Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Φαντάσματα στο κέντρο της Κοζάνης


Λοιπόν 8α σας πω μια αληθινή ιστορία που την έζησα εγώ και ο κολλητός μου.

Ένα βράδυ εγώ και ο κολλητός μου πήγαμε σε μια γειτονιά για να κάτσουμε να συζητήσουμε ένα θέμα που μας απασχολούσε.


Η ώρα ήταν 11:25,και είχαμε καθίσει μπροστά σε 2 κολώνες της Δ.Ε.Η. Έτσι όπως μιλούσαμε ξαφνικά βλέπουμε, και εγώ και ο κολλητός μου ταυτόχρονα, δυο σκιές λίγα μέτρα πιο μπροστά από τις κολώνες.

Αμέσως σκεφτήκαμε πως ήταν φαντάσματα γιατί εκείνη την περίοδο ψάχναμε για στοιχειωμένα σπίτια.

Ο κολλητός μου ο Λάζος με είπε πως μερικά φαντάσματα μπορούν να σου κάνουν κακό και μερικά οχι. Σκέφτηκα πως αυτά θα μπορούσαν να εισβάλουν μέσα στο σώμα μας.

ΕΓΩ ΚΟΚΑΛΩΣΑ και ο Λάζος προσπαθούσε να βρει τρόπο να τα διώξει. Πρέπει να καθόντουσαν πάνω από τρία λεπτά κάνοντας προς-πίσω από τις κολώνες.

Ξαφνικά δεν ξέρω που βρήκα το θάρρος, πήρα τον Λάζο από τα χέρια και πήγαμε κοντά στα φαντάσματα, καθώς περπατούσαμε φοβόμουνα όλο και ποιο πολύ, ώσπου φτάσαμε στα 2 μέτρα πίσω από τα φαντάσματα, και λέω στον Λάζο δυο φορές: ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ.

Στην δεύτερη φορά που το είπα ( ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ) ακούσαμε και οι δυο <<ΚΙ ΟΜΩΣ ΦΟΒΑΣΤΕ>>.

Με το που το ακούσαμε αυτό τρέξαμε αμέσως και πήγαμε στο σπίτι μου να ηρεμήσουμε.

Από εκείνη την στιγμή και μετά για 4 μήνες δεν περάσαμε ούτε εγώ ούτε και ο Λάζος από εκείνο το σημείο. ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ.


ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ...

Από το μέλος: BLAZ3

Αναδημοσίευση από: http://www.myphone.gr/forum/

1 σχόλιο:

litsa είπε...

se poia akrivws odo tis Kozanis egine auto?giati egw prwti fora to akouw...