Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Την Αμερική την ανακάλυψε.....Σκοπιανός


"Dragan of Ohrid", Македонец ја открил Америка со Колумбо.
"Nτράγκαν της Οχρίδας", ήταν ο .."Μακεδόνας" ναύτης που ανακάλυψε την Αμερική μαζί με τον Κολόμβο το 1492.


Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας των Σκοπίων, Utrinski Vesnik (εδώ)
Αυτό ανακοινώθηκε χθες σε συνέδριο της "Ενωμένης Μακεδονικής Διασποράς" (United Macedonia Diaspora), παρουσία της επικεφαλής του Σκοπιανού λόμπι στην Αμερική, γερουσιαστού από το...
Μίτσιγκαν, κυρίας Candice Miller, κατά τη σύσταση "ομάδας γερουσιαστών, φίλων της FYROM", στις ΗΠΑ, στις οποίες οι "Σλαβομακεδόνες" ξεπερνούν τις 500.000 (έτσι λέει το UMD, στην πραγματικότητα δεν είναι πάνω από 3.000).

Σύμφωνα με τους ψευτομακεδόνες, ο Dragan της Οχρίδας (Βούλγαρος ήταν στην πραγματικότητα), αναγκάστηκε να φύγει από την Οχρίδα, επειδή τον κατεδίωκαν οι Τούρκοι, μετανάστευσε στην Ισπανία, όπου στρατολογήθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Συνόδευσε τον Κολόμβο στην πρώτη του αποστολή στην Αμερική, επέστρεψε στην Ευρώπη και αργότερα οργάνωσε δική του εκστρατεία.
Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στη Βενεζουέλα, την οποία ονόμασε έτσι, επειδή του θύμισε τη Βενετία. Στη συνέχεια πήγε στον Παναμά όπου ήταν ο πρώτος λευκός που πάτησε το πόδι του εκεί.

(Dragan was expelled from Ohrid with the family while he was a small town after it fell into the hands of the Turks. He moved to Spain where he progressed in the army, he became a favorite of the crown and was therefore sent to Columbus. After he returned to Europe and formed his own expedition and sailed to Venezuela, because he resembled Venice, called by that name. Then he went to Panama where he was reportedly the first white man set foot on this territory.)


Και η απορία είναι εύλογη: Αφού πήγαν πρώτοι οι Σκοπιανοί στον Παναμά, γιατί δεν οναμάζουν την ΠΓΔΜ, "Republic of Panama" να ησυχάσουμε όλοι;

Tελικά έχουν δίκιο οι Σκοπιανοί. Όλοι οι Λευκοί προερχόμαστε από τα.. "Μακεδονoειδή"

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: