Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Στον βυθό της Θάσου η χαμένη Ατλαντίδα;


Βρίσκεται η χαμένη Ατλαντίδα στον βυθό της Θάσου;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προφανώς θα δοθεί από τους επιστήμονες μετά την ανακάλυψη μιας αρχαίας πόλης που χιλιάδες χρόνια τώρα ήταν κρυμμένη στον βυθό του βόρειου Αιγαίου, μόλις λίγα μίλια μακριά από το νησί.


Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Κέντρου Υποβρύχιας Φωτογραφίας...
Ερευνας και Τεχνολογίας ΠΚΥΦΕΤ, Γιάννη Σταματιάδη, στη Θάσο έγιναν σημαντικές χερσαίες και κυρίως υποθαλάσσιες ανακαλύψεις, όπως κυκλώπεια τείχη και υποβρύχιες στοές που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν στα ίχνη της χαμένης Ατλαντίδας.

Ο ίδιος δηλώνει πως μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο καθώς οι έρευνες στην υποθαλάσσια περιοχή της Θάσου θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

«Ισως να βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από μια τεράστια ανακάλυψη που αν επιβεβαιωθεί, θα συγκλονίσει όλο τον κόσμο» δήλωσε ο κ. Σταματιάδης και τόνισε: «Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Διαγωνισμού Υποβρύχιας Φωτογραφίας δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις έρευνές μας. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο. Συνεχίζουμε και όταν υπάρξει κάτι επίσημο, που προσωπικά το πιστεύω, θα προβούμε σε ανακοινώσεις. Για την ώρα, αυτό που ισχύει είναι ότι περίπου πέντε μίλια νότια της Θάσου υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι μια βυθισμένη πόλη, αλλά που δεν αποκλείεται να είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Για να μιλήσουμε όμως με βεβαιότητα πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες και φυσικά να εξεταστούν τα ευρήματα».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού που διοργανώθηκε από το ΠΚΥΦΕΤ, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Καβάλας, ανακαλύφθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα όπως χερσαία τείχη και πλήθος κεραμικών αντικειμένων καθώς και υποβρύχιες στοές που ενδέχεται να συνδέονται με τη χρυσοφόρα φλέβα του όρους Παγγαίου, που στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως Σκαπτέα Υλη.
Αναφορικά με τις σημαντικές αυτές ανακαλύψεις, ο κ. Σταματιάδης δηλώνει: «Οδηγηθήκαμε στα τείχη, που μπορεί να είναι κυκλώπεια, από κάποιους κατοίκους που γνώριζαν εδώ και καιρό την ύπαρξή τους. Ουσιαστικά πρόκειται για τείχη που βρίσκονται στο πουθενά και δεν αποκλείεται στο συγκεκριμένο σημείο να κρύβεται κάτι μεγάλο. Μπορεί να έχουν σχέση με τη χαμένη Ατλαντίδα, αλλά για να μιλήσουμε με απόλυτη σιγουριά πρέπει να ερευνήσουμε προσεχτικά το θέμα. Τώρα, τα ευρήματα θα πρέπει να εξεταστούν από την Αρχαιολογία για να βρεθεί η ακριβής ηλικία τους».
Espresso

http://mystikos-planitis.blogspot.com/2010/10/blog-post_9793.html#ixzz14b1OhksC

Δεν υπάρχουν σχόλια: