Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Απίστευτο! Οι Κροάτες μας κλέβουν την Επίδαυρο


Ένας - ένας οι γείτονες μας αρπάζουν κομμάτια της Ελλάδας - χωρίς κανείς να αντιδρά από την Ελληνική κυβέρνηση... Μετά τους Τούρκους, που βήμα - βήμα μπλοκάρουν κομμάτια του Ελληνικού Αιγαίου και τους Σκοπιανούς που έκαναν δικό τους τον Μέγα Αλέξανδρο και το όνομα Μακεδονία, έρχονται.... τώρα οι Κροάτες να "βουτήξουν" την Επίδαυρο.


Στην Κροατία υπάρχει μια πόλη, που λέγεται CAVTAT (Τσαβτάτ, είναι η νοτιότερη πόλη της Κροατίας, πάνω στις Δαλματικές ακτές, 20 χιλιόμετρα νότια του Dubrovnik, πιο κάτω αρχίζει το Μαυροβούνιο), η οποία εδώ και 4 χρόνια οργανώνει ένα επιτυχημένο φεστιβάλ κλασσικής κυρίως, μουσικής, που ονομάζεται "EPIDAURUS FESTIVAL"!!!! (http://www.epidaurusfestival.com/).

Στο portal της πόλης (www.cavtatportal.com) αναφέρεται ότι η πόλη ιδρύθηκε τον 6ο Π.Χ. αιώνα, "by a handful of Greek traders" (από μια χούφτα Έλληνες εμπόρους), προερχόμενοι από την ομώνυμη πόλη της Πελοπονήσου, εξ' ου και το όνομα Επίδαυρος, που οι Λατίνοι το μετέτρεψαν σε "Epidaurum", για να αλλάξει και πάλι στην περίοδο της «Δημοκρατίας της Ραγκούζας» (μετά τον 14 Μ.Χ. αιώνα) σε "Ragusa Vecchia" ("Ragusa είναι το ιταλικό όνομα του Dubrovnik) και να καταλήξει τελικά στο σλάβικο όνομα Cavtat (Τσαβτάτ), που είναι και αυτό παραφθορά του λατινικού "Civitas Vetus"(Παλαιά Πολιτεία). Απ' αυτά τα λίγα φαίνεται πως δεν τρέφουν και κανένα ιδιαίτερο θαυμασμό για την Ελληνική τους καταγωγή!

Όταν όμως έρχεται η στιγμή να ονοματίσουν το νεόκοπο φεστιβάλ, εκεί δεν έχουν ούτε ενδοιασμούς, ούτε αναστολές, γιατί το «βενετσιάνικό τους παρελθόν» είναι πολύ λίγο, μπροστά στην «γκλαμουριά» που τους προσφέρει το αρχαιοελληνικό τους όνομα με λατινική γραφή! Και εγένετο: "Epidaurus Festival"!!!

Το φεστιβάλ τους γεννήθηκε «ως δια μαγείας», ασχολούνται μόνο με κλασσική ή έστω σοβαρή μουσική, απουσιάζει εντελώς η αρχαία Ελληνική τραγωδία και κωμωδία και στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ δεν γίνεται καμία μνεία στην προέλευση του ονόματός τους, καθώς επίσης και στην σημασία της Ελληνικής Επιδαύρου, στον αρχαίο και σύγχρονο κόσμο, όπως μας λέει ο κ. Νίκος Αργυρόπουλος που το έχει επισκεφθεί.

Φυσικά για όλα αυτά, το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει ιδέα και δεν έχει κάνει κίνηση προστασίας του ονόματος της δικής μας ιστορικής Επιδαύρου.

Άντε και στους Δελφούς σε λίγο.

ΠΗΓΗ :newsbomb.gr

Αναδημοσίευση από: http://apollonios.pblogs.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: