Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Το φάντασμα της νεκρής μητέρας της


Μεγάλη Πέμπτη, 2 Μαϊου του 2002. Γύρω στις 12 το μεσημέρι η μητέρα μου ξεψυχά από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα ύστερα από μάχη με τον όγκο στον εγκέφαλο της και την καταβολή των σωματικών της δυνάμεων που αυτός ο όγκος της είχε προκαλέσει. Μεγάλη Παρασκευή πρωί. Στο πατρικό μου σπίτι ο πόνος βουβός. Δεν δεχθήκαμε συλλυπητήριες επισκέψεις κατ' οίκον και η κηδεία της ορίστηκε για την Τετάρτη του Πάσχα, στις 8 Μαϊου θυμάμαι. Μέσα στο σπίτι ησυχία, την ήδη βαριά ατμόσφαιρα έκαναν αφόρητη οι καμπάνες των γύρω εκκλησιών που ηχούσαν πένθιμα λόγω της ημέρας.


Μέσα στην σαλα, ο πατέρας μου καθισμένος σε μια πολυθρόνα να κλαίει βουβά, ο αδελφός μου σιωπηλός στον καναπέ, ενω η γυναίκα του (νύφη μου) και εγω σιωπηλές καθόμασταν γύρω απο το τραπέζι. Κανείς άλλος δεν ήταν στο σπίτι.

Αιφνής, στο βάθος του διαδρόμου ακούστηκε η πόρτα της κρεβατοκάμαρας της μητέρας μου να ανοίγει για μια στιγμή και αμέσως να κλείνει και πάλι.

Μισό δευτερόλεπτο αργότερα το ίδιο συνέβη και με την πόρτα του μπάνιου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πόρτες δεν ήταν μισόκλειστες ή ακουμπισμένες απλά στο κάσωμα, αλλά κλεισμένες κανονικά με την μπετούγια.

Και αμέσως μετά, στο δευτερόλεπτο δηλαδή, ήχος από φλυτζάνια στην κουζίνα.

Ο πατέρας μου μέσα στον πόνο του δεν αντελήφθη το παραμικρό.

Ο αδελφός μου όμως, (γιατρός στο επάγγελμα), η νύφη μου κι εγω κοιταχτήκαμε με έκπληξη και απορία στα μάτια.

Δεν το συζητήσαμε ποτέ, ούτε το αναφέραμε στον πατέρα μας. Άλλωστε το κοίταγμα μας και η έκπληξη στα πρόσωπα μας δήλωνε πολλά.

Ο,τι ακούσαμε εκείνο το πρωί ήταν ακριβώς οι κινήσεις που έκανε καθημερινά η μητέρα μου οταν ζούσε.

Έβγαινε απο το δωμάτιο της, πήγαινε στο μπάνιο και μετά στην κουζίνα για καφέ.

Εκτοτε δεν ξανακούσαμε τίποτε πλέον.

Το όλο περιστατικό κράτησε γύρω στα 5-6 δευτερόλεπτα.

Αναδημοσίευση από: http://paraportal.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: