Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

60.000 ευρώ για «γιορτές Οθωμανικής μνήμης», στην Καβάλα.


Σύμφωνα με συνεχόμενα δημοσιεύματα της τοπικής εφημερίδας «Χρονόμετρο», στα φύλλα της 28ης Οκτωβρίου, της 30ης Οκτωβρίου και της 2ας Νοεμβρίου, αναφέρεται ότι, με απόφαση του δήμου της Καβάλας, διοργανώθηκε διήμερο εορτών «Οθωμανικής μνήμης», με άνω των 30 προσκεκλημένων από την Τουρκία, με παρουσία του γνωστού προξένου (…) και άλλων τοπικών παραγόντων, όπου «τιμήθηκαν» δύο Τούρκοι πολίτες, επειδή προ περίπου 80 ετών, είχαν συγγενείς στην Μακεδονική αυτή πόλη, ανακηρύσσοντάς τους, «επίτιμους» δημότες. Όλα αυτά, «τυχαία», μόλις λίγα 24ωρα, πριν από τις δημοτικές εκλογές!


Με βάση τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρουσιάστηκε επίσης, ένα βιβλίο, με τον τίτλο «η ζωή μου», με συγγραφέα την μια εκ των δύο τιμηθέντων Τούρκων πολιτών, το οποίο με δαπάνες του τοπικού «Μουσείου Καπνού», μεταφράστηκε στα ελληνικά και περιγράφει την ζωή κάποιου προπολεμικού μειονοτικού βουλευτού, ονόματι Ισμαήλ Χακκί Κοπάκογλου, που διαβάζοντας κανείς τα κείμενα, μένει άναυδος, από την εξαιρετικά ανθελληνική και απόλυτα φιλοτουρκική αλλά και φιλοβουλγαρική στάση, του σκοτεινού αυτού προσώπου!

Τόσο «Ελλην» ένοιωθε ο βουλευτής αυτός, που χωρίς ντροπή, χρησιμοποιούσε τα τηλέφωνα του ελληνικού κοινοβουλίου, για να «ενημερώνει» τότε, τους Τούρκους διπλωμάτες και την τουρκική κυβέρνηση, με λεπτομερή πληροφόρηση για ό,τι έπρεπε!
Η συνολική δαπάνη της όλης διοργανώσεως, έφτασε τα 60.000 ευρώ!
Το θέμα έφερε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος και ερωτά τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση:

1. Είναι σε γνώση του Υπουργείου, οι δράσεις και οι εορτές, που διεξήγε στην Καβάλα, ο Δήμος της πόλεως, αφιερωμένες στην «Οθωμανική μνήμη»; Συμφωνεί το Υπουργείο; Ποιες άραγε, ήσαν οι «ανάγκες» που οδήγησαν, τις τοπικές δημ. αρχές σε αυτές τις «εκδηλώσεις»;

2. Αληθεύει ότι το δημοτικό συμβούλιο, απείχε επιδεικτικά από τις εκδηλώσεις; Αληθεύει πως το κόστος όλων αυτών των εκδηλώσεων έφθασε τα 60.000 ευρώ; Γνωρίζουν οι πολίτες της Καβάλας και συμφωνούν, με το πού και πώς διατίθενται τα χρήματα της πόλεως; Πώς επελέγη η διεξαγωγή των εορτών, λίγες ημέρες προ των δημοτικών εκλογών; Δεν υπάρχουν μήπως Ελληνες διακεκριμένοι πολίτες, εν ζωή ή μη, που θα άξιζαν την όποια βράβευση, από τον δήμο, αλλά επεκράτησαν «άλλες», οθωμανικές «προτιμήσεις»; Γιατί συνέβη αυτό;

http://mystikos-planitis.blogspot.com/2010/11/60000.html#ixzz14azkJDG3

Δεν υπάρχουν σχόλια: