Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Το στοιχειωμένο σπίτι της Μυτιλήνης


Το 2000 το καλοκαίρι 21 Ιουλίου ήταν να πάω για διακοπές στο εξοχικό μου που είναι στην Μυτιλήνη...σκόπευα να μείνω 1-2 μήνες...

Το πρώτο βράδυ λοιπόν ήμουν στο pc και ασχολιόμουν με κάτι quiz..θα πήγαινα για ύπνο μόλις πήγαινε 12 η ώρα τότε την έπεφτα για ύπνο...εκεί που λέμε κόντευε να πάει 12 η ώρα...ακούω σε μια φάση κάτι τσιριχτά στην κρεβατοκάμαρα...πετάχτηκα επάνω απ την καρέκλα... τα έκανα απάνω μου....ξεροκατάπια και περπάταγα σιγά σιγά για την κρεβατοκάμαρα να δω τι συμβαίνει μόλις μπαίνω μέσα δεν βλέπω τίποτα απολύτως.


...ανησύχησα πήγα εξαγριωμένος στο pc μετά από μιση ώρα επιτέλους πήγε 12 η ώρα...πήγα για ύπνο εκεί που ξάπλωσα επειδή αργώ να κοιμηθώ ο ύπνος με παίρνει...σε κάνα 2 ώρες μόλις πήγε 3 κόντευε να με πάρει ο ύπνος...και ακούω τσιριχτά και κάποιος άνθρωπος να λέει...BOH8EIAAAA...

Έπεσα κάτω από το κρεβάτι...σηκώθηκα επάνω...και λέω WTF...τι διάολο συμβαίνει???.. απόρησα...πάω προς την κουζίνα σιγά σιγά...και δεν βλέπω τίποτα και λέω...ρε μπας και είναι κάνα μαλακιστήρι....και μου κάνει πλάκα βραδιάτικα???...και λέω έτσι και το πιάσω θα του σπάσω τα μούτρα...ξαναπάω στο κρεβάτι πέφτω εξαγριωμένος όπως ήμουν για ύπνο...πάλι τσιριχτά...και λέω ρε δεν πας στου διαόλου την μάνα παλιό τρελοκομείο που δεν αφήνεις τον κόσμο να κοιμηθεί???

...σταματάνε τα τσιριχτά...μετά μου παρουσιάζεται μια φιγούρα ανθρώπου πολλού φωτεινή...κατευθείαν λέω πίσω "παλιοκαθαρμα"...του πέταξα κάτι δεν θυμάμαι τι...το μόνο που θυμάμαι είναι ότι εξαφανίστηκε με ένα πάρα πολλού έντονο φως που με τύφλωνε...φώτιζε όλο το σπίτι...μόλις εξαφανίστηκε πετάχτηκα επάνω παίρνω την αστυνομία τις Μυτιλήνης

...έρχονται μετά από κάνα 10λεπτό...κάτσαμε κάπου και τους λέω την ιστορία που μου σας είπα και πριν...και κοιτάχτηκαν μαζί οι 2 αστυνομικοί και έσκασαν στα γέλια γέλαγαν σαν βλάκες...και μου είπαν...καλά μας πήρες τηλέφωνο και μας έφερες μεστά άγρια χαράματα για να μας πεις αυτές τις βλακείες??? και λέω εγώ μα τι λέτε τώρα ρε παιδιά??? ..ξέρετε τι πέρασα??...και μου λένε όχι...εμείς όμως να δεις τι περάσαμε για να έρθουμε εδώ...σηκώθηκαν έφυγαν

...και αφού τους διαολόστειλα...πήγα στο σαλόνι να δω τηλεόραση μέχρι το πρωί δεν έκλεισα μάτι μέχρι 3 μπίρες ήπια...το πρωί περί τις 9 η ώρα πήγα στην θάλασσα με τον κολλητό μου να απολαύσουμε λίγη δροσιά με τέτοια ζέστη...αφού κάναμε μπάνιο μετά του είπα τι μου είχε συμβαίνει εχτές

...μου είπε ότι το 1910 ζούσε μια πλούσια οικογένεια πριν χτιστεί το εξοχικό μου δηλαδή...ήτανε ένα άλλο σπίτι χτισμένο στο ίδιο σημείο...και ότι το βράδυ δηλαδή την ίδια ώρα που είδα και το φάντασμα...είπε πως...εισβάλανε κάτι κλέφτες...και σκότωσαν την οικογένεια πολύ βασανιστικά...και έπειτα έφυγαν με ότι πράγμα αξίας είχε το σπίτι...και από τότε στοίχειωσε

...σε αυτό το σπίτι είχανε πάει πολλά άτομα και οι πιο πολλοί που νοίκιασαν αυτό το σπίτι έπαθαν καρδιακή προσβολή...έπειτα το γκρεμίσανε για να μην ξαναεμφανιστούν τα φαντάσματα και λέει ότι δεν πίστεψε ότι θα εμφανιζόντουσαν στο δικό μου...και είπε ότι απορούσε πως εγώ δεν έπαθα καρδιακή προσβολή...και είπα η τύχη ήταν η απλά είχα άγιο...έπειτα μετά από λίγες μέρες πούλησα το σπίτι γύρισα Αθήνα και υποσχέθηκα πως... ΠΟΤΕ!!! μα ΠΟΤΕ!!! δεν ξαναπατάω το πόδι μου εκεί πέρα.

Ελπίζω να απολαύσατε την ιστορία μου... τα σχόλια δικά σας.

από το μέλος: SOUPERHERO

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: