Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Άρης Πουλιανός. Η ιστορία του εξαφανισμένου Αρχανθρώπου


Ο τότε υπουργός πολιτισμού Βενιζέλος εξαφάνισε τον σκελετό του αρχανθρώπου των Πετραλώνων από το σπήλαιο.

Διαβάστε τι γράφει ο Dr Καθηγητής Άρης Πουλιανός, Μέλος του Μονίμου Διεθνούς ΙνστιτούτουΑνθρωπολογικών και Εθνολογικών Επιστημών της UNESCO.


Σήμερα πρωτοστατεί του πολέμου εναντίον μου ο Υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος, με τον Διευθυντή Αρχαιοτήτων του Υπουργείου του Ι. Τζεδάκι με τον οποίο βρισκόμασταν στα δικαστήρια για την φυγάδευση στο εξωτερικό του Μινωικού μικροκεφάλου της Ζάκρου, σπανιωτάτου ευρήματος και σοβαρού αποδεικτικού στοιχείου για την καταγωγή των Κρητών.

Ευρήματος του οποίου τελικά, παρόλη την ύποπτη αδιαφορία επί εικοσηπενταετία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με τις ενέργειες μας, τόσο τις δικές μου όσο και του "Αδέσμευτου", επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό.

Κατά την πρόσφατη απογραφή και επεισοδιακή εγκατάσταση μας, ενώπιον Δικαστικών Αρχών, διαπιστώθηκε η απώλεια του δεξιού μοιριαίου οστού του Αρχανθρώπου, καθώς και ενός κιβωτίου με στάχτη της αρχαιότερης μέχρι σήμερα φωτιάς στη γη μας, ηλικίας πλέον του ενός εκατομμυρίου χρόνων, με σκοπό τον κλονισμό του αποτελέσματος των ερευνών μας.

Ευρήματα τέτοιας τεράστιας Επιστημονικής αξίας αν βρισκόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της γης, όχι μόνο τα πανεπιστήμια, αλλά και οι κυβερνήσεις και οι λαοί θα επεδίωκαν με πάθος την διεθνή αξιοποίηση τους. Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνει το εντελώς αντίθετο;

Γιατί ο Υπουργός Πολιτισμού όχι μόνο τους καλύπτει αλλά δίνει ρητή εντολή στον Νομάρχη Χαλκιδικής Β. Βασιλάκη (κατά δήλωση του), να εκτελέσει κατεπειγόντως άμεση σφράγιση του Σπηλαίου και του Μουσείου, και να μην με αφήσει ούτε δευτερόλεπτο να πλησιάσω τα δικά μου ευρήματα;

Τι φοβούνται τόσο απεγνωσμένα ώστε να βάλουν ολόκληρη την εκτελεστική εξουσία όχι μόνο να παρεμποδίσει την εκτέλεση των Δικαστικών Αποφάσεων αλλά και να μου επιτεθούν με τραμπούκους για να με εξουδετερώσουν άμεσα σαν επικεφαλή των ανασκαφών και του Μουσείου; Τι προσπαθούν να καλύψουν;

Τι ήθελε νύχτα στις 14/2//97 ο καθηγητής κ. Κουφός μέσα στο σφραγισμένο Μουσείο με τους συνεργάτες του, ενώ εκκρεμούσε Δικαστική Απόφαση;

Ο ερευνητής - παλαιοανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός καταρίπτει όλα τα παραμύθια του Σιωνισμού κόντρα στο ανθελληνικό κατεστημένο ....

Αναδημοσίευση από: http://www.epanellinismos.com/

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Βίντεο με τον δρα Άρη Πουλιανό:
http://www.youtube.com/watch?v=YTFY0cAVzCA
http://www.youtube.com/watch?v=zCxR2p_klRU
Βιογραφικό Άρη Πουλιανού (μεταξύ πολλών άλλων: Αντιπρόεδρο Παγκόσμιου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου, Τόκιο-1968, διοργανωτή 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπολογίας, Πετράλωνα Χαλκιδικής-1982): http://aee.gr/hellenic/2apoulianos_biogr/apoul_biogr.html
ΟΜΟΦΩΝΑ συγχαρητήρια των 400 συμμετεχόντων στη διοργάνωση:
http://www.petralona-cave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=151&lang=el
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΙ για την “Προέλευση των Ελλήνων”:
http://aee.gr/hellenic/4greeks_origin/greeks_origin.html

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ σχετικά με την υπό ΚΡΑΤΙΚΟ έλεγχο ΝΟΜΙΜΗ διαχείριση:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11380&subid=2&pubid=6614870
και http://aee.gr/hellenic/1st%20month/1st%20of%20month.html
Επιχειρήματα υπέρ Πουλιανού & χρονολογήσεών του ερευνητών & τα αίτια του σκοταδιστικού πολέμου εναντίον του, όπως & εναντίον της ανθρωπότητας συνολικά (από τους φοβικούς τραπεζίτες των γενιτσάρων):
http://aee.gr/hellenic/1st%20month/070201/070201%20link%20one.html
http://aee.gr/hellenic/91denunciations/war_toaee/war_toaee.html
http://aee.gr/hellenic/94encyclopaedia/afrocentrism/afrocentrism.html
http://aee.gr/hellenic/1st%20month/0%208/081001/Spelaelogical%20Meating.htm
Γι΄αυτό οι συνάδελφοί του καθηγητές Ανθρωπολογίας του ανέθεσαν κύρια ομιλία σε σχετικό πάνελ, στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο συνέδριο Ανθρωπολογίας πέρυσι:
http://visaltis.blogspot.com/2009/09/16-iuaes.html αγγ.
http://visaltis.blogspot.com/2009/09/16-iuaes_27.html. ελλ.

StrangeHellas είπε...

Ευχαριστώ πολύ για τους συνδέσμους που δημοσίευσες. Πολύ καλή δουλεια!

Ανώνυμος είπε...

Δήλωση του δρα Άρη Πουλιανού για την επερχόμενη παγκόσμια ψύξη & την ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ, δηλαδή την ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ των ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΩΝ, που οι γενίτσαροι νομίζουν ότι θα ξεχάσουμε:
http://www.youtube.com/watch?v=k0djOX7wwzQ

Σημ.:τους τελευταίους οθωμανούς γενίτσαρους τους αφάνισε ο ίδιος ο ...σουλτάνος τους το 1826!

Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ των Αρχανθρώπων:
Eνώ η ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ αναστάτωση του μάγματος αυξάνει σεισμούς-ηφαιστειακές εκρήξεις-νεφοκάλυψη, & (ενόψει αναγγελθέντα από δεκάδες αλτρουϊστές επιστήμονες ηφαιστειακού χειμώνα) είναι επιτακτική ανάγκη η παγκόσμια προετοιμασία με την ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ των Αρχανθρώπων,όπως την ανέδειξε διεθνώς ο ανθρωπολόγος δρ Άρης Πουλιανός (συνιδρυτής Πανεπ.Πατρών-Ευρ.Ένωσης Ανθρωπολογίας, αντιπρόεδρος στο Παγκ.Συνέδριο Ανθρωπολογίας στο Τόκιο,πρόεδρος στο Πανευρ.Συνέδριο Ανθρωπολογίας στο Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετράλωνων Χαλκιδικής,που έφτιαξε ο ίδιος),με βάση τις 45χρονες μελέτες του στο Σπ.Πετραλώνων Χαλκιδικής & όλη τη Γη,
το ανθελληνικό κράτος με φωτογραφική διάταξη προσπαθεί να το καταστρέψει, με παράδοση του Σπηλαίου των Αρχανθρώπων σε οπαδούς του, όπως έκαναν με τον ίδιο τρόπο τις ανεπανόρθωτες ζημιές στα σπήλαια Αλιστράτης & Διρού...

9σέλιδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αναστολής σχετικά με την 88/2011 απόφαση του ΣτΕ υποβλήθηκε στις 21-3-2011. Στα ασφαλιστικά αυτά αναφέρονται βασικά τα εξής σημεία:
A) Η αναρμοδιότητα του ΣτΕ για το επίμαχο ζήτημα. Β) Δεν είχε δικαίωμα πρωτοκόλλου αποβολής το ΥΠΠΟΤ αλλά η ΕΤΑ & Γ) Το βεβαιωμένο με τελεσίδικες & αμετάκλητες αποφάσεις χρέος προς την ΑΕΕ,που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Παρότι η εξέταση της αναστολής ορίστηκε για τις 15-4-2011, τα κρατικά όργανα δεν είχαν την υπομονή να εκδικαστεί η υπόθεση, &στις 4-4-2011 με την παρουσία αστυνομικής δύναμης προχώρησαν στην παραλαβή του όλου χώρου, χωρίς καταγραφή των χιλιάδων ευρημάτων ή της υφιστάμενης κατάστασης. Έπεται συνέχεια…

http://www.aee.gr/hellenic/1st%20month/11/110401/court%20appeal%20april%202011.htm

*Οι σεισμοί είναι προβλέψιμοι & η ΑΥΞΗΣΗ τους είναι σημάδι ότι η αναστάτωση του μάγματος, όπως αυξάνει τη νεφοκάλυψη από τη σκόνη των ηφαιστείων, έτσι θα φέρει ηφαιστειακούς χειμώνες:
Forecasting of Japanese Earthquake was given on 9 March Global Network for the Forecasting of Earthquakes placed the forecast of strong earthquake in the territory of Japan on 9 March.
The forecast was placed in forecast map of the internet-site of the network and all countries which are included into GNFE as full members received it. The forecast was given accurate within 90% with central point of the region of the expected earthquake on Honshu island.
seismonet.org/page.html?id_node=130&id_file=129

Η επίθεση των τοκογλύφων στη Μεσόγειο οφείλεται στον ΤΡΟΜΟ τους για την επερχόμενη ηφαιστειογενή παγετώδη περίοδο:
defencepoint.gr/images/stories/large/geloigrafia.jpg
Μπήκαμε σε νέα ηφαιστειογενή ψυχρή περίοδο:
According to scientists, Earth's orbit and orientation toward the Sun indicate that our world should be just beginning to enter a new period of cooling - perhaps the next ice age.
science.nasa.gov/earth-science/big-questions/what-are-the-primary-causes-of-the-earth-system-variability

notrickszone.com/2010/12/28/global-cooling-consensus-is-heating-up-cooling-over-the-next-1-to-3-decades

More massive earthquakes and tsunami to come, says astrophysicist
iceagenow.com/More_massive_earthquakes_and_tsunami_to_come_says_astrophysicist.htm

"lower solar activity, occurrence of huge volcanic events & lower surface air temperature could be expected in the next decades".
rebel.ig.cas.cz/activities/Rocenka93-4/charv.htm
Charvatova, Strestik -
Geophysical Institute Czech Academy of Sciences.

Η ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ λύση είναι απλή:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ σε ΑΥΤΑΡΚΗ ημιορεινά χωριά, που δεν πλήττονται από τις πλημμύρες που φέρνουν οι ηφαιστειακοί χειμώνες.
aftarkia.wordpress.com

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΚΑΔΕΣ καθηγητές ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ από τις ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΓΩΝΙΕΣ, λόγω αύξησης της ηφαιστειογενούς νεφοκάλυψης:
http://www.youtube.com/watch?v=hxtcNWdm6Vw
1. Don Easterbrook, Professor Emeritus, Dept. of Geology, Western Washington University.
2. Syun Akasofu, Professor of Geophysics, Emeritus, University of Alaska.
3. Prof. Mojib Latif, Professor, Kiel University, Germany.
4. Dr. Noel Keenlyside from the Leibniz Institute of Marine Sciences at Kiel University.
5. Professor Anastasios Tsonis, Head of Atmospheric Sciences Group University of Wisconsin.
6. Dr. Kyle Swanson of the University of Wisconsin-Milwaukee.
7. William M Gray, Professor Emeritus, Dept of Atmospheric Sciences, Colorado State University.
8. Henrik Svensmark , Professor DTU, Copenhagen.
9. Jarl R. Ahlbeck, D.Sc., AboAkademi University, Finland.
10. Dr. Alexander Frolov, Head of Russia’s state meteorological service Rosgidromet.
11. Dr. Tishkov, deputy head of the Geography Institute at Russian Academy of Science.
12. Mike Lockwood, Professor of Space Environmental Physics, University of Reading, UK.
13. Dr. Oleg Pokrovsky, Voeikov Main Geophysical Observatory.
14. Girma Orssengo, b.Tech, PhD.
15. Nicola Scafetta, PhD.
16. Dr William Livingston, astronomer  & solar physicist.
17. Dr Matthew Penn, astronomer &  solar physicist.
18. Joe d’Aleo, Executive Director of Certified Consultant Meteorologists.
19. Harry van Loon, Emeritus at NCAR and CORA.
20. Roland Madden, Senior scientist at NOAA, Deputy Head of Climate analysis.
21. Dave Melita, Head Meteorologist at Melita Weather Associates.
22. William M Gray, Professor Emeritus, Dept of Atmospheric Sciences, Colorado State University.
23. Dr. David Archibald, Australia, environmental scientist.
24. Dr Habibullo Abdussamatov, Head of Space Research, Lab of Pulkov Observatory.
25. Dr Fred Goldberg, Swedish climate expert.
26. Dr. George Kukla, a member of the Czechoslovakian Academy of Sciences and a pioneer in the field of astronomical forcing.
27. Peter Clark, Professor of Geosciences at OSU.
28. James Overland, NOAA.
29. Dr. Theodore Landscheidt.
30. Matt Vooro, P. Eng.
31. J. Kirkby, cern.
32. Thomas Gobig, Meteorologist, Meteo Media weather service.
33. Piers Corbyn, Astrophysicist.
34. Dr. Karsten Brandt, Director of Donner Wetter Weather Service.

http://notrickszone.com/2010/12/28/global-cooling-consensus-is-heating-up-cooling-over-the-next-1-to-3-decades