος:

ΤΑΛΩΣ: Ίσως το πιο γνωστό αρχαίο ρομπότ. Κατασκευάστηκε από τον Ήφαιστο και δόθηκε ως δώρο στο Μίνωα, βασιλιά της Κρήτης. Τεράστιος σε διαστάσεις και με ανθρώπινη μορφή. Φτιαγμένος από χαλκό, γυάλιζε όταν περιφρουρούσε την Κρήτη την οποία και προστάτευε από τους εχθρούς και φρόντιζε στην επιβολή των νόμων. Έκανε το γύρο της Κρήτης 3 φορές τη μέρα, δηλαδή κινούνταν με ταχύτητα περίπου 130 km/h (ακτογραμμή πάνω απο 1000km). Μπορούσε να εξεσφενδονίζει τεράστια βράχια και να πετά καυτές φλόγες από το στόμα του. Σύμφωνα με το μύθο, επιστρέφοντας οι Αργοναύτες από την Κολχίδα, βρέθηκαν αντιμέτωποί του. Τότε η Μήδεια του προκάλεσε σύγχυση και ο Τάλως τραυματίστηκε στο πόδι, χάνοντας από τη μοναδική του φλέβα όλο του το αίμα (ιχώρ) που έμοιαζε με λιωμένο μέταλλο. Μια άλλη παραλλαγή του μύθου αναφέρει πως ο Ποίας (πατέρας του Φιλοκτήτη) τον χτύπησε με ένα βέλος στην φτέρνα του, μία βίδα πετάχτηκε και το αίμα των θεών, έρευσε έξω απ' το μεταλλικό του σώμα. Είχε σαν ορμητήριό του την Φαιστό, όπου και έχουν βρεθεί πολλά νομίσματα με τη μορφή του.

ΧΡΥΣΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: Γνωστές ως θεραπαινίδες, κατασκευασμένες από χρυσό και γένους θηλυκού. Φτιαγμένες για να του παρέχουν συντροφιά και να μιλάνε, να τον βοηθούν να περπατά καθώς είχε το γνωστό πρόβλημα στο πόδι του και να τον βοηθούν στις εργασίες του.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ: Τα κατασκεύασε ως δώρα στον βασιλιά Αλκίνοο, μετά από προσταγή των υπόλοιπων θεών. Φτιαγμένα από χρυσό και ασήμι ήταν αθάνατα και φυσικά πανίσχυρα ώστε να δρουν σαν προστάτες του παλατιού.

ΘΡΟΝΟΣ-ΠΑΓΙΔΑ: Εντυπωσιακά καλοφτιαγμένος χρυσός θρόνος, που δόθηκε σαν δώρο στη μητέρα του, Ήρα επειδή τον είχε απορρίψει σαν άσχημο βρέφος. Με το που κάθισε πάνω, αυτόματα σφίχτηκαν γύρω της αλυσίδες κρατώντας την δέσμια και μη μπορώντας κανείς να την βοηθήσει. Τελικά ο Διόνυσος, αφού τον μέθυσε, τον έπεισε να την ελευθερώσει και έπειτα οι υπόλοιποι Ολύμπιοι, αναγνώρισαν τα ταλέντα του και τον δέχτηκαν στον Όλυμπο.

Εκεί είχε εργαστήριο με είκοσι καμίνια και φυσερά που δούλευαν απλά με εντολές του. Κατασκεύασε επίσης αυτόματα τρίποδα και χρυσά τραπέζια που τον ακολουθούσαν όπου τα χρειαζόταν. Στα συμπόσια των θεών ακολουθούσαν όποιον τα είχε ανάγκη.

Δεύτερος εφευρέτης στη λίστα είναι ο γνωστός Δαίδαλος:


ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΥΚΛΕΣ: Ο Όμηρος και ο Πλάτωνας αναφέρουν ότι ανάμεσα στις άλλες κατασκευές του έφτιαξε και κούκλες για τα παιδιά του Μίνωα. Όντας αυτές βασιλικά παιχνίδια δεν ήταν συνηθισμένες, αλλά μπορούσαν να μιλάνε και να κινούνται. Σύμφωνα με το μύθο αναγκαζόταν να τις δένουν για να μην τους φεύγουν μακρυά και τις χάνουν.

ΦΥΛΑΚΕΣ: Μηχανικοί ανθρωπόμορφοι φύλακες του λαβύρινθου που κινούταν με υδράργυρο.

Όλα αυτά τα δημιουργήματα σήμερα η τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να τα φτιάξει. Τότε όμως και μην έχοντας γνωρίσει ακομά ο άνθρωπος βασικές μορφές μηχανών, κατάφερε να φανταστεί ρομπότ και να τα περιγράψει. Πολλά από αυτά τοποθετήθηκαν στην Κρήτη. Η επιστήμη απορρίπτει τις περιγραφές ως φανταστικές. Γιατί απλά δεν δεχόμαστε τα λεγώμενα των αρχαίων ως έχουν;

Σχετικά άρθρα:
http://big-blank.pblogs.gr/2010/02/mythos-h-pragmatikothta.html
http://big-blank.pblogs.gr/2010/02/to-alhthino-nohma-enos-mythoy.html

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: