Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Αληθινή ιστορία με τον "έξω από δω"


Αυτό το σκηνικό διαδραματίστηκε πριν 17 χρόνια όταν ήμουν μόλις 2 ετών. Μου την είπε μόλις φέτος η μητέρα μου και η αλήθεια είναι πως ψιλοφρίκαρα.

Στο διπλανό μας σπίτι έμενε, και παραμένει ακόμη και σήμερα, μια οικογένεια η οποία ήταν φίλοι με τους δικούς μου. Η μητέρα συνήθιζε να βρίζει του στυλ “αϊ στο διάολο” ..αλλά το έλεγε αρκετά συχνά.


Ένα βράδυ λοιπόν.. Εμφανίστηκε στον ύπνο της ο "εξ' αποδώ" και της είπε ήρθα γιατί με κάλεσες.. (εδώ μπορεί να γελάτε με αυτά που λέω αλλά ακούστε τη συνέχεια).

Η μητέρα να του λέει “όχι φύγε, δεν σε κάλεσα” ..Ο εξ' αποδώ της απάντησε: Αυτή τη φορά θα φύγω όμως πρόσεξε το παιδί σου από την Ελαφιώνα!


Εκείνη την στιγμή ξύπνησε. Η Γυναίκα όπως ήταν φυσικό δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Το πρωί όταν ξημέρωσε, ο γιος της ο Άγγελος, 4 χρονών τότε, έκανε πολύ υψηλό πυρετό. Οι γονείς του αναγκάστηκαν να τον πάνε στο νοσοκομείο. Εκεί τον εξέτασε μια νοσοκόμα και τους έγραψε ένα φάρμακο για να το πάρει ο μικρός για τον πυρετό.

Πήγαν λοιπόν μετά στο φαρμακείο να πάρουν το φάρμακο. Ο φαρμακοποιός επειδή είχε απορία, καθώς τους έδινε το φάρμακο, τους ρώτησε για ποιον προοριζόταν. Οι γονείς του είπαν πως είναι για τον γιο τους που έχει πυρετό.

Ρώτησε λοιπόν ο φαρμακοποιός γεμάτος απορία πόσο χρονών είναι ο γιος τους και όταν του είπαν πως είναι 4 χρονών, τους είπε πως αυτό το φάρμακο είναι μόνο για ενήλικες και πως αν το πιει ο μικρός θα πεθάνει!

Τρελάθηκαν οι άνθρωποι, δεν ήξεραν τι να πουν.

Και το κορυφαίο της υπόθεσης? Κοίταξαν την υπογραφή της νοσοκόμας και είχε υπογράψει με το όνομα Ελαφιώνα!! Είναι να τρελαίνεσαι!

Βέβαια ο Άγγελος ζει μια χαρά το παιδί, τον βλέπω καθημερινά και μιλάμε.
Τα συμπεράσματα δικά σας!

Πηγή

2 σχόλια:

AOPATOS είπε...

μπορεί να μην ήταν ο εξ από δω...δεν νομίζω να είχε διάθεση να σώσει ένα μωρό...ειδικά αυτός...εκτός κι αν δεν είναι τόσο κακώς αλλά δεν το πιστεύω...

StrangeHellas είπε...

Το ίδιο πιστεύω κι εγώ αόρατε, όμως τον τίτλο του άρθρου τον έγραψε ο φίλος που εξιστορεί το γεγονός και γι αυτό δεν θέλησα να τον αλλάξω.

Το να έχει ο διάβολος προστατευτική διάθεση είναι τω όντι παράξενο αλλά ποτέ δεν ξέρεις..