Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Μιχάλης Λαζαρίδης. Ο πιο πλούσιος Έλληνας του Καναδά και το μυστικό του BlackBerry


Στα 18 του χρόνια, κερδίζει υποτροφία για το πρώτο έτος των σπουδών του επειδή… βελτίωσε το σύστημα κουδουνιού του πανεπιστημίου του Βατερλό. Μερικά χρόνια νωρίτερα, στην ηλικία των δώδεκα ετών είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό της δημόσιας βιβλιοθήκης της πόλης του επειδή είχε καταφέρει να διαβάσει όλα τα επιστημονικά βιβλία που υπήρχαν στα ράφια. Αυτό που όλοι έλεγαν, ήταν ότι το παιδί θαύμα, είναι ή μεγαλοφυΐα ή… Έλληνας.


Ο Μιχάλης Λαζαρίδης, που σήμερα συγκαταλέγεται στη λίστα του Forbes για τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, είναι ο ‘πατέρας’ του γνωστού σε όλους Blackberry και φυσικά ένας Έλληνας που αποδεικνύει παγκοσμίως ότι αν οι Έλληνες λειτουργούν σωστά, τότε δεν πτωχεύουν ποτέ!
Αυτό που δεν μπορούσε με τίποτα να καταλάβει ο πατέρας του Νικόλας Λαζαρίδης, ήταν γιατί ο γιος του κυκλοφορούσε συνεχώς έχοντας στα χέρια του ένα βιβλίο και δε μάθαινε πώς δουλεύει ένας πωλητής, όπως ήταν εκείνος, προκειμένου να γνώριζε μια δουλειά όταν θα έβγαινε στην αγορά εργασίας. Ο Μιχάλης τότε, όταν ακόμα ζούσαν σε μια φτωχή γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, είχε άλλα σχέδια για τον εαυτό του.

Και η τύχη, ήταν με το μέρος του. Το 1966, οι γονείς του αποφασίζουν να εγκαταλείψουν οικογενειακώς την Κωνσταντινούπολη και να αναζητήσει την τύχη της στο εξωτερικό. Η οικογένεια, βρέθηκε αρχικά στην τότε Δυτική Γερμανία και στην συνέχεια έφτασε με καράβι στον Καναδά όπου και εγκαταστάθηκε οριστικά στο Οντάριο. Ο Μιχάλης Λαζαρίδης, γίνεται πλέον Μάικ και αρχίζει να εκπλήσσει τους γονείς του με τις ικανότητές του αφού κερδίζει τα βραβεία στο σχολείο του, το ένα μετά το άλλο. Τελειώνοντας το σχολείο, αποφασίζει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα κα να ακολουθήσει σπουδές ηλεκτρολόγου μηχανικού στο Πανεπιστήμιο του Βατερλό.
Και παρόλο που όλα έδειχναν πως ο Μάικ θα τελείωνε τις σπουδές που τόσο ήθελε να κάνει, μια πρόταση 600,000 δολαρίων έρχεται να του αλλάξει τη ζωή μια για πάντα. Η εταιρεία General Motors, έχοντας δει τι αξίζει ο «Έλληνας» όπως τον αποκαλούν, του προτείνει να εγκαταλείψει τις σπουδές του, υπογράφοντας το συμβόλαιο συνεργασίας που θα του άνοιγε τις πόρτες για το λαμπρότατο μέλλον του. Ο Μάικ Λαζαρίδης, μαζί με τον παιδικό του φίλο Douglas Fregin, ιδρύουν την εταιρεία RIM με χρήματα που του προσέφεραν οι γονείς του… Συνεργάζεται με τη General motors, και ασχολούνται αποκλειστικά με τη βελτίωση του συστήματος των οθονών LED. Ακολουθεί η συνεργασία με τη Rogers Cantel Mobile Communications και κάπως έτσι, γίνεται κορυφαίος στον τομέα ανάπτυξης ασύρματων ψηφιακών δικτύων.

Το Blacberry και η περιουσία των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Ένα μικρό πληκτρολόγιο με οθόνη, σε μια συσκευή χειρός, που όπως ο ίδιος δήλωνε «θα το χρησιμοποιεί ο βουλευτής στην πρωτεύουσα και ο βοσκός στην επαρχία». Η ιδέα του Μάικ Λαζαρίδη για το Blackberry, εκτοξεύει στα ύψη τις πωλήσεις και η εταιρεία του, RIM, εκτινάσσει τα κέρδη της καθιστώντας τον ίδιον ως έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ο έλληνας ομογενής, καταλαμβάνει την 397η θέση, από τους 739 συνολικά μεγιστάνες του πλούτου παγκοσμίως, με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ώρα όμως που οι περισσότεροι παρομοίαζαν τον Μάικ Λαζαρίδη ως τον νέο Μπιλ Γκέιτς, κάποιοι ήθελαν να πιστεύουν πως η κυκλοφορία του I-Phone, από την εταιρεία Apple, θα σήμαινε την αρχή του τέλους για την αυτοκρατορία που έχτιζε τόσα χρόνια ο Μάικ Λαζαρίδης. Ωστόσο, εκείνος είχε και πάλι διαφορετικά σχέδια. Με την απειλή του I-Phone μπροστά του, περνάει στην αντεπίθεση και δηλώνοντας πως «Η επιτυχία έγκειται στο παράδοξο», κυκλοφορεί το πιο εξελιγμένο μοντέλο του Blackberry, ονομάζοντάς το Blackberry Storm 1. Όσοι γνώριζαν καλά τον έλληνα μεγιστάνα, είχαν σπεύσει τότε να πουν πως στο πλαίσιο του τεράστιου ανταγωνισμού, ο Μάικ Λαζαρίδης εύστοχα έδωσε στη νέα του ιδέα τον αριθμό 1, γιατί πολύ απλά, στην επόμενη ανταγωνιστική ‘επίθεση’, θα κυκλοφορούσε και το Storm 2. Όπως και έγινε…


Μια ζωή γεμάτη έρωτα και πάθος
Εκτός από το βαρετό και γραφικό πλέον ρητό που θέλει πίσω από έναν ισχυρό άνδρα να κρύβεται πάντα μια δυναμική γυναίκα, ο Μάικ Λαζαρίδης ήξερε από πολύ μικρός και πως για να είσαι καλά στα επαγγελματικά σου, πρέπει πρώτα να έχεις ηρεμία στα προσωπικά σου… Η σύζυγός του, Οφηλία Τονγκ, ήταν αυτή που πάντα τον στήριζε και φυσικά, έχει να περηφανεύεται πως ξέρει όλες τις τεχνολογικές πατέντες που κάνουν τον κόσμο να παραληρεί, πριν καν βγουν στην αγορά. Εκείνη, γνωρίζοντας τις τεχνολογικές ανησυχίες του συζύγου της, στέκεται πάντα στο πλευρό του και το 2000, μετά από δική της προτροπή, και αφού προηγουμένως έχουν μεγαλώσει μια κόρη και έναν γιο, ιδρύουν το ίδρυμα Perimeter, χορηγώντας το με 100 εκατομμύρια δολάρια. Μοναδικό αντικείμενο, η έρευνα γύρω από τη Θεωρητική Φυσική. Στόχος τους, να καταστεί το μεγαλύτερο ίδρυμα Φυσικής στον κόσμο, κάτι που σχεδόν έχουν πετύχει, αφού ακόμη και ο διάσημος επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ, το επισκέπτεται συχνά στον Καναδά και έχει μάλιστα αναπτύξει προσωπικούς ισχυρούς δεσμούς φιλίας με το ζεύγος Λαζαρίδη.

Πριν από περίπου περίπου 5 χρόνια, ο Μάικ Λαζαρίδης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Time με τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη. Έκτοτε, οι προσκλήσεις για δεξιώσεις και εμφανίσεις σε lifestyle πάρτι, διαδέχονται η μία μετά την άλλη. Παρόλα αυτά, το ζεύγος Λαζαρίδη, διατηρεί ένα πολύ χαμηλό προφίλ και αποφεύγει να παραβρεθεί σε τέτοιου είδους events. Μοναδικές εξαιρέσεις, αποτελούν οι εμφανίσεις τους σε γκαλά και δεξιώσεις οι οποίες γίνονται μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς και φυσικά σε απονομές κατά τις οποίες ο έλληνας ομογενής παραλαμβάνει βραβεία.

Μεταξύ των πολυάριθμων βραβείων του μάλιστα, έχει και ένα Όσκαρ για το ρόλο της εταιρείας του, στην επινόηση ενός ψηφιακού-αναγνώστη barcode για το κινηματογραφικό μοντάζ. Βραβεία όπως αυτά του «Καναδού της χρονιάς» και του «Μεγαλύτερου μυαλού του Οντάριο», αν και θα μπορούσαν να τον καταστήσουν ως έναν ακόμα απρόσιτο και ιδιότροπο πλούσιο, αντιθέτως τον έχουν κάνει ακόμα καλύτερο άνθρωπο που δεν ξεχνάει ποτέ από πού ξεκίνησε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που ο 50χρονος σήμερα μεγιστάνας, με την περιουσία των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, γνωστός και ως «ο νέος Μπιλ Γκέιτς», μία φορά την εβδομάδα επισκέπτεται τους γονείς του για να γευματίσουν μαζί. Όπως παλιά…

Της Ηλιάνας Γαβαλά για το Πρώτο Θέμα

Αναδημοσίευση από: http://www.blackberry-experts.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια: