Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Απίστευτα ανατριχιαστική εμπειρία με δαίμονα


Η παρακάτω εμπειρία μου εστάλει με e-mail από φίλο του blog και την δημοσιεύω αυτούσια.

Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους σας.

Με αφορμή το άρθρο με τον διάβολο που επιτέθηκε στον παπά θα ήθελα να γράψω και για τη δική μου παρόμοια ιστορία.

Μένω σε ένα χωριό της Λάρισας και το περιστατικό συνέβηκε πριν από 23 χρόνια όταν ήμουν 18 χρονών.


Ήταν Αύγουστος μήνας περίπου 12 το βράδυ κι εγώ ήμουν ξαπλωμένος στο δωμάτιο μου και προσπαθούσα να μάθω του χαιρετισμούς της Παναγίας γιατί από τότε είχα μία μεγάλη αγάπη για τον θεό και την εκκλησία.

Είχα σβηστό το φως του δωματίου και αναμμένο μόνο το πορτατίφ και ένα καντήλι απέναντι από το κρεβάτι μου σε ένα εικονοστάσι.

Οι γονείς μου ήταν διακοπές και ο αδελφός μου είχε βγει με τους φίλους του. Ήμουν μόνος λοιπόν στο σπίτι.

Ξαφνικά ακούω να ανοίγει η κεντρική πόρτα του σπιτιού. Ήταν κλειδωμένη και δεν άκουσα κλειδιά. Απλά άνοιξε και έκλεισε. Χωρίς να προλάβω να σκεφτώ τίποτα ακούω να ανοίγει και δεύτερη πόρτα και να κλείνει. Δεν μπορώ να εξηγήσω καλά την διαρίθμηση του σπιτιού για να καταλάβετε καλά, αλλά η δεύτερη πόρτα που άνοιξε ήταν από το διπλανό δωμάτιο με το δικό μου.

Φοβήθηκα πολύ αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα ακούω να ανοίγει και η πόρτα του δικού μου δωματίου και βλέπω να μπαίνει μέσα μία τεράστια μαύρη σκιά σαν πυκνός καπνός 3 μέτρα ψηλός.

Πάγωσε το αίμα μου στις φλέβες μου. Δεν έχω νοιώσει έτσι από τότε. Τόσο φόβο δεν μπορώ να τον περιγράψω. Έκλεισα τα μάτια μου και άρχισα να λέω το πάτερ ημών.

Η σκιά ήρθε πάνω από το κρεβάτι μου και χτύπησε το κρεβάτι με δύναμη. Μετά πήγε στο τραπέζι που είχα για γραφείο και άρχισε να το κοπανάει πάνω κάτω. Ήρθε ξανά πάνω μου και χτύπησε το κρεβάτι μου από την κάτω μεριά του. Πήγε στην συνέχεια στους διακόπτες για το φως και άρχισε να τους γρατζουνάει αλλά δεν τους άναβε. Σαν να έπαιζε μαζί τους και εγώ το άκουγα παγωμένος από τον φόβο.

Στην συνέχεια χτύπησε μία δυνατή την ντουλάπα που ήταν δεξιά από το κρεβάτι μου και άκουσα την πόρτα μου να ανοίγει και να κλείνει με πολύ δύναμη, μετά την δεύτερη πόρτα να ανοίγει και να κλείνει και τέλος την κεντρική πόρτα να ανοίγει και να κλείνει με δύναμη.

Πρέπει να πέρασε πάνω από ώρα μέχρι να συνέλθω και να βρω την δύναμη να σηκωθώ και να ανάψω το φως τους δωματίου για να νοιώσω ασφαλής.

Μετά από αρκετή ώρα άκουσα κλειδιά και άκουσα τον αδερφό μου να ξεκλειδώνει την κεντρική πόρτα για αν μπει στο σπίτι. Τότε ένοιωσα πραγματική ασφάλεια και ηρέμησα λίγο.

Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα δεν έκλεισα μάτι από τον φόβο μου. Κοιμόμουν μόλις ξημέρωνε μέχρι το μεσημέρι.

Δεν ξέρω αν σας έδωσα να καταλάβετε όλο τον τρόμο που ένοιωσα αλλά εγώ ακόμη και τώρα ανατριχιάζω μόλις το σκεφτώ. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως αυτή η σκιά ήταν ο διάβολος ή κάποιος δαίμονας αλλά δεν ξέρω τον λόγο που μου έκανε επίσκεψη.

Να είστε όλοι καλά και να πιστεύετε στον Χριστό μας γιατί είναι η μόνη αλήθεια.

Α.Δ Λάρισα

Strange Hellas.

5 σχόλια:

unfukme-anfakmi είπε...

αυτο εγινε γιατι δεν πιστεβεις ΚΑΘΟΛΟΥ σε αυτον

ΠΡΟΣΕΧΕ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΑΝΑΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ ΜΗΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ σατανιστης. ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΩ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΟΜΩΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΒΩ ΟΤΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

StrangeHellas είπε...

Φίλε μου πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου. Από την μία αποφαίνεσαι κολακευτικά για τον διάβολο, του αποδίδεις ανώτερα αξιώματα και δυνάμεις από τον Χριστό, αλλά υποστηρίζεις ότι είσαι Χριστιανός και όχι σατανιστής.

Προσπαθείς να αποδείξεις ότι είσαι χριστιανός λέγοντας ότι μισείς τους Εβραίους. Ούτε εκεί μπορώ να σε καταλάβω. Αυτός που μισεί τους Εβραίους δεν σημαίνει ότι είναι Χριστιανός και αντίστροφα, Χριστιανός δεν σημαίνει μισητής των Εβραίων.

Έχεις μπερδέψει πολλές και διαφορετικές έννοιες μέσα στο μυαλό σου. Δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να θεωρήσεις τα γραφόμενα μου ως προσβολή προς το άτομο σου (δεν ξέρω καν ποιος είσαι ή τι είσαι), αλλά ως μία προτροπή στο να ψάξεις καλύτερα μέσα σου και να βρείς την ουσία των εννοιών που τόσο μπερδεμένα αποτύπωσες στο μήνυμα σου.

Ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να σχολιάσεις το άρθρο.
Φιλικά.

Ανώνυμος είπε...

Κ ΓΩ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΠΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.... ΑΥΤΟ ΠΟΥ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΗΡΙΖΕΙΣ???

Odefteros είπε...

ένα θα πω χρειαζόμαστε απ'όλα από λίγο ... θυμηθείτε γιν γιανκ χρειαζόμαστε και τα δυο για να είμαστε ενάρετη χωρίς το ένα σκέλος από την ζυγαριά η ισορροπία πέφτει

Ανώνυμος είπε...

Καλά μιλάμε πως τα έχετε χασει όλοι έτσι; Ποιος Σατανάς και ποιος Θεος ρε χαζούλια; Έχετε χασει τη μπάλα μου φαίνεται ε; Μιλάμε διάβασα την ιστορία σου και αυτό με τις πόρτες ήταν πολύ ανατριχιαστικό. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα απο τα γνωστά. Θα σου πώ όμως μια ιστορία που συνέβη σε έναν κολλητό μου και είναι η μόνη αλήθεια που έχω ζήσει απο κοντά. Εγω και 3 κολλητοί που είμαστε από Τρίπολη, ξεκινάμε το 1995 καλοκαίρι, σε ηλικία 19 χρονών, να πάμε στο Ναύπλιο για καφέ και να ρίξουμε και κανα γκομενάκι. Φτάνοντας στην Νέα Κίο, ( πήγαμε απο Κολοσούρτη.) σταματήσαμε για σουβλάκι. Εκει απέναντί μας καθόντουσαν 3 κοπελιές σαν τα κρύα τα νερά. Γνωριστήκαμε, και πήγαμε όλοι μαζι Ναύπλιο για καφε. Μετα κατα τη 1 πήγαμε σε ένα μεγάλο υπαίθριο κλάμπ. ( δεν λέω όνομα). Εκεί εγώ και οι αλλοι 2 πήραμε τα κορίτσια για μια βόλτα. Ο τέταρτος της παρέας, που του συνέβη και αυτό που θα πώ, έμεινε στο κλαμπ, γιατί γλυκοκοίταγε μια πολύ όμορφη κοπελιά που χόρευε. Δώσαμε ραντεβου σε 2 ώρες στο κλαμπ, για νατη κάνουμε για Τρίπολη. Εμείς επιστρέψαμε στο κλαμπ, και συναντήσαμε το παιδί, ο οποίος φιλόύσε τη κοπελιά αυτή, λέγοντάς της καληνύχτα. 'Ηρθε μαζί μας, αφήσαμε τα κορίτσια Νέα Κίο και μετά οι 4 μας,ανεβαίναμε για τρίπολη. Τον ρωτήσαμε τί έγινε με τη κοπελιά, και ήταν ζαρούμενος. Του είχε δώσει τηλέφωνο ΣΤΑΘΕΡΟ γιανα της τηλεφωνήσει όταν κατέβαινε, για να ξαναβρίσκονταν. Μη τα πολυλογώ, την έλεγαν Έλενα. Ύστερα από 2 μέρες με παίρνει τηλ. και μου λέει πως είχεμιλήσει μαζί της στο τηλ. και πως θα κατεβαίναμε εαν ήθελα και γω οι δυο μας, για καφε πάλι. Τους άλλους δεν τους πήραμε μαζί. Έτσι κατεβήκαμε και πήγαμε στο Ναύπλιο σε ένα σπίτι, το θυμάμαι ακόμα, όπου ήταν η διεύθυνση. χτύπησε το κουδούνι και άνοιξε μια κυρία 40 με 45 χρονών. εγώ ήμουν στο αμάξι και δεν άκουγα τί λέγανε, όμως αυτή άρχισε να κλαίει και ο φίλος μου να τη κρατάει, και να με φωνάζει. Πήγα κοντά και αυτή έλεγε" ποιός σας έβαλε να ρθείτε"; και κάτι τέτοια. Εντέλει μας είπεπως η κόρη της η Έλενα είχε σκοτωθεί πριν 3 χρόνια στη στροφή της Νέα Κίου από όχημα. Μάλιστα είχε και τη φωτογραφία της στο πορτοφόλι της. Ο φίλος μου που γέλαγε, της έλεγε πως μίλησε μαζί της... και πως πρόκειται για παρεξήγηση. Όταν όμως αυτή μας έδειξε τη φωτό ... ήταν αυτή. Ήταν το κορίτσι αυτό. Δεν είπαμε τίποτα και είπαμε πως μπερδευτήκαμε και εξαφανιστήκαμε,μιλάμε σε δευτερόλεπτα. Ο φίλος μου δεν έψαξε τι έγινε. Δεν είπαμε σε κανέναν τίποτα. Επισκεφτήκαμε 5 - 6 φορέςτο σπίτι και το παρακολουθήσαμε διακριτικά αλλά κορίτσι δεν είδαμε. Πιστέψαμε στην αρχή πως ήθελε να μας αποφύγει η μητέρα, αλλά ακόμα και τώρα, που έχουμε οικογένειες,μια βόλτα στο Ναύπλιο είναι δύσκολη.