Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Απίστευτο. Εν μέσω κρίσης δίνουν δώρο 2,5 εκατ. ευρώ στο Άγιο Όρος. Θα μας πεί κάποιος τον λόγο;


Δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες αυτές οι δαπάνες. Έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να δοθούν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ στις Ιερές Μονές του “Αγίου” Όρους «ως ετήσια χορηγία του Δημοσίου για το οικονομικό έτος 2010»!


Έχουν μεγάλη πλάκα …; Εσύ Έλληνα φορολογούμενε σφίξε το ζωνάρι σου! Και αν δεν αντέχεις, πήγαινε να μονάσεις στο Άγιο Όρος. Ούτως ή άλλως το έχεις πληρώσει με αποφάσεις σαν αυτή. Γελάει ο κόσμος με τέτοια πράγματα! Δεν έχουν οι Ι.Μ του “Αγίου” Όρους έσοδα; Δεν έχει η Ελλαδική Εκκλησία έσοδα να βοηθήσει; Πλάκα μας κάνουν τώρα;

Αλλά βέβαια επειδή το Ελληνικό Δημόσιο έχει περίσσευμα χρημάτων, αποφασίζουν να δώσουν χρήματα στην Εκκλησία των αμέτρητων ακινήτων!

Καμαρώστε και εσείς το ΦΕΚ και την επίμαχη απόφαση που προσυπογράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο «όλους μας λυπεί η κατάσταση» και «αν ήμουν πολίτης θα κατέβαινα στις πορείες». Θα θυμάστε βέβαια οι πιο παλιοί εδώ στο Παθ και όχι μόνο που είχα αποκαλύψει αποκλειστικά το νόμο του μπαμπά του Γιωργάκη με τον οποίο από το 1981 έδινε επιχορήγηση στο το Άθλιο όρος !!Έλληνες ξυπνήστε οι πολίτικοι τρώνε μαζί με τα μαυροφορεμένα χριστιανικά κοράκια τα λεφτά του Ελληνικού λαού και εσένα σου ζητούν να σφίξεις το ζωνάρι!!Αμφότεροι είναι εχθροί του Ελληνικού λαού!!Ξεσηκωθείτε ενάντια στο διεφθαρμένο ιερατείο και την ανθελληνική κυβέρνηση!!Η επόμενη συγκέντρωση έξω από την Μητρόπολη στη γιάφκα του ιερατείου!!Εδώ τα λαλίστατα κόμματά της αντιπολίτευσης έχασαν τη φωνή τους!!Τι λες Κα Παπαρηγα και λοιποί συνένοχοι???Δείτε εδω τον νόμο του 1981!!!http://apollonios.pblogs.gr/2009/11/poio-basopedi-apo-so-1981-sarizosn-kathe-srono-srhmasa-sos-ellhn.html

Αναδημοσίευση από: http://molonlabe.blog.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: