Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Νυμφόπετρες. Οι πέτρες των νυμφών και ένας ματωμένος γάμος.


Είναι πραγματικά μοναδικό το γεγονός πως σε αυτή τη χώρα μπορείς να ανακαλύψεις σε απίθανα μέρη το ανήκουστο, το θρυλικό και το μυστηριώδες.. τόπους που να σφύζουν από θρύλους, παραδόσεις και ψήγματα λαϊκής φαντασίας. Υπάρχουν αναμφίβολα πολλοί "παράξενοι" προορισμοί σε όλο τον κόσμο. Άλλες φορές είναι ένα περίτεχνο έργο τέχνης σε κάποιο μουσείο, ένα εστιατόριο ή μπαράκι που έχει κάτι το ιδιαίτερο και άλλες φορές κάποιος πύργος ή κάστρο που το περιβάλλει κάποιος θρύλος.


Υπάρχουν, όμως, και εξίσου αρκετές φορές που το παράξενο "δημιουργείται" από την ίδια τη φύση! Πάρτε για παράδειγμα τις πασίγνωστες Νυμφόπετρες του νομού Θεσσαλονίκης, λίγο έξω από το χωριό Νυμφόπετρα!
Πρόκειται για ένα μέρος ακριβώς δίπλα στο δρόμο που παρόλα αυτά παραμένει προσεγμένο και έλκει κάθε περαστικό να σταματήσει για λίγα λεπτά και να αφήσει τα στοιχειά και τις νύμφες να του διηγηθούν ιστορίες από άλλες εποχές.. ιστορίες που ίσως έχουμε λησμονήσει, αλλά υπάρχουν πάντα μέσα μας.
Σε μία τοποθεσία ακριβώς δίπλα από το δρόμο που οδηγεί στο χωριό, όχι και τόσο μεγάλη σε έκταση αλλά περιφραγμένη από έναν πέτρινο τοίχο ύψους μισού μέτρου, φυλάσσονται μία σειρά από σκόρπιους βράχους, μικρούς και μεγάλους, ανάμεσα σε πράσινο, δέντρα και θάμνους. Μερικά παγκάκια στολίζουν το μικρό αυτό χώρο, όπως επίσης ειδικοί προβολείς που μεταμορφώνουν με τρόπο μαγευτικό την τοποθεσία τις βραδινές ώρες...

Οι Νυμφόπετρες λοιπόν είναι βράχοι μεγάλου μεγέθους που στέκουν επιβλητικοί ανάμεσα σε λιγοστά δέντρα. Είναι αρκετοί σε αριθμό και μπορώ να πω πως τα σχήματα που φέρουν σου εξάπτουν τη φαντασία και σε κάνουν να αναρωτιέσαι πως και γιατί στέκουν εκεί ξεχασμένα απ’ το χρόνο.
Φυσικά σε ένα τέτοιο μέρος δεν μπορούν να λείπουν και οι διάφορες παραδόσεις οι οποίες δίνουν έναν πιο μυστηριώδη τόνο στο ήδη περίεργο σκηνικό.

Ο θρύλος λοιπόν μιλάει για μια ανθρώπινη πομπή που καθ’ οδόν για ένα γάμο έπεσε θύμα μίας ισχυρής ανθρώπινης κατάρας. Η μητέρα της νύφης, έχοντας ξεχάσει το δαχτυλίδι του γάμου, καταράστηκε μέσα στη σύγχυση της την πομπή με αποτέλεσμα όλοι οι μετέχοντες σ’ αυτήν να μείνουν εκεί πετρωμένοι για πάντα με μόνη παρέα τους την αιωνιότητα.
Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές αυτού του θρύλου βέβαια όπως είναι φυσικό.

Πέρα από τις ιστορίες αυτές που όλους μας γοητεύουν υπάρχει και η αληθινή (σχετικά με το πως την αντιλαμβάνεται ο καθένας) επιστημονική εξήγηση. Οι εν λόγω βράχοι λοιπόν είναι μάλλον από ασβεστόλιθο, ή πιο σωστά είναι τραβερτινικοί σχηματισμοί που προήλθαν από απόθεση ανθρακικού ασβεστίου από θερμά νερά. Πρόκειται δλδ για στήλες άλατος που σχηματίστηκαν από υπέρθερμους πίδακες γεωθερμικού υγρού.
Τα ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή αποτελούσαν τη δίοδο μέσω της οποίας νερά από υδροφόρους ορίζοντες σε κάποιο βάθος -που είχαν σχετικά αυξημένη θερμοκρασία και περιεκτικότητα σε άλατα- έβγαιναν στην επιφάνεια. Οι πηγές από τις οποίες ανέβλυζαν αυτά τα νερά βρίσκονταν κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων και σε αυτό οφείλεται και η γραμμική διάταξη των εν λόγω σχηματισμών. Με τα νερά αυτά υδροδοτείται το χωριό της Νυμφόπετρας και αξίζει να σημειωθεί ότι προκαλούν βλαβερές συνέπειες στα δόντια των κατοίκων, διότι περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρακικών και θειικών ιόντων.

Προσωπικά αναρωτιέμαι πως πήρε ετούτη την ονομασία το μέρος αυτό. Ίσως ονομάστηκε έτσι από τη λέξη «νύμφη-νύφη» λόγω του θρύλου που αναφέρθηκε παραπάνω ή ίσως να είναι αρχαιότερο και να ήταν κάποιος χώρος λατρείας των νυμφών. Εξάλλου, η λέξη «νύμφη» μας παραπέμπει σε κάποιο χθόνιο και υγρό στοιχείο..

Σίγουρα οι Νυμφόπετρες αποτελούν ένα ξεχωριστό μέρος στην ελληνική επικράτεια που αξίζει να επισκεφτεί κανείς και να θαυμάσει από κοντά τα περίτεχνα αυτά θαύματα της φύσης (ή μήπως αποτελέσματα της παραπάνω κατάρας;). Όπως αναφέραμε παραπάνω, βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκης, λίγο βόρεια της πόλης και έξω από τη μικρότερη πόλη του Λαγκαδά. Για να βρείτε το χώρο -που είναι φυσικά ελεύθερα προσβάσιμος όλες τις ώρες της ημέρας- ακολουθήστε τον δρόμο που οδηγεί στο χωριό Νυμφόπετρα, ανατολικά του Λαγκαδά. Εναλλακτικά, ακολουθήστε το δρόμο που περνάει από το Σχολάρι και καταλήγει στην πόλη της Καβάλας (παλιός δρόμος Θεσσαλονίκης-Καβάλας)

Αναδημοσίευση από: http://palaiochori.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: