Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Το φάντασμα του ζητιάνου


Στη Xώρα της Άνδρου τριγυρίζει ένας ζητιάνος που είναι ακίνδυνος αλλά πηγαίνει και κολλάει τη μούρη του στα τζάμια των σπιτιών. Μιλούσα με τη νύφη μου και εκείνη ήταν σκυμμένη στο νεροχύτη, πάνω της ανοιχτό το παράθυρο της κουζίνας. Εκείνος έφερε το πρόσωπό του στο παράθυρο κοιτάζοντας μέσα και εξαφανίστηκε μέχρι να την ειδοποιήσω να τον δεί. Κανείς δεν τον ξέρει , δεν ξέρει που μένει , από που έρχεται.


Μόνο ένας μύθος υπάρχει για κάποιον που πέθανε την ώρα που του είπαν μια ψεύτικη είδηση πως τάχα πέθανε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Για 3 χρόνια πήγαινε στα σπίτια των φίλων του που είχαν συνεργήσει στην ψεύτικη είδηση. Ο 1 ήταν απ τους Μύλους , ο άλλος απ' το Νημποριό , ο άλλος απ' τον κάμπο στο Παραπόρτι. Παραμονή του Αγ. Σπυρίδωνα τον έχει δει μια φιλιπινέζα οικιακή βοηθός να κρατάει απ' τα γκέμια ένα καφετί άλογο και να το πηγαίνει στο Ναύτη !

Αντιπαθεί τον καύσωνα και τη δυνατή βροχή, έτσι ακριβώς όπως όταν ζούσε. Η δασκάλα που του μίλησε στην πλατεία του Δημαρχείου είχε μια δυσάρεστη έκληξη: Εξαφανίστηκε προς τα πίσω σαν ατμός , αφήνοντας μια στριγκλιά. Η κυρία Ιωάννα που έμενε κάτω απ' το νηπιαγωγείο του κράτησε λίγο το ρούχο να τον αναγκάσει να μείνει να της μιλήσει, της έμεινε σκόνη και άμμος στα χέρια. Στη συνέχεια για 41 ημέρες ερχόταν και άνοιγε την εξώπορτά της και την άφηνε να την βροντάει ο αέρας όλη τη νύχτα. Αν την έκλεινε η κ.Ιωάννα , εκείνος την ξανάνοιγε.

Τον είδε και ολόκληρη η ποδοσφαιρική ομάδα της Xώρας σε μια προπόνησή της, καθισμένο σε μια πέτρα να τους παρακολουθεί ανάμεσα σε αγριοβιολέττες, με βλέμμα φλογισμένο. Χάθηκε αμέσως.

Τέλος, κάποιο κρύο βράδυ του χειμώνα που κάποιες κυρίες κατέβαιναν απ' τις Στενιές και τ' Αποίκια με αυτοκίνητο προς την χαρτοπαικτική λέσχη στη Χώρα, τον είδαν να κάθεται πλάι τους στο κάθισμα του αυτοκινήτου και να κοιτάει αδιάφορα τριγύρω , όπως προχωρούσαν. Εξαφανίστηκε μετά το ποτάμι.

Από το μέλος: Πολέμης

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: