Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Προείδε τον θάνατο του πατέρα του μέσα από το όνειρό του


Θα σας πω μια ιστορία που είναι αληθινή έγινε το 1990 σε μένα και στην μάνα μου ταυτόχρονα.

Τέλη Νοεμβρίου 1990 ο πατέρας μου ετοίμαζε το αμάξι του για να πάει στην επαρχία για δουλειές. Θα έφευγε 20 Δεκεμβρίου και το έκανε ένα μικρό σέρβις. 4 Δεκεμβρίου έχει η μάνα μου και ο πατέρας μου μαζί τα ίδια γενέθλια. Φάγαμε όλοι μαζί το μεσημέρι και ο πατέρας μου έφυγε για το μαγαζί. Το βράδυ ξαπλώσαμε με την μάνα μου να κοιμηθούμε, ο πατέρας μου έβλεπε τηλεόραση.


Το βράδυ είδα στον ύπνο μου τον πατέρα μου μέσα στο αυτοκίνητο (είχε ένα Fiat Fiorino κυπαρισσί) να με κοιτάει και να προσπαθεί με το αμάξι να περάσει τον δρόμο να έρθει σε εμένα κάθετα. Αλλά όλα πήγαιναν με slow motion. Ο πατέρας μου ξεκίναγε το αμάξι, πέρναγε λίγο τον δρόμο και πριν φτάσει σε εμένα η εικόνα έκανε rewind κάπως. Δεν έβλεπα πολλά, μόνο βράχους, μια στροφή, το αμάξι, τον δρόμο με διπλή διαχωριστική και σύννεφα. Η εικόνα αυτή επαναλαμβανόταν συνέχεια...ξεκίναγε το αμάξι, έφτανε λίγο κοντά σε εμένα, πήγαινε πάλι αργά πίσω. Στο τέλος άρχισα να ακούω έναν ήχο σαν μπουρού καραβιού ..κάτι τέτοιο.

Τρόμαξα από τον ήχο και ξύπνησα απότομα. Το είπα την επόμενη ημέρα στην μάνα μου, η κακομοίρα πήγε να πάθει συγκοπή...είχε δει το ίδιο όνειρο, ακριβώς το ίδιο. Πήγαμε αργότερα και ανάψαμε κανα κεράκι για να ηρεμήσουμε.

15 Δεκεμβρίου έφυγε ο πατέρας μου για επαρχία. Θα γύρναγε 23 του μηνός για να κάνουμε όλοι μαζί Χριστούγεννα. Ξημερώματα 20 Δεκεμβρίου μας παίρνει η Τροχαία Λαμίας τηλέφωνο ότι ο πατέρας μου σκοτώθηκε στο τάδε χιλ Αθηνών Λαμίας (δεν θυμάμαι το νούμερο). Τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι.

Φεύγουμε με την μητέρα μου κατευθείαν με ΚΤΕΛ για Λαμία. Αφού πήγαμε νοσοκομείο, νεκροτομείο κλπ (δεν θυμάμαι ακριβώς τι γινότανε) πήγαμε στο μέρος που έγινε το τροχαίο. Ήτανε η στροφή με τους βράχους και την διαχωριστική γραμμή που είχαμε δει εγώ και η μάνα μου στον ύπνο μας. Μας είπανε ότι κοιμήθηκε στο τιμόνι και χώθηκε κάτω από μια νταλίκα που προσπαθούσε να τον αποφύγει και κόρναρε συνέχεια (η μπουρού από το όνειρό μας).

Γυρίσαμε στην Αθήνα. Κοντά στις 40 μέρες είδα πάλι το ίδιο όνειρο (ευτυχώς όχι η μάνα μου) με την διαφορά ότι ο πατέρας μου δεν φόραγε μέσα στο αμάξι τα γυαλιά του (είχε μεγάλη μυωπία και ήταν τεράστια γυαλιά). Τα γυαλιά τα είχαμε βρει μέσα στο αμάξι γεμάτα από φαιά ουσία κλπ (μην πω τπτ άλλο και με πιάσει πάλι πανικός). Τα φυλάξαμε. Στο όνειρό μου ζήταγε τα γυαλιά του γιατί δεν έβλεπε καλά για να γυρίσει πίσω.

Από το μέλος: GreekCharmed

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: